BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ragin-Skorecka Katarzyna (Politechnika Poznańska), Nowak Filip (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Analiza procesowa jako narzędzie do usprawnienia działalności organizacji
Process Analysis as a Tool for Rationalization of the Organization
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 77-88, rys., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie procesami, Strategia zarządzania, Procesy biznesowe
Process management, Management strategy, Business processes
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O18, P48
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę związaną z mapowaniem i oceną procesów zachodzących w organizacji. Analiza procesowa pozwala wskazać potencjalne miejsca usprawnień, które stać się mogą zmiennymi wpływającymi na kształtowaną w przedsiębiorstwie strategię zarządzania. W pierwszej części wskazano ogólną metodykę poszukiwania potencjalnych miejsc do poprawy w procesach. W części drugiej opisano przebieg realizacji metodyki w wybranym przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)

The article presents issues related to mapping and evaluation processes in the organization. Process analysis can identify potential points for improvements that can become variables affecting shaped in the enterprise management strategy. In the first part indicates the general methodology of searching the potential to improve the processes. The second part describes the progress of the methodology chosen company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Briol, P. (2010). BPMN 2.0 Distilled. USA: Lulu.com.
 2. Davenport, T.H. (1993). Process Innovation: Reengineering Work Through Information Technology. Harvard Business School Press.
 3. Drejewicz, S. (2012). Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
 4. Fertsch, M. (2016). Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 5. Gabryelczyk, R., Rakowska, E. (2015). Pomiar procesów jako element oceny wdrożeń systemów IT w administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 36, 205-220.
 6. Gawin, B., Marcinkowski, B. (2013). Symulacja procesów biznesowych. Gliwice: Helion.
 7. Gierszewska, G., Romanowska, M. (1997). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 8. Grajewski, P. (2007). Organizacja procesowa. Warszawa: PWE.
 9. Hammer, M. (1999). Reinżynieria i jej następstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Kasprzak, T. (2005). Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu. Warszawa: Difin.
 11. Koźmiński, A., Piotrowski, W. (1995). Zarządzanie - teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Penc, J. (1994). Strategie zarządzania. Cz. I: Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Placet.
 13. Piotrowski, M. (2013). Procesy biznesowe w praktyce. Projektowanie, testowanie i optymalizacja. Gliwice: Helion.
 14. Shapiro, R., White, S., Bock, C. (2011). BPMN 2.0 Handbook Second Edition: Methods, Concepts, Case Studies and Standards in Business Process Modeling Notation. USA: Future Strategies Inc.
 15. Silver, B. (2011). BPMN Method and Style with BPMN Implementer's Guide. USA: Cody-Cassidy Press.
 16. Stabryła, A. (1984). Analiza systemowa procesu zarządzania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 17. Stajniak, M. (2011). Modelowanie i symulacja w notacji BPMN jako czynnik kształtujący efektywność procesów logistycznych. Logistyka, 3, 2511-2520.
 18. Stajniak, M. (2015). Mapowanie, modelowanie i symulacja wg teorii BPMN jako doskonalenie procesów transportowych. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 5, 687-698.
 19. Trzcieliński, S., Adamczyk, M., Pawłowski, E. (2013). Procesowa orientacja przedsiębiorstwa. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 20. Wawrzyniak, B. (1998). Polityka strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 21. White, S., Miers, D. (2008). BPMN Modeling and Reference Guide. Understanding and using BPMN. USA: Future Strategies Inc.
 22. Zwiech, P. (2003). Istota strategii fi rmy. W: D. Kopycińska (red.), Państwo i rynek w gospodarce (s. 251-258). Szczecin: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu