BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masztalerz Marek (Poznań University of Economics and Business)
Tytuł
Sustainability Reporting Practices - the Case of Bank Millennium
Praktyki zrównoważonego raportowania - studium przypadku Banku Millennium
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2017, vol. 5, nr 6, s. 70-81, tab., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Sustainable Development in Finance and Accounting - Theory and Practice
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Konsumpcja zrównoważona, Stabilność finansowa, Zrównoważony marketing, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Banki, Raportowanie, Sprawozdawczość, Wzrost ekologicznie zrównoważony
Commercial banks, Sustainable consumption, Financial sustainability, Sustainable marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Banks, Reporting, Reporting, Environmentally sustainable growth
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M40, M41, M49
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Bank Millenium
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza praktyk zrównoważonego raportowania przez Bank Millennium oraz odpowiedź na pytanie, co i w jaki sposób jest prezentowane w tych raportach. Przyjęta metoda badawcza polega na analizie treści (content analysis) zrównoważonych raportów banku za lata 2006-2014. Artykuł przedstawia cechy oraz zawartość tych raportów, jak również omawia kwestię wy-boru (co jest mierzone i raportowane?) i form prezentacji (tabele czy wykresy?) informacji liczbowych zawartych w tych raportach. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to analyse the sustainability reporting practices of Bank Millennium, and to answer the question of what and how it is re-ported and presented in those reports. The adopted research method consists of the content analysis of nine of Bank Millennium's sustainability reports for the years 2006-2014. The paper presents the features and the content of the Bank's sustainability reports, and the choice (what is measured and reported?) and presentation forms (tabular of graphical?) of numbers in those reports? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Millennium, 2007, Corporate Responsibility 2006, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 2. Bank Millennium, 2008, Corporate Responsibility 2007, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 3. Bank Millennium, 2009, Corporate Responsibility 2008, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 4. Bank Millennium, 2010, Corporate Responsibility 2009, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 5. Bank Millennium, 2011, Corporate Responsibility 2010, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 6. Bank Millennium, 2012, Corporate Responsibility 2011, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 7. Bank Millennium, 2013, Corporate Responsibility 2012, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 8. Bank Millennium, 2014, Corporate Responsibility 2013, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 9. Bank Millennium, 2015, Corporate Responsibility 2014, https://www.bankmillen-nium.pl/ en/about-the-bank/csr/publications [access: 8.06.2016].
 10. Gabrusewicz, T., 2013, Sustainability Accounting - Definition and Trends, Research Papers of Wroclaw University of Economics, no. 302, pp. 37-46.
 11. Global Reporting Initiative, 2013, G4 Sustainability Reporting Guidelines, https:// www.globalreporting.org/reporting/g4/pages/default.aspx [access: 8.06.2016].
 12. Mazurowska, M., 2015, Analiza porównawcza wytycznych Global Reporting Initiative oraz International Integrated Reporting Committee, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 3, no. 1, pp. 135-148.
 13. Milne, M.J., 2013, Phantasmagoria, Sustain-a-babbling in Social and Environmental Reporting, in: Jack, L. Davison, J., Craig, R. (eds.), The Routledge Companion to Accounting Communication, Routledge, pp. 135-153.
 14. Samelak, J., 2013, Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18559/SOEP.2017.6.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu