BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mitręga Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Dynamiczne zdolności - wzloty i upadki paradygmatu strategii
Dynamic Capabilities - Ups and Downs of Strategy Paradigm
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 55-64, bibliogr. 30 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zdolności dynamiczne, Zarządzanie strategiczne, Teoria ekonomii
Dynamic capabilities, Strategic management, Economic theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M00, M10
streszcz., summ.
Abstrakt
Dynamiczne zdolności (dynamic capabilities) to jeden z najbardziej wpływowych paradygmatów współczesnego zarządzania strategicznego. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: co wyróżnia podejście dynamicznych zdolności od innych paradygmatów strategii, a także jakie są mocne i słabe strony tego podejścia. Rozważania te przeprowadzono na tle istniejącego stanu badań empirycznych na temat tego paradygmatu, a także zarzutów formułowanych pod jego adresem. Pomimo pojawiających się kontrowersji, dalsze akademickie perspektywy dla dynamicznych zdolności rysują się obiecująco.(abstrakt oryginalny)

Dynamic capabilities are one of most influential paradigm in contemporary strategic management. This paper addresses the problem of factors distinguishing dynamic capabilities from other strategy paradigms, as well as weaknesses and advantages of this theoretical approach. The discussion is undertaken in the context of existing empirical research on this paradigm and controversies presented in the literature in relation to it. Although controversies are substantial, perspectives for further development of dynamic capabilities approach are optimistic.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J.B. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17 (1), 99-120.
 2. Bratnicki, M., Olszak, C., Kisielnicki, J. (2014). Twórczość organizacyjna i ICT jako nowa perspektywa zarządzania organizacją. Informatyka Ekonomiczna, 1, 31.
 3. Cyert, R.M., March, J.G. (1963). A Behavioral Theory of the Firm. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
 4. Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, 1, 51-62.
 5. Di Stefano, G., Peteraf, M., Verona, G. (2014). The Organizati onal Drivetrain: A Road to Integration of Dynamic Capabilities Research. The Academy of Management Perspectives, 28 (4), 307-327.
 6. Døving, E., Gooderham, P.N. (2008). Dynamic Capabilities as Antecedents of the Scope of Related Diversifi cation: The Case of Small Firm Accountancy Practices. Strategic Management Journal, 29 (8), 841-857.
 7. Drnevich, P.L., Kriauciunas, A.P. (2011). Clarifying the C onditions and Limits of the Contributions of Ordinary and Dynamic Capabilities to Rrelative Firm Performance. Strategic Management Journal, 32 (3), 254-279.
 8. Eisenhardt, K.M., Martin, J.A. (2000 ). Dynamic Capabilities: What Are They? Strategic Management Journal, 21 (10-11), 1105-1121.
 9. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2011). Przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów zarządzania. Master of Business Administration, 19 (1), 95-111.
 10. Konarski, R. (2014). Modele równań strukturalnych: teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Kuhn, T.S. (1968). Struktura rewolucji naukowych. Warszawa: PWN.
 12. Lakatos, I. (1976). Falsification and the Methodology of Scientifi c Research Programmes. W: I. Lakatos, A. Musgrave (red.), Criticism and t he Growth of Knowledge (s. 205-259). Cambridge University Press.
 13. Mitrega, M. (2006). Building Strong Relationships between Services' Providers and Consumers: Evidence from Poland. Transformations in Business & Economics, 5 (2), 148-162.
 14. Mitrega, M., Pfajfar, G. (2015 ). Business Relationship Process Management as Company Dynamic Capability Improving Relationship Portfolio. Industrial Marketing Management, 46 (April), 193-203.
 15. Mitręga, M. (2008). Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketing u relacji na rynku B2B. Marketing i Rynek, 3, 13-19.
 16. Nelson, R.R., Winter, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic Change. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 17. N ogalski, B., Niewiadomski, P. (2012). Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 26 0, 314-327.
 18. Pavlou, P.A., El Sawy, O.A. (2011). Understanding the Elusive Black Box of Dynamic Capabilities. Decision Sciences, 42 (1), 239-273.
 19. Peteraf, M., Di Stef ano, G., Verona, G. (2013). The Elephant in the Room of Dynamic Capabilities: Bringing Two Diverging Conversations Toge ther. Strategic Management Journal, 34 (12), 1389-1410.
 20. Salvato, C. (2003). The Role of Micro-Strategies in the Engineering of Firm Evolution. Journal of Management Studies, 40 (1), 83-108.
 21. Schumpeter, J.A. (1934 ). The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest, and the Business Cycle. Vol. 55. Transaction Publishers.
 22. Stawasz, E. (2015). Dynamiczna zdolność innowacyjna - wybrane zagadnienia. Folia Oeconomica, 4 (305).
 23. Strużyna, J. (2012). Wybrane założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji "dynamiczne zdolności - rutyny". Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 5 (88), 89-108.
 24. Teece, D.J., Pisano, G. (1994). The Dynamic Capabilitie s of Firms: An Introduction. Industrial and Corporate Change, 3 (3), 537.
 25. Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. Strategic Management Journal, 18 (7), 509-533.
 26. Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 27. Weerawardena, J., Mort, G., Salunke, S., Knight, G., Liesch, P. (2015). The Role of the Market Sub-system and the Socio-technical Sub-system in Innovation and Firm Performance: A Dynamic Capabilities Approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (2), 221-239.
 28. Wernerfelt, B. (1984). A Resource-based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5 (2), 171-180.
 29. Wilden , R., Gudergan, S. (2015). The Impact of Dynamic Capabilities on Operational Marketing and Technological Capabilities: Investigating the role of Environmental Turbulence. Journal of the Academy of Marketing Science, 43 (2), 181-199.
 30. Witczak , O. (2008). Budowanie związków z klientami na rynku business to business: teoria i praktyka. Warszawa: CeDeWu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu