BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart-Gansiniec Regina (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Endogeniczne uwarunkowania crowdsourcingu
Endogenic Determinants of Crowdsourcing
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 45-54, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Rzeczywistość wirtualna, Crowdsourcing, Teoria ekonomii
Virtual reality, Crowdsourcing, Economic theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje coraz częściej sięgają po rozwiązania, które pozwalają im na wchodzenie w interakcje ze społecznościami wirtualnymi. Jednym z nich jest crowdsourcing, czyli sposób rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych.Wymaga to jednak od organizacji znajomości czynników, które warunkują uzyskiwanie korzyści z crowdsourcingu oraz sprzyjają intensyfikowaniu samego procesu i jego rezultatów. Identyfikacja wewnętrznych czynników crowdsourcingu wydaje się być ciekawym tematem,wymagającym eksploracji. Literatura w tym zakresie jest fragmentaryczna i rozproszona. Celem artykułu będzie próba identyfikacji wewnętrznych uwarunkowań crowdsourcingu. Artykuł powstał na podstawie przeglądu literatury. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że czynniki obejmują trzy poziomy: procesu, pracownika oraz organizacji.(abstrakt oryginalny)

More and more often organisations reach for solutions which enable them entering into interactions with virtual communities. One of them is crowdsourcing, which is a means of solving problems using collective intelligence of the Internet communities. This, however, requires from the organisation knowledge of the factors that condition obtaining of benefits from crowdsourcing and foster intensifi cation of the process alone and its results. Identifying of the internal factors of crowdsourcing seems to be an interesting subject, which requires exploration. The literature related to this subject is fragmentary and dispersed. The aim of the article is attempting to identify the internal conditions of crowdsourcing. The article was written based on a literature review. The results of the conducted research indicate that the factors include three levels: process, employee, and organisation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archak, N. (2010). Money, Glory and Cheap Talk: Analyzing Strategic Behavior of Contestants in Simultaneous Crowdsourcing Contests on Topcoder.Com. Pobrane z: http://pages.stern.nyu.edu/~narchak/wfp0004-archak.pdf.
 2. Basto, D., Flavin, T., Patino, C. (2010). Crowdsourcing Public Policy Innovation. Pobrane z: https://www.andrew.cmu.edu/course/94-812/public/Crowdsourcing_Policy_Innovation_Report.pdf.
 3. Bayus, B.L. (2012). Crowdsourcing New Product Ideas Over Time: An Analysis of Dell's Ideastorm Community. UNC Kenan-Flagler Research Paper, 5, 226-244.
 4. Brabham, D.C. (2009). Crowdsourcing the Public Participation Process for Planning Projects. Planning Theory, 8 (3), 242-262.
 5. Budhathoki, N.R., Haythornthwaite, C. (2012). Motivation for Open Collaboration: Crowd and Community Models and the Case of OpenStreetMap. American Behavioral Scientist, 57 (5), 548-575.
 6. Burger-Helmchen, T., Pénin, J. (2010). The Limits of Crowdsourcing Inventive Activities: What Do Transaction Cost Theory and the Evolutionary Theories of the Firm Teach Us? Workshop on Open Source Innovation. Strasbourg.
 7. Chen, K. (2016). The Power of Citizens' Voices in Democracy-Examining the impact of civic input on crowdsourced policymaking. Pobrane z: http://programme.exordo.com/irspm2016/delegates/presentation/269/.
 8. Dunn, S., Hedges, M. (2012). Crowd-Sourcing Scoping Study: Engaging the Crowd with Humanities Research. Pobrane z: http://crowds.cerch.kcl.ac.uk/wp-content/uploads/2012/12/Crowdsourcing-connected-communities.pdf.
 9. Erickson, L.B., Trauth, E.M., Petrick, I. (2012). Getting Inside Your Employee's Heads: Navigating Barriers to Internal-crowdsourcing for Product and Service Innovation. Pobrane z: http://aisel.aisnet.org/icis2012/proceedings/ResearchInProgress/3/.
 10. Gassmann, O. (2012). Crowdsourcing - Innovationsmanagement mit Schwarmintelligenz. München: Hanser-Verlag.
 11. Hossain, M., Kauranen, I. (2015). Crowdsourcing: A Systematic Literature Review. Strategic Outsourcing: An International Journal, 8 (1), 2-22.
 12. Howe, J. (2006). The Rise of Crowdsourcing. Wired Magazine, 14 (6), 1-4.
 13. Hutter, K., Hautz, J., Füller, J., Mueller, J., Matzler, K. (2011). Communitition: The Tension between Competition and Collaboration in Community-Based Design Contests. Creativity and Innovation Management, 20 (1), s. 3-21.
 14. Louis, C. A. (2013). Organizational perspectives of open innovation in government. Pobrane z: https://www.ideals.illinois.edu/bitstream/handle/2142/42102/396.pdf?sequence=2.
 15. Lӧnn, C. M., Uppstrӧm, E. (2013). The Promise of a Crowd. Pobrane z: http://aisel.aisnet. org/cgi/viewcontent.cgi?article=1513&context=amcis2013.
 16. Oomen, J., Aroyo, L. (2011). Crowdsourcing in the Cultural Heritage Domain: Opportunities and Challenges, Proceedings C&T. Pobrane z: http://www.iisi.de/fi leadmin/IISI/upload/2011/p138_oomen.pdf.
 17. Prpić, J., Shukla, P., Kietzmann, J. H., McCarthy, I. P. (2015). How to Work a Crowd: Developing Crowd Capital through Crowdsourcing. Business Horizons, 8 (1), 77-85.
 18. Seltzer, E., Mahmoudi, D. (2012). Citizen Participation, Open Innovation, and Crowdsourcing: Challenges and Opportunities for Planning. Journal of Planning Literature, 28 (1), 1-16.
 19. Simula, H., Vuori, M. (2012). Benefits and Barriers of Crowdsourcing in B2B firms. Generating Ideas with Internal and External Crowds. International Journal of Innovation Management, 6 (16).
 20. Sinha, R. (2008). The Silent Innovators. One India, One People, 15-17.
 21. Stiver, A., Barroca, L., Petre, M., Richards, M., Roberts, D. (2015). Civic Crowdfunding: How Do Offl ine Communities Engage Online? British HCI Conference.
 22. Surowiecki, J. (2004). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies, and Nations. New York: Doubleday.
 23. Ye, H.J., Kankanhalli, A. (2015). Investigating the Antecedents of Organizational Task Crowdsourcing. Information & Management, 52 (1), 98-110.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu