BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grondys Katarzyna (Politechnika Częstochowska), Kadłubek Marta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Problemy skutecznego zarządzania projektem outsourcingu
The Implementation of Outsourcing in the Context of Project Management
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 21-32, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Outsourcing, Planowanie projektu, Myślenie projektowe
Project management, Outsourcing, Project planning, Design thinking
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O22, M29
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z przedsięwzięć, które zwiększa wartość rynkową i konkurencyjność podmiotu, jest outsourcing. Jednakże wiele kontaktów outsourcingowych kończy się niepowodzeniem, którego źródło leży głównie w niejasno sprecyzowanych potrzebach i oczekiwaniach zleceniodawcy - wiele przyczyn zerwania współpracy dotyczy właśnie początkowej jej fazy. Oznacza to, że etap przygotowania stanowi kluczową determinantę sukcesu w przypadku stosowania outsourcingu, dlatego też etap ten wymaga najwięcej uwagi i wysiłku od obu stron umowy. W artykule omówiono wdrażanie współpracy z punktu widzenia zarządzania projektem, zwracając szczególną uwagę na jego inicjację. W tym kontekście zaprezentowano narzędzie wspierające decyzję o outsourcingu, którego budowa bierze pod uwagę najczęściej dotychczas popełniane błędy podczas zawiązywania kontraktu, standardy zarządzania projektem oraz podstawy zarządzania zmianami.(abstrakt oryginalny)

One of projects, which increase their market value and competitiveness of firm, is outsourcing. Many outsourcing contacts end in failure, whose source is mainly vaguely specified needs and expectations of customers. Generally, many reasons for terminating the cooperation refer to the initial stage. This means that the preparation stage is the key determinant of success in the case of using outsourcing, therefore this stage requires most attention and efforts on both sides of the contract. In the paper, there is considered the implementation of the cooperation from the point of view of project management, paying particular attention to its initiation. In this context, there has been presented the tool supporting the decision on outsourcing, whose construction is based on most frequent mistakes previously made while concluding the contract as well as project management standards. The aim of the paper is to compare the guidelines for project management and the application of outsourcing.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahn L. 10 Rules of Highly Successful Project Management. Pobrane z: https://www.projectsmart. co.uk/10-rules- of-highly- successful-project-management.php (14.09.2016).
 2. Barrett K., Misiaszek S. (2007). Suggestions for Effective Outsourcing. WPI, May.
 3. Brzozowska, A., Starostka-Patyk, M. (2010). Determinants of Outsourcing Process. Freiberger Forschungshefte. D 238 Wirtschaftswissenschaften.
 4. Budzyńska, K. (2014). Wpływ outsourcingu na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (5).
 5. Chou, S.W., Techatassanasoontorn, A.A., Hung, I.H. (2015). Understanding Commitment in Business Process Outsourcing Relationships. Information & Management, 52, 30-43.
 6. Ciesielska, D., Radło, M. J. (red.) (2014). Outsourcing w praktyce. Warszawa: POLTEX.
 7. Court, R. (2016). An Introduction to the PRINCE2 Project Methodology by Ruth Court from FTC Kaplan. Pobrane z: http://www.cimaglobal.com/Documents/ImportedDocuments/PRINCE2_P5_article.pdf, 2006 (17.09.2016).
 8. Deloitte (2014). Deloitte's 2014. Global Outsourcing and Insourcing Survey. Pobrane z: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014- global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (15.12.2016).
 9. Duncan, W. (1996). A Guide to the Project Management Body of Knowledge. PMI Standards Committee.
 10. Gunasekaran, A., Irani, Z., Choy, K., Filippi, L., Papadopoulos, T. (2015). Performance Measures and Metrics in Outsourcing Decisions: A Review for Research and Applications. International Journal of Production Economics, 161, 153-166.
 11. Kisielnicki, J. (2011). Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.
 12. Kurtyka, M., Roth, G.(2013). Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania. Warszawa: CeDeWu.
 13. Lemańska-Majdzik, A. (2003). Outsourcing jako przejaw przedsiębiorczości. W: Zbigniew Warzoch (red.), Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 14. Majchrzak, J. (2002), Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 15. Majetun, M. (2009). Kryteria wyboru dostawcy outsourcingowego. W: J. Rokita, W. Czakon, A. Samborski (red.), Współczesne i perspektywiczne kierunki badań w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 16. Preus, A. (2012). Jakość a outsourcing procesów w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wiedza i Praktyka.
 17. Project Management Methodology & Step-by-Step Guide to Managing Successful Projects. Pobrane z: https://www.chandleraz.gov/content/pm000pmmethodologygde.pdf (12.09.2016).
 18. Raport Roczny 2015. Outsourcing Stars 2015. Pro Progressio Foundation. Pobrane z: http:// www.proprogressio.pl/pl/fundacja/badania-i-raporty.html?nrstr=2 (15.12.2016).
 19. Ruby, P.L., Daekwan K. (2010). Implications of Service Processes Outsourcing on Firm Value. Industrial Marketing Management, 39.
 20. Świętoniowska, J. (2015). Podejście kontekstowe w zarządzaniu projektami. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 216.
 21. Vitasek, K., Ledyard, M., Manrodt, K.(2011). Zaangażowany outsourcing. Pięć zasad, które zmienią oblicze outsourcingu. Warszawa: MT Biznes.
 22. Wendt, R. (2010). Zarządzanie zmianą w polskiej firmie. Warszawa: Dom Wydawniczy Zacharek.
 23. Wiatr, T. (2013). Zarządzanie przedsięwzięciami - wchłanianie wiedzy i doświadczeń. Konferencja "Project Management, Profesjonalizm". Jelenia Góra: Stowarzyszenie Project Management Polska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu