BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swadźba Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zakończenie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Systemowe uwarunkowania wzrostu gospodarczego krajów Afryki Subsaharyjskiej, 2017, s. 163-164
Słowa kluczowe
Gospodarka światowa, Wzrost gospodarczy, System gospodarczy
World economy, Economic growth, Economic system
Kraj/Region
Afryka, Afryka Sub-Saharyjska
Africa, Sub-Saharan Africa
Abstrakt
Kraje Afryki Subsaharyjskiej są jednym z kiiku regionów (subsystemów) gospodarki światowej. Zdecydowana większość z nich zaliczana jest do grupy krajów rozwijających się. Ponadto są to najbiedniejsze kraje świata. Tylko nieliczne z nich, głównie RPA, możemy zaliczyć do tzw. rynków wschodzących (iemerging markets). Ich PKB per capita mieści się w granicach średniej światowej. To przede wszystkim kraje otwarte na świat, aktywni uczestnicy procesu globalizacji. Analizowane kraje Afryki Subsaharyjskiej w ostatnich latach odnotowały wyższe tempo wzrostu gospodarczego w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi (USA czy "stare" kraje Unii Europejskiej) oraz nieco wyższe lub podobne w stosunku do dynamicznie rozwijającej się Azji Południowo-Wschodniej czy Ameryki Łacińskiej. Ich średnioroczne tempo wzrostu realnego PKB było zbliżone do średniej światowej. Jednak dla najbiedniejszego regionu gospodarki światowej pragnącego wydostać się z ubóstwa nie jest to dobry wynik. Pozytywnie należy ocenić w miarę wysokie tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach. Światowy kryzys gospodarczy lat 2008-2009 nie miał większego wpływu na utrzymującą się od dłuższego czasu tendencję wzrostową w tym regionie świata. Wynikało to z ich mniejszego powiązania z gospodarką światową. Głównym motorem napędowym ich wzrostu jest bowiem popyt wewnętrzny i inwestycje infrastrukturalne. Należy dodać, że tempo wzrostu gospodarczego w poszczególnych krajach było zróżnicowane, w jednych wyższe, a w innych niższe. W efekcie poziom PKB per capita w stosunku do średniej światowej zwiększył się tylko w niektórych krajach Afryki Subsaharyjskiej, a wielu innych zmniejszył się. Zwiększają się więc różnice w poziomie bogactwa między poszczególnymi krajami tego regionu. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu