BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swadźba Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
System gospodarczy a wzrost i rozwój gospodarczy Afryki Subsaharyjskiej
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 147-161, tab.,bibliogr.3 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Wzrost gospodarczy
Economic development, Economic growth
Kraj/Region
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Wzrost i rozwój gospodarczy to podstawowe kategorie makroekonomiczne, a ta leże główne cele polityki ekonomicznej. Tak jest z pewnością również w przypadku krajów Afryki Subsaharyjskiej, które należą do najbiedniejszych państw świata. Z tego względu powyższe cele są dla nich szczególnie istotne. Wzrost i rozwój gospodarczy to wynik działania różnorodnych czynników, których wyodrębnienie - a w jeszcze większym stopniu określenie ich wpływu - nie jest sprawą prostą. Istnieje zgodność poglądów, że oprócz czynników podażowych i popytowych na wzrost i rozwój gospodarczy wpływają również czynniki o charakterze systemowym (instytucjonalnym). Inaczej mówiąc jest to szeroko rozumiana sfera regulacyjna gospodarki, która oddziałuje na sferę realną gospodarki. Celem niniejszego rozdziału jest próba przedstawienia wpływu tych czynników na wzrost i rozwój gospodarczy krajów Afryki Subsaharyjskiej. Temu celowi podporządkowany został układ opracowania. W pierwszym punkcie - na bazie pierwszego rozdziału - starano się pokazać specyfikę wzrostu i rozwoju gospodarczego 16 krajów Afryki Subsaharyjskiej. Dokonano również porównań tych krajów z gospodarką światową, a także z jej innymi subsystemami. W drugim punkcie - w nawiązaniu do kolejnych rozdziałów - podjęto próbę uchwycenia zależności między omówionymi czynnikami instytucjonalnymi a wzrostem gospodarczym. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2014
  2. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo- - Wschodniej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2015.
  3. Systemowe uwarunkowania wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów Ameryki Łacińskiej. Red. S. Swadźba. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu