BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagielski Jakub (Politechnika Gdańska, student)
Tytuł
Projekt usprawnienia funkcjonowania procesów produkcji farb proszkowych w przedsiębiorstwie X
Design Process Improvement of Functioning of Powder Coatings Production Enterprise X
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 2, s. 65-81, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Optymalizacja, Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Proces produkcji, Produkcja farb i lakierów, Studium przypadku
Optimalization, Enterprises organisation improving, Production process, Manufacture of paints and varnishes, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie projektu usprawnień funkcjonowania procesów produkcji farb proszkowych w przedsiębiorstwie X. W przedmiotowym artykule ukazano główne problemy przedsiębiorstwa "X", lecz z racji wymogów co do objętości autor mógł zaprezentować tylko jedną propozycję zmiany. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the design improvements functioning processes of powder coatings in the company X. In the present article is shown the main problems of the company "X", but because of the requirements as to the volume of the author could present only one suggestion to change. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerska J.: Doskonalenie strumienia wartości, Difin, Warszawa 2009.
 2. Czerska J.: DOSKONALENIE STRUMIENIA WARTOŚCI. LeanQ Team, Gdańsk 2014.
 3. http://www.naberpolska.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=65&lang=pl z dnia 19.05.2015 r.
 4. Karpiński T.: Inżynieria produkcji. Wydawnictwo WNT, Warszawa 2007, 2013.
 5. Procner A.: Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. WSiP, Warszawa, 1999, t. 1.
 6. Szarama Ł.: Vademecum lakiernika, cz.1. Instalator polski, Warszawa 2008.
 7. Wirkus M. (red.): Zarządzanie procesami i projektami, Wyd. PG, Gdańsk 2015.
 8. http://www.eko-color.pl/fileadmin/content/lakiernictwo_eko2011.pdf z dnia 24.03.15 r.
 9. http://www.plasmec.it/container-mixer_trr/#Pre-Mixing z dnia 7.04.2015 r.
 10. http://www.ipmtc.com.pl/maszyny_nowe_1_f_2.html z dnia 7.04.2015 r.
 11. http://www.maschinensucher.de/ma2/bilderanzeigen-A1280109-5-english.html z dnia 7.04.2015 r.
 12. Drozd R., Doskonalenie obsługi autonomicznej maszyn produkcyjnych przez operatorów na przykładzie firmy X. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Tom 1. Wydawnictwo PTZP Opole 2015.
 13. Nakajima S.: Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, The Productivity Press, 1988.
 14. Opracowanie na podstawie materiałów firmy doradczej Solving Efeso, 2013.
 15. The Japan Institute Of Plant Maintenance. Autonomiczne Utrzymanie Ruchu dla operatorów. The Productivity Press Development Team, Wrocław, 2012.
 16. The Japan Institute Of Plant Maintenance. TPM dla każdego operatora. The Productivity Press Development Team, Wrocław 2012.
 17. Rączka M., Rewilak J.: Zapewnienie dokładności pomiarowej w systemie zarządzania jakością. Inżynieria Maszyn, R. 15, z. 3, NOT, Wrocław 2010.
 18. Wirkus M., Kufel K., Problem analizy spadku OEE zautomatyzowanego parku maszynowego spowodowanych spadkiem prędkości pracy oraz mikroprzestojami technicznymi. Łebkowski P. [red.], Zarządzanie a inżynieria produkcji Wydawnictwo AGH, Kraków, 2014.
 19. Muchiri P., Pintelon L., (2008) Performance measurement using overall equipment effectiveness (OEE): literature review and practical application discussion, International Journal of Production Research nr 46(13), s. 3517-3535.
 20. Wojakowski P. (2015) Plant performance calculation in automotive industry using andon system, Research in Logistics & Production nr 5(4), s. 361-370. Praca zbiorowa pod red. Marka Wirkusa: Zarządzanie procesami i projektami, CZĘŚĆ II. ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI I ZESPOŁAMI LUDZKIMI, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2015, s. 100-110.
 21. Ahire C.P., Relkar A.S., (2012) Correlating failure mode effect analysis (FMEA) and overall equipment effectiveness (OEE), Procedia Engineering: ICMOC-2012 nr 38, s. 3482-3486.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.02.006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu