BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Kompetencje członków zespołu wirtualnego
Virtual Team Members' Competencies
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 33-44, rys., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Praca zespołowa, Zespół wirtualny, Kompetencje społeczne, Zarządzanie kompetencjami
Team work, Virtual team, Social competences, Competence management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J24, M51, D83
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki wirtualnej współpracy, która wymaga od osób tworzących zespół oraz od lidera zespołu szczególnych kompetencji. Skoncentrowano się na wiedzy, cechach i umiejętnościach członków zespołu wirtualnego, które są konieczne, by efektywnie realizowali oni założone cele, kreując jednocześnie relacje oparte na wzajemnym zaufaniu. Artykuł zawiera przegląd literatury dotyczącej kompetencji członków zespołu wirtualnego i wskazuje obszary wymagające dalszej naukowej eksploracji. Efektem artykułu jest opracowanie modelu kompetencji członka zespołu wirtualnego, który może być stosowany jako profil idealnego kandydata w rekrutacji do tego typu zespołów.(abstrakt oryginalny)

Article concerns the subject of virtual collaboration that requires the team leaders and team members the specific competencies. There are competencies understood as knowledge, abilities and skills pointed that are needed for effective virtual teamwork and creating team climate based on trust. Article consists of literature review and recommendations referring to future research. The final result of the article is the virtual team member competencies model. It can be used in virtual team stuffing as the ideal candidate profile.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blackburn, R., Furst, S., Rosen, B. (2003). Building Winning Virtual Team. KSAs, Selection, Training, and Evaluation. W: C.B. Gibson, S.G. Cohen (red.), Virtual Teams That Work. Creating Conditions for Virtual Team Effectiveness. San Francisco: John Wiley & Son.
 2. Dagan, I., Mandell, D. (2006). Virtual Team Work. CISV International Ltd. Virtual Team Work Guide.
 3. Derven, M. (2016). Four Drivers to Enhance Global Virtual Teams. Industrial and Commercial Training, 48 (1), 1-8. DOI 10.1108/ICT-08-2015-0056.
 4. DuFrene, D.D., Lehman, C.M. (2012). Communications Strategies for Virtual Teams. New York: Business Expert Press.
 5. Ferazzi, K. (2014). Getting Virtual Teams Right. Harvard Business Review, 12. Pobrane z: https://hbr.org/2014/12/getting-virtual-teams-right.
 6. Grucza, B., Klekowski, T., Mittelstaedt, E., Pyda, E., Zakrzewska, M. (2012). Elementarz Telepracy. Warszawa: Polski Związek Pracodawców Prywatnych Informatyki i Telekomunikacji Lewiatan.
 7. Harvey, M., Novicevic, M.M., Garrison G. (2004). Challenges to Staffing Global Virtual Teams. Human Resource Management Review, 14, 275-294. DOI: 10.1016/j.hrmr.2004.06.005.
 8. Herdan, A., Stuss, M. (2005). Miejsce wirtualnych organizacji we współczesnym zarządzaniu. Zagadnienia Technicnzo-Ekonomiczne, 50 (2/3), 235-243.
 9. Hertel, G., Geister, S., Konradt, U. (2005). Managing Virtual Teams: A Review of Current Empirical Research. Human Resource Management Review, 15, 69-95. DOI: 10.1016/j.hrmr.2005.01.002.
 10. Hertel, G., Konradt, U., Voss, K. (2006). Competencies for Virtual Teamwork: Development and Validation of Web-based Selection Tool for Members of Distributed Teams. European Journal of Work and Organizational Psychology, 15 (4), 477-504. DOI: 10.1080/13594320600908187.
 11. Hilarowicz, A., Pollak, A. (2010). Zespół wirtualny jako przykład rozwiązania innowacyjnego i narzędzia do tworzenia innowacji, Chowanna, 2, 163-17.
 12. Hill, N.S., Bartol, K.M. (2016). Empowering Leadership and Effective Collaboration in Geographically Dispresed Teams. Personel Psychology, 69, 159-198. DOI: 10.1111/peps.12108.
 13. Hoegl, M., Muethel, M. (2016). Enabling Shared Leadership in Virtual Project Teams: A Practitioners' Guide. Project Management Journal, 47 (1), 7-12. DOI: 10.1002/pmj.
 14. Kawka, T., Listwan, T. (2010). Dobór pracowników. W: T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami (s. 101-147). Warszawa: C.H. Beck.
 15. Killingsworth, B., Xue, Y., Liu, Y. (2016). Factors Infl uencing Knowledge Sharing among Global Virtual Teams. Team Performance Management, 22 (5/6), 284-300. DOI: 10.1108/TPM-10-2015-0042.
 16. Kisperska-Moroń, D. (2008). Świat wirtualnych organizacji. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy, 1 (4), 7-16.
 17. Krawczyk-Bryłka, B. (2015). Budowanie zespołu wirtualnego (poradnik). Pobrane z: https://repository.os.niwa.gda.pl/bitstream/handle/niwa_item/72/Budowanie zespołu wirtualnego.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 18. Lenard, D. (2009). Nowe umiejętności miękkie: kompetencje wirtualne. Pobrane z: http:// hrstandard.pl/2009/07/27/nowe-umiejetnosci-miekkie-kompetencje-wirtualne.
 19. Liu, X., Maqjuka, R.J., Lee, S. (2008). The Effects of Cognitive Thinking Styles, Trust, Conflict Management on Online Students' Learning and Virtual Team Performance. British Journal of Educational Technology, 39 (5), 829-846. DOI: 10.1111/j.1467-8535.2007.00775.x.
 20. Marković, D., Radowić-Marković, M., Minović, J. (2015). A New Virtual Team Competence Defining Model. Economic Research - Economska Istrazivanja, 28 (1), 1034-1045.
 21. Opolska, A., Karbowski, A., Cichocki, M. (2009). Wirtualna inteligencja emocjonalna. E-mentor, 3 (30). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/30/id/654.
 22. Pathak, A.A. (2015). Effective Knowledge Management Boots Virtual Teams. Human Resource Management International Digest, 23 (3), 26-28. DOI: 10.1108/HRMID-03-2015-0048.
 23. Tannenbaum, S.I., Mathieu, J.E., Salas, E., Cohen, D. (2012). Teams Are Changing: Are Research and Practice Evolving Fast Enough? Industrial and Organizational Psychology, 5, 2-24.
 24. Urquhart, S.M. (2009). Virtual Teams: Selection and Assessment of Team Member. Pobrane z: https://pl.scribd.com/document/38600847/Urquhart-HRDV-5750-Virtual-Teams-FINAL-Section-2-of-2.
 25. Virtual Teams: Key Success Factors (2010). Part 3. Pobrane z: http://pmtips.net/blog-new/virtual-teams-key-success-factors-part-3.
 26. Wojtaszczyk, K. (2013). Poziom kompetencji wirtualnych pokolenia Y i C - ocena na podstawie autodiagnozy studentów. E-mentor, 2 (49). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/49/id/1003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu