BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostoj Izabela (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Uwarunkowania instytucjonalne rynku pracy krajów Afryki Subsaharyjskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 125-146, tab.,bibliogr.26 poz.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Bezrobocie, Instytucje
Labour market, Unemployment, Institutions
Kraj/Region
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Złożoność procesów wzrostu i rozwoju gospodarczego zachodzących w krajach afrykańskich skłania do podjęcia wieloaspektowych badań nad ich naturą i uwarunkowaniami. Jednym ze słabiej rozpoznanych obszarów badawczych i stosunkowo rzadko podejmowanych w literaturze tematów jest sfera instytucjonalna rynków pracy tych krajów. Jako cel niniejszej części opracowania postawiono charakterystykę instytucji rynku pracy w krajach Afryki Subsaharyjskiej w ujęciu przydatnym do analizy instytucjonalnych uwarunkowań wzrostu i rozwoju gospodarczego w tej grupie krajów155. Dokonano w niej ogólnej oceny stopnia regulacji rynku pracy. Odrębnie scharakteryzowano też wysokość i poziom ustanawiania płacy minimalnej oraz regulacje czasu pracy, stanowiące o specyfice ładu rynku pracy analizowanych krajów. W miarę możliwości, ograniczonych dostępnością danych, uwzględniono czynniki polityczne i społeczno- -gospodarcze, mające wpływ na kierunek przeprowadzanych w tych krajach reform oraz współczesny kształt regulacji rynku pracy. Zaprezentowano też ramowe warunki dla konstruowania ładu rynku pracy tworzone przez konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. W opracowaniu dostarczono argumentów na potwierdzenie tezy, iż kraje Afryki Subsaharyjskiej wykształciły specyficzne rozwiązania instytucjonalne, które wymagają zindywidualizowanego podejścia do ich analizy.(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ostoj I.: Znaczenie regulacji rynku pracy dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. W: Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego. Zagadnienia teoretyczne. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2013
 2. Krukowska M.: Zróżnicowanie poziomu wzrostu gospodarczego w wybranych Imaj ach Afryki Subsaharyjskiej. "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace" 2011, nr 2
 3. Rodrik D.: Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s: Learning from a Decade of Reform. "Journal of Economic Literature" 2006, No. 44(4)
 4. Sachs J.: Koniec z nędzą. Zadanie dla naszego pokolenia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 5. Rodrik D.: One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions and Economic Growth. Princeton University Press, Princeton-Oxford 2007
 6. Kwiatkowski E.: Bezrobocie w krajach rozwijających się. W: Ekonomia rozwoju. Red. R. Piasecki. PWE, Warszawa 2007
 7. Labour Market Institutions: Cultivating Justice in the Developing World. Eds. J. Berg, D. Kucera. Palgrave Macmillan - ILO, Geneva 2008.
 8. Setebe J.: Informal Labour Market in Tanzania. A Case of Kinondoni District in Dar es Salaam. Diaconia University of Applied Sciences, Helsinki 2011
 9. Deklaracja Milenijna Narodów Zjednoczonych. Ośrodek Informacji ONZ, Warszawa 2002
 10. Gender Disparities in Afiican Labor Market. Eds. J.S. Arbache, A. Kolev, E. Filipiak. The International Bank for Reconstruction and Development - The World Bank, Washington 2010
 11. Folawewo A.O.: Institutions, Regulatory Framework and Labour Market Outcomes in Nigeria. Paper prepared for 10th IZA/World Bank Conference on Employment and Development: Technological Change and Jobs, 4-6 June, 2015, Bonn, Germany, http ://www.iza.org/conference_files/worldb2015/folawewo a22128.pdf (dostęp: 16.11.2016)
 12. Ledwith S., Munakamwe J.: Gender, Union Leadership and Collective Bargaining: Brazil and South Africa. "The Economic and Labour Relations Review" 2015, Vol. 26(3)
 13. Jha P., Golder S.: Labour Market Regulation and Economic Performance: A Critical Review of Arguments and Some Plausible Lessons for India. "Economic and Labour Market Papers" 2008, No. 1, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/- ed_emp/-emp_elm/-analysis/documents/publication/wcms 1 13926.pdf (dostęp: 9.01.2017).
 14. Siphambe H.: Understanding Unemployment in Botswana. "The South African Journal of Economics" 2003, Vol. 71:3
 15. Fasih T., Hoftijzer M., Siphambe H., Okurut N.: Botswana Labor Market Signals on Demand for Sldlls. Botswana Policy Note No. 2, World Bank Group, Washington 2014
 16. Parent D.: Youth Labor Market in Burkina Faso: Recent Trends. SP Discussion Paper, No. 0607, World Bank, Washington 2006
 17. Congo Democratic Republic - Labor. https://www.export.gov/article?id=Congo- Democratic-Republic-Labor (dostęp: 9.01.2017).
 18. Golubsky C.: Africa in Focus. Trends in Ethiopia's Dynamic Labor Market. https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2016/08/17/trends-in-ethiopias- dynamic-labor-market/ (dostęp: 9.01.2017).
 19. Broussar N.H., Tekleselassie T.G.: Youth Unemployment: Ethiopia Country Study. Working Paper No. 0592, International Growth Centre, London 2012
 20. Kenya. Labour Market Profile 2014. Danish Trade Union Council for International Development Cooperation, Copenhagen 2014.
 21. Özden C., Sewadeh M.: Migration and Attrition. W: The Labor Market of Health Workers in Afi'ica. Eds. A. Soucat, R. Scheffler, T.A. Ghebreyesus. The World Bank, Washington 2013
 22. Ngah S.N., Kingue S., Ndi M.P.P., Bela A.C.: Understanding the Labor Market of Human Resources for Health in Cameroon. Working Paper, WHO, Geneva 2013.
 23. Global Legal Insights, http://www.globallegalinsights.com/practice-areas/employment/ global-legal-insights-employment-and-labour-law-4th-ed./angola (dostęp: 16.11.2016).
 24. Gwartney J., Lawson R., Hall J.: Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report. Fraser Institute, Vancouver, BC 2016
 25. Business Reforms for Labor Market Regulation, http://www.doingbusiness.org/Reforms/ Overview/Topic/labor-market-regulation (dostęp: 3.11.2016).
 26. Berg J.: Labour Market Institutions: Building Blocks of Just Societies. W: Labour Market Institutions and Inequality. Ed. J. Berg. Edward Elgar Publishing, ILO, Chel- tenham-Northampton-Geneva 2015
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu