BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuczabski Aleksander (Pomeranian University in Słupsk, Poland), Zastavetska Lesia (Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine), Zastavetskyy Taras (Ternopil V. Hnatyuk National Pedagogical University, Ukraine)
Tytuł
Problems of Territorial Communities' Formation in Ukraine
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2017, nr 7(2), s. 87-97, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Socio-Economic Issues of Ukrainian West Borderland
Słowa kluczowe
Podział administracyjny, Reforma administracji publicznej, Granice państwa
Administrative division, Civil service reform, State boundaries
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
Issues of the administrative division in the broader context of political and administrative reforms connected with democratization and decentralization are considered. Some historical aspects of the administrative division modeling in Ukrainian borderlands are analyzed. Goals, mechanisms and the course of the current reform of administrative division at the local level in the Volyn and Lviv provinces are presented. The specifics of wealthy communities - new administrative units at the local level are outlined. Features of budget decentralization based on the example of comparing the structure of local government revenue are characterized. The problems and threats faced by the organizers at the present stage of reform are revealed, and some solutions to problematic situations in implementation of the new administrative division are proposed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Izdebski H., Kulesza M., 2004, Administracja publiczna - zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa.
 2. Kaczmarek T., 2005, Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformy w krajach europejskich, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 3. Kuchabsky O., 2006, Use of Polish Experience in Reforming of the Administrative and Territorial Structure of Ukraine, [in:] A. Chemerys, J. Wendt (eds.), Problems of Regional Development in Ukraine and Poland, LRIPA NAPA, Lviv, 17-26.
 4. Kuczabski A., Miszczuk A., 2005, Podział administracyjny, [in:] B. Kawałko, A. Miszczuk (eds.), Pogranicze polsko-ukraińskie. Środowisko. Społeczeństwo. Gospodarka, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, Zamość, 67-76.
 5. Kuczabski A., 2017, Reforma podziału administracyjnego na Ukrainie jako uwarunkowanie rozwoju pogranicza polsko-ukraińskiego, [in:] A. Miszczuk (ed.), Wyzwania rozwojowe pogranicza polsko-ukraińskiego, Norbertinum, Lublin, 215-234.
 6. Michalski T., Kuczabski A., 2014, Uwarunkowania procesu transformacji na Ukrainie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 17, 301-301.
 7. Miszczuk A., 2003, Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 8. Від прагнень до звершень. Перший рік успіхів 159 oб'єднаних територіальних громад, 2016, http://159plus.com/library/ 22 [02.02.2017].
 9. Децентралізація. Виконання доходів місцевих бюджетів за 9 місяців 2016 року. 2016, Кабінет Міністрів України. Міністерство Регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерство фінансів України. http://Broshura-9-misyatsivostat- var.pdf [02.02.2017].
 10. Децентралізація влади: Офіційний український державний сайт http://decentralization.gov.ua/ [02.02.2017].
 11. Заставецька Л., 2013, Системи розселення і геопросторові проблеми вдосконалення адміністративно-терито-ріального устрою України, Видавничий центр ТНПУ ім. В. Гнатюка, Тернопіль.
 12. Конституція України, 1996, із змінами, Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР, http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/254 /96- [30.04.2017].
 13. Кучабський О., 2010, Адміністративно-територіальна організація України: теорія, методологія, механізми становлення, ЛРІДУ НАДУ, Львів.
 14. Практичний посібник з питань формування спроможних громад. Підготовлено в рамках проекту "Ініціатива захисту прав та представлення інтересів місцевого самоврядування в Україні" (проект ДІАЛОГ), що стало можливим завдяки підтримці американського народу, здійсненій через USAID, 2016, https://www.auc. org.ua/sites/default/files/library/posibnyk.tergrweb.pdf. [02.02.2017].
 15. Про добровільне об'єднання територіальних громад , 2015, із змінами, Закон України від 05 лютого 2015 р. No 157-VIII, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-19 [30.04.2017].
 16. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, 2014, Постанова Кабінету Міністрів Українивід 6 серпня 2014 р. No 385, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014- [30.04.2017].
 17. Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад, 2015, із змінами, Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. No 214, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/214- 2015- [30.04.2017].
 18. Про місцеве самоврядування в Україні, 1997, із змінами, Закон України від 21 травня 1997 No 280/97-ВР, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97- [30.04.2017].
 19. Про органи самоорганізації населення, 2001, із змінами, Закон України від 11 липня 2001 р. No 2625-III, http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2625-14 [30.04.2017].
 20. Про співробітництво територіальних громад, 2014, Закон України від 17 червня 2014 р. No 1508-VII, http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 [30.04.2017].
 21. Про Стратегію сталого розвитку "Україна - 2020", 2015, Указ Президента України від 12 січня 2015 року No 5/2015, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 [30.04.2017].
 22. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 2014, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. No 333-р, http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/333-2014- [30.04.2017].
 23. Хорев Б.С., 1981, Территориальная организация общества: актуальные проблемы регионального управления и планирования в СССР, Мысль, Москва.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.17.019.6635
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu