BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baruk Agnieszka Izabela (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zakres aktywności prosumpcyjnej nabywców a ich opinie na temat aktywizujących działań oferentów
The Scope of Prosumption Activity of Final Buyers and their Opinions on Encouraging Activities of Offerors
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 101-112, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Prosumpcja, Prosument, Relacje z klientami
Prosumption, Prosumer, Relationships with customers
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę aktywności prosumpcyjnej nabywców. Zwrócono uwagę na wzrost jej znaczenia zarówno dla samych nabywców, jak i dla oferentów. Na podstawie wyników badań empirycznych zidentyfi kowano zakres form tej aktywności. Poddano także analizie zakres tych form w zależności od opinii respondentów na temat zachęcania ich do współdziałania przez oferentów. W tym celu podzielono ogół badanych na dwie grupy i przeprowadzono analizę czynnikową oddzielnie dla każdej z nich. Okazało się, że zakres form aktywności prosumpcyjnej podejmowanej przez osoby uważające, iż oferenci nie zachęcają skutecznie nabywców do współpracy, jest inny niż w przypadku osób mających odmienne zdanie. Sformułowanej hipotezy badawczej nie można więc odrzucić.(abstrakt oryginalny)

In the article the problem of prosumption activity of final buyers was presented. The attention was paid to the growth of its meaning for buyers and for offerors. On the base of the results of empirical research the scope of this activity was identified. The scope of prosumption activity depends on respondents' opinions about encouraging activities of offerors was analysed too. The whole sample of respondents was divided into two groups. The factor analysis was conducted separately in the case of representatives of each group. The identified scope of their prosumption activity was different. It means that the research hypothesis can't be rejected.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mróz, B. (2010). Nowe trendy konsumenckie - szansa czy wyzwanie dla marketingu. W: S. Figiel (red.), Marketing w realiach współczesnego rynku. Implikacje otoczenia rynkowego, Warszawa: PWE.
  2. Prahalad, C.K., Ramaswamy, V. (2004). The Future of Competition: Co-Creating Unique Value with Customers. Boston: Harvard Business School Press.
  3. Abdi, H., Williams, L.J. (2010). Principal Component Analysis. Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics, 2 (4), 433-459.
  4. Collins, S. (2010). Digital Fair. Prosumption and the Fair Use Defence. Journal of Consumer Culture, 10 (1), 37-55.
  5. Cova, B., Dalli, D. (2009). Working Consumers: The Next Step in Marketing Theory? Marketing Theory, 9 (3), 315-339.
  6. Fuchs, Ch., Schreier, M. (2011). Customer Empowerment in New Product Development. Journal of Product Innovation Management, 28 (1), 17-32.
  7. Gabriel, Y., Korczynski, M., Rieder, K. (2015). Organizations and Their Consumers: Bridging Work and Consumption. Organization, 22 (5), 629-643.
  8. Ritzer, G., Dean, P., Jurgenson, N. (2012). The Coming of the Age of the Prosumer. American Behavioural Scientist, 56 (4), 379-398.
  9. Ritzer, G., Jurgenson, N. (2010). Production, Consumption, Prosumption. The Nature of Capitalism in the Age of the Digital Prosumer. Journal of Consumer Culture, 10 (1), 13-36.
  10. Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu