BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bondos Ilona (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Znaczenie bodźców cenowych dla efektów migracji klientów do kanału internetowego
Importance of Price Incentives for Effects of Customers' Migration to Internet Channel
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 113-123, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Sklepy internetowe, Mechanizmy cenowe, Dystrybucja usług
Internet shopping, Price mechanism, Services distribution
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badania ilościowego opartego na podejściu scenariuszowym - scenariusze dotyczą strategii migracji klientów do kanału internetowego opartej na zachętach i karach. Celem publikacji jest ocena znaczenia bodźców cenowych w procesie adaptacji przez konsumentów do nowych warunków korzystania z usługi telekomunikacyjnej - zapewnienia pomocy technicznej w kanale internetowym. Pytanie kluczowe dotyczy wpływu zachęt cenowych na postawę względem usługodawcy (intencję zakupu usług, opór, postrzeganą swobodę decyzji oraz rekomendowanie oferty). Pierwsza część artykułu stanowi tło teoretyczne do wyników badań. W końcowej części artykułu sformułowano wnioski oraz praktyczne implikacje.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of a quantitative study (scenario-based method) - scenarios refer to incentives/punishments-based E-channel migration strategy. The aim of the publication is to evaluate the importance of price incentives in the process of adaptation by consumers to the new conditions of telecommunications service (to obtain technical assistance in the internet channel during post-purchase stage). Key question refers to the impact of price incentives on the attitude towards the service provider (customer's purchase intention, resistance, perception of his/her freedom and positive WOM). The fi rst part of the article is the theoretical background to research results. In the fi nal part of the article conclusions and practical implications are formulated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bansal, H.S., Taylor, S.F., James, Y.S. (2005). 'Migrating' to New Service Providers: Toward a Unifying Framework of Consumers' Switching Behaviors. Journal of the Academy of Marketing Science, 33 (1), 96-115.
 2. Blut, M., Beatty, S.E., Evanschitzky, H., Brock, Ch. (2014). The Impact of Service Characteristics on the Switching Costs-Customer Loyalty Link. Journal of Retailing, 90 (2), 275-290.
 3. Burnham, T.A., Frels, J.K., Mahajan, V. (2003). Consumer Switching Costs: A Typology, Antecedents, and Consequences. Journal of the Academy of Marketing Science, 31, 109-126.
 4. Dogan, K. (2010). Consumer Effort in Promotional Incentives. Decision Sciences, 41 (4), 755-785.
 5. Guzek, E., Ślązak, E. (2012). Innowacyjna bankowość internetowa. Bank Web 2.0. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 6. Herhausen, D., Schulten, M., Schögel, M. (2009). The Impact of Steering Measures on Customer Channel Migration and Customer Satisfaction. W: Marketing Theory and Aplications. AMA Winter Educators' Conference. Tampa, USA.
 7. Kim, B.D., Shi, M., Srinivasan, K. (2001). Reward Programs and Tacit Collusion. Marketing Science, 20 (2), 99-120.
 8. Lipowski, M., Bondos, I. (2016). Omnikanałowość - czy rynek zweryfikuje koncepcję teoretyczną? Organizacja i Zarządzanie, 1 (33), 71-82.
 9. Lipowski, M. (2016). Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 10. Myers, J., Pickersgill, A., Van Metre, E. (2004). Steering Customers to the Right Channels. McKinsey Quarterly, 4, 36-47.
 11. Neslin, S.A., Grewal, D., Leghorn, R., Shankar, V., Teerling, M.L., Thomas, J.S., Verhoef, P.C. (2006). Challenges and Opportunities in Multichannel Customer Management. Journal of Service Research, 9 (2), 95-112.
 12. Neslin, S.A., Shankar, V. (2009). Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Interactive Marketing, 23 (1), 70-81.
 13. Pick, D. (2014). "Switching is Easy" - Service Firm Communications to Encourage Customer Switching. Journal of Retailing and Consumer Services, 21, 502-509.
 14. Pick, D., Eisend, M. (2014). Buyers' Perceived Switching Costs and Switching: A Aeta-analytic Assessment of Their Antecedents. Journal of the Academy of Marketing Science, 42 (2), 186-204.
 15. Pookulangara, S., Natesan, P. (2010). Examining Consumers' Channel-migration Intention Utilizing Theory of Planned Behavior: A Multigroup Analysis. International Journal of Electronic Commerce Studies, 1 (2), 97-116.
 16. San-Martín, S., Prodanova, J., Jiménez, N. (2015). The Impact of Age in the Generation of Satisfaction and WOM in Mobile Shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 23, 1-8.
 17. Szmigielska, B.,Wolski, K., Jaszczak, A. (2012). Modele wyjaśniające zachowania użytkowników internetu. E-mentor, 3 (45). Pobrane z: http://www.e-mentor.edu.pl.
 18. Thoma, J., Sullivan, U.Y. (2005). Managing Marketing Communications with Multichannel Customers. Journal of Marketing, 69 (4), 239-251.
 19. Toelle, S. (2011). The Factors Affecting the Redemption of Credit Card Reward Points in Indonesia. Journal of Marketing Development and Competitiveness, 5 (5), 110-120.
 20. Trampe, D., Konuş, U., Verhoef, P.C. (2014). Customer Responses to Channel Migration Strategies Toward the E-channel. Journal of Interactive Marketing, 28, 257-270.
 21. Yang, K., Li, X., Kim, HJ., Kim, Y.H. (2015). Social Shopping Website Quality Attributes Increasing Consumer Participation, Positive eWOM, and Co-shopping: The Reciprocating Role of Participation. Journal of Retailing and Consumer Services, 24, 1-9.
 22. Zielke, S. (2010), How Price Image Dimensions Influence Shopping Intentions for Different Store Formats. European Journal of Marketing, 44 ( 6), 748-770.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu