BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witczak Olgierd (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Symboliczny wymiar komunikacji marketingowej w kształtowaniu sieci interakcji
Symbolic Dimension of Marketing Communications in Shaping Network of Interactions
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 89-98, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Komunikowanie marketingowe, Marketing sieciowy, Teoria marketingu
Marketing communication, Network marketing, Marketing theory
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L82
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano zjawisko interakcji w procesie komunikacji marketingowej. Wskazano na koncepcje teoretyczne (paradygmat sieciowy, interakcjonizm symboliczny, marketing relacji), które mogą być płaszczyzną analityczną w wyjaśnianiu i opisywaniu problematyki interakcji w komunikacji marketingowej. Zaprezentowane w artykule rozważania są efektem przeprowadzonej kwerendy literatury przedmiotu w celu nakreślenia pola badawczego do przyszłych badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)

The article analyses the phenomenon of interaction in the process of marketing communication. Indicated on theoretical concepts (the paradigm of the network, symbolic interactionism, relationship marketing), which can be analytical area in explaining and describing the issues of interaction within the framework of marketing communications. Presented in the article considerations are the result of conducted literature analyses to outline the research field for future empirical study.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blumer, H. (2007). Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda. Kraków: Nomos.
 2. Czakon, W. (2012a). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Czakon, W. (2012b). Strukturalne uwarunkowania zarządzania wiedzą w sieciach. Przegląd Organizacji, 5, 7-10.
 4. Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 11, 3-6.
 5. Fiske, J. (2003). Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem. Wrocław: Astrum.
 6. Florenthal, B., Shoham, A. (2010). Four-mode Channel Interactivity Concept and Channel Preferences. Journal of Services Marketing, 24 (1), 29-41.
 7. Hałas, E. (2012). Interakcjonizm symboliczny. Społeczny kontekst znaczeń. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Hajduk-Nijakowska, J. (2012). Kulturowy kontekst komunikowania. W: E. Kulczycki, M. Wendland (red.), Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Biblioteka Komunikacji Społecznej.
 9. Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 140, 9-21.
 10. Kulczycki, E. (2008). Status komunikologii - przyczynek do dyskusji. Homo Communicativus, 1 (3), 27-37.
 11. Leach, E. (2010). Kultura i komunikowanie. Logika powiązań symbolicznych. Wprowadzenie do analizy strukturalnej w antropologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Mitręga, M. (2005). Pomiar relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a konsumentem. Marketing i Rynek, 2, 2-7.
 13. Mitrega, M. (2006). Building Strong Relationships between Services' Providers and Consumers: Evidence from Poland. Transformations in Business & Economics, 5 (2), 148-162.
 14. Mitręga, M. (2008). Determinanty korzystnych relacji z klientami. W poszukiwaniu różnych strategii marketingu relacji na rynku B2B. Marketing i Rynek, 3, 13-19.
 15. Ratajczak-Mrozek, M., Zieliński, M. (2013). Czynniki usieciowienia przedsiębiorstw - ujęcie koncepcyjne. Przegląd Organizacji, 11, 32-37.
 16. Ravald, A., Grönroos, Ch. (1996). The Value Concept and Relationship Marketing. European Journal of Marketing, 30 (2), 19-30.
 17. Rowley, J. (1998). Promotion and Marketing Communications in the Information Marketplace. Library Review, 47 (8), 383-387.
 18. Sagan, A. (2003). Symbolika produktu w systemie komunikacji marketingowej. Studium teoretyczno-metodologiczne. Kraków: Akademia Ekonomiczna.
 19. Wendland, M. (2008). Komunikowanie a wymiana informacji - pytanie o zakres pojęcia komunikacji. Homo Communicativus, 1 (3), 17-26.
 20. Wiktor, J.W. (2016). System komunikacji marketingowej w perspektywie produktu systemowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 262, 47-56.
 21. Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 22. Witczak, O. (2013). Blog w kreowaniu wartości dla klienta - media społecznościowe w komunikacji marketingowej przedsiębiorstwa. Handel Wewnętrzny, 3, 134-136.
 23. Woźniak, R.B. (2009). U podstaw badań socjologicznych na Pomorzu Zachodnim. Przegląd Zachodniopomorski, 24 (2), 53-89.
 24. Yang, H.-P., Robson, J. (2012). A Conceptual Framework for Classifying and Understanding Relationship Marketing Within Schools. W: I. Oplatka, J. Hemsley-Brown (red.), The Management and Leadership of Educational Marketing: Research, Practice and Applications. Bingley, UK: Emerald.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-08
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu