BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozarkiewicz Alina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Teoria organizacji tymczasowych w rozwoju badań nad projektami
Theory of Temporary Organizations in the Development of Project Research
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 2, s. 105-114, tab., bibliogr. 27 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Teoria organizacji, Zarządzanie projektem
Organisation theory, Project management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja teorii organizacji tymczasowych Lundina i Soderholma (1995). Podstawą badań jest tzw. narracyjny przegląd literatury przedmiotu, zorientowany na analizę logiki i kontekstów tworzenia i rozwoju tej teorii. W pierwszej części zaprezentowano genezę, podstawowe koncepcje i założenia teorii organizacji tymczasowych. W kolejnej części pracy omówiono wpływ teorii na rozwój badań nad projektami. Popularność teorii, potwierdzona licznymi cytowaniami, może stanowić potwierdzenie potrzeby prowadzenia badań teoretycznych w obszarze zarządzania projektami, stanowiących uzupełnienie dla dominującej orientacji praktycznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to delineate the theory of temporary organizations proposed by Lundin and Soderholm in 1995. The work is based on narrative literature research oriented towards the analysis of logic and contexts of the development of this theory. In the first part the beginning and evolution of the theory were presented, next the terms and rules were delineated. In the last part the influence of this theory on the development of project management research was demonstrated. The popularity of the theory of temporary organizations, proved by numerous citations, could be regarded as the confirmation of the need of theoretical research, complementary to main, practice-oriented stream. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennis, W.G. (1965). Beyond Bureaucracy: Will Organization Men Fit the New Organization? Philadelphia, PA: Trans-Action.
 2. Cyert, R.M., & March, J.G. (1963). A behavioral theory of the firm. Englewood Cliffs, NJ.
 3. Goodman, R.A., & Goodman, L.P. (1976). Some management issues in temporary systems: A study of professional development and manpower-the theatre case. Administrative Science Quarterly, 494-501.
 4. Grabher, G. (2004). Temporary architectures of learning: Knowledge governance in project ecologies. Organization studies, 25(9), 1491-1514. (project ecologies)
 5. Jacobsson, M., & Hällgren, M. (2016). Impromptu teams in a temporary organization: On their nature and role. International Journal of Project Management, 34(4), 584-596.
 6. Jacobsson, M., & Söderholm, A. (2011). Breaking out of the straitjacket of project research: in search of contribution. International Journal of Managing Projects in Business, 4(3), 378-388.
 7. Jacobsson, M., Burström, T., & Wilson, T. L. (2013). The role of transition in temporary organizations: linking the temporary to the permanent. International Journal of Managing Projects in Business, 6(3), 576-586.
 8. Jacobsson, M., Lundin, R.A., & Söderholm, A. (2015). Researching projects and theorizing families of temporary organizations. Project Management Journal, 46(5), 9-18.
 9. Jones, C., & Lichtenstein, B.B. (2008). Temporary Inter-organizational Projects: How Temporal and Social Embeddedness Enhance Coordination and Manage Uncertainty, The Oxford Handbook of Inter-Organizational Relations, Oxford 2008.
 10. Kenis, P., Janowicz, M., & Cambr, B. (Eds.). (2009). Temporary organizations: Prevalence, logic and effectiveness. Edward Elgar Publishing.
 11. Kesser, E.H. (2013). Encyclopedia of management theory, vol. 1, Sage, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington.
 12. Kozarkiewicz, A., Łada, M. & Söderholm A. (2008). Scandinavian school of project management research: theory oriented towards practice, Organizacja i Kierowanie, 1, 23-38.
 13. Kozarkiewicz, A. (2012). Pluralizm paradygmatyczny współczesnych badań nad zarządzaniem projektami, w: Współczesne przedsiębiorstwo: teoria i praktyka, pod. red. nauk. A Sopińskiej, Oficyna Wydawnicza. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 14. Kozarkiewicz, A. (2015). Sieci organizacji tymczasowych - nowa perspektywa badawcza w zarządzaniu portfelami projektów. Studia Ekonomiczne, 224, 83-95.
 15. Lundin, R.A., & Söderholm, A. (1995). A theory of the temporary organization. Scandinavian Journal of Management, 11(4), 437-455.
 16. Lundin, R.A., & Söderholm, A. (1998). Conceptualizing a projectified society discussion of an eco-institutional approach to a theory on temporary organisations. In Projects as arenas for renewal and learning processes (pp. 13-23). Springer US.
 17. Lundin, R.A., & Söderholm, A. (2013). Temporary organizations and end states: A theory is a child of its time and in need of reconsideration and reconstruction. International Journal of Managing Projects in Business, 6(3), 587-594.
 18. Lundin, R.A., & Steinthórsson, R. S. (2003). Studying organizations as temporary. Scandinavian Journal of Management, 19(2), 233-250.
 19. Miles, M.B. (Ed.). (1964). On temporary systems. National Training Laboratories, National Education Association.
 20. Modig, N. (2007). A continuum of organizations formed to carry out projects: Temporary and stationary organization forms. International Journal of Project Management, 25(8), 807-814.
 21. Packendorff J., (1994) Temporary organizing: Integrating organization theory and project management. In R. A. Lundin & J. Packendorff (eds.) Proceedings of the IRNOP Conference on Temporary Organizations and Project Management, March 22-25, Lycksele, Sweden.
 22. Packendorff, J. (1995). Inquiring into the temporary organization: new directions for project management research. Scandinavian journal of management, 11(4), 319-333.
 23. Sahlin-Andersson, K., & Söderholm, A. (eds.), (2002). Beyond project management: New perspectives on the temporary-permanent dilemma. Liber, Malmo.
 24. Söderlund, J. (2004). Building theories of project management: past research, questions for the future. International Journal of Project Management, 22(3), 183-191.
 25. Sydow, J., & Staber, U. (2002). The institutional embeddedness of project networks: the case of content production in German television. Regional Studies, 36(3), 215-227.
 26. Turner, J.R., & Müller, R. (2003). On the nature of the project as a temporary organization. International Journal of Project Management, 21(1), 1-8.
 27. Winch, G.M. (2014). Three domains of project organising. International Journal of Project Management, 32(5), 721-731.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.02.009
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu