BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radlińska Kamila (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Sezonowość w turystyce nadmorskiej - wyzwanie dla strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych
Seasonality in Tourism - Human Resource Challenges
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 65-76, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Sezonowość, Turystyka, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Seasonal character, Tourism, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, J34
streszcz., summ.
Abstrakt
Zasoby ludzkie stanowią podstawę kreowania wartości każdego przedsiębiorstwa. Pracownicy mogą być źródłem przewagi konkurencyjnej, dotyczy to także branży turystycznej. Tradycyjne podejście do zasobów ludzkich w branży turystycznej wydaje się niewystarczające,ze względu na sezonowy charakter produkcji. Sezonowość na rynku turystycznym powoduje konieczność przyjęcia odpowiedniej strategii zarządzania zasobem ludzkim. Celem artykułu jest określenie znaczenia sezonowości w wyborze możliwej strategii zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach turystycznych na przykładzie nadmorskiego rynku usług turystycznych.(abstrakt oryginalny)

Human resources are the basis for creating value each company. Employees can be a source of competitive advantage, this includes the tourist industry. The traditional approach to human resources in the tourism industry appears to be insuffi cient. because in tourism is seasonal nature of production. Seasonality of the tourism market makes it necessary to adopt a suitable strategy for human resource management. The aim of this article is to determine the effect of the importance of seasonality in choosing a possible strategy for human resources management in tourism businesses.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Action for More Sustainable European Tourism. Report of the Tourism Sustainability Group (2007). European Commission.
 2. Bigović, M. (2011), Quantifying Seasonality in Tourism: A Case Study of Montenegro, Academica Turistica. Tourism & Innovation Journal, 4 (2), s. 15-32.
 3. Fernández-Morales, A. (2003). Decomposing Seasonal Concentration. Annals of Tourism Research, 30 (4), 942-956.
 4. Gaworecki, W.W. (1998). Turystyka. Warszawa: PWE.
 5. Grutkowska, S., Paśnicka, E. (2007). X-12-ARIMA i TRAMO/SEATS: empiryczne porównanie metod wyrównania sezonowego w kontekście długości próby. Warszawa: Narodowy Bank Polski
 6. Highman, J., Hincht, T. (2002). Tourism, Sport and Seasons: The Challenges and Potential of Overcoming Seasonality in the Sport and Tourism Sectors. Tourism Management, 23, 175-185.
 7. Jolliffe, L., Farnsworth, R. (2003). Seasonality in Tourism Employment: Human Resource Challenges. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 15 (6), 312-316.
 8. Jóźwiak, J. (1998). Statystyka od podstaw. Warszawa: PWE.
 9. Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 10. Niezgoda, A., Zmyślony P. (2006). Popyt turystyczny: uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 11. Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Rembeza, J., Klonowska-Matynia, M., Radlińska, K. (2015). Regionalne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w Polsce, Niemczech i Hiszpanii. Studia Prawno-Ekonomiczne, 44, 367-379.
 13. Sarnowski, E., Kirejczy, J. (2007). Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. Warszawa: Wydawnictwo Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna.
 14. Vanhover, N. (2005). The Economics of Tourism Destinations. Amsterdam: Elsevier.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu