BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puto Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Cele rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych
Preconditions for Execution of the Adopted Strategy for Enterprises Development - Results of Own Research
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 374-386, tab., rys., wykr., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Cele przedsiębiorstwa, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa
Corporation strategies, Corporate objectives, Companies development factors, Enterprise development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O2, L1
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Postępujący wzrost skomplikowania i złożoności warunków funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw wpływa na możliwość realizowania założonych celów działania. Podejmowanie decyzji strategicznych w warunkach niepewności implikuje stałą gotowość menadżerów do adaptacji planów rozwojowych. Droga rozwoju obejmująca wykorzystywanie okazji rynkowych wypiera realizację tradycyjnie pojmowanego planu strategicznego. Nieprzewidywalność i turbulentność otoczenia nie ułatwiają przedsiębiorcom działania. Mimo tego przedsiębiorstwa rozwijają się i odnoszą sukcesy. Pokonywanie trudności i warunki realizacji założonych celów stały się inspiracją do przeprowadzenia badań empirycznych, które częściowo dadzą odpowiedź na następujące pytania: jaką drogę rozwoju obierają współczesne przedsiębiorstwa, czy udaje im się zrealizować założone cele, jakie determinanty hamują rozwój? (abstrakt oryginalny)

The fact that conditions for operation of nowadays enterprises are becoming more complicated and complex impacts the possibility to execute the adopted strategies. Making strategic decisions under conditions of uncertainty implies constant readiness of managers to adjust their development plans. The development path involving the use of market opportunities displaces execution of the traditional strategic plan. Unpredictability and turbulent nature of the environment do not make it easier for entrepreneurs to carry our activities. Nevertheless, enterprises develop and succeed. Overcoming difficulties and conditions for execution of complex goals have become an inspiration to carry out empiric tests which will partially respond to the questions: Which development path is adopted by contemporary enterprises? Do they succeed in fulfilment of the adopted goals? What determinants do hamper their development? (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chybalski F., Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy, (w:) Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą, Difin, Warszawa.
 2. Czakon W. (2013), Strategia koopetycji w rozwoju organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Organizacja i Zarządzanie", nr 52.
 3. Czakon W., Mucha-Kuś K., Sołtysik M. (2012), Relacje koopetycji w tworzeniu efektywności rynku, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", nr 116, SGH w Warszawie, Warszawa.
 4. Drucker P. (2010), Zarządzanie XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa.
 5. Drucker P. (1994), Praktyka zarządzania, Kraków Czytelnik, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 6. Jakubów L. (2000), Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław.
 7. Kaczmarek J. (2016), Ocena działalności a ocena rozwoju przedsiębiorstwa i jej mierniki (w:) Kaczmarek J., Litwa P. (red.) Procesy rozwoju przedsiębiorstw w konkurencyjnym i innowacyjnym otoczeniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 8. Kaleta A. (2010), Współczesna strategia - kierunek czy reguła rozwoju, (w:) Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, "Zeszyty Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości".
 9. Krupski R. (1996), Elementy zarządzania strategicznego, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław.
 10. Krupski R. (2008), Elastyczność organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Lemańska-Majdzik A. (2013), Otoczenie a funkcjonowanie przedsiębiorstwa - wybrane aspekty, (w:) Korombel A. (red.), Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwami. Teoria i praktyka, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 12. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Niewiadomski P., Nogalski B. (2013), Koncepcja oceny opłacalności przedsięwzięć rozwojowych w elastycznym zakładzie wytwórczym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Organizacja i Zarządzanie", nr 66.
 14. Nowodziński P. (2013), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Otoczenie a strategia, Sekcja Wydawnicza Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 15. Obłój K. (2014), Strategia organizacji, PWE, Warszawa.
 16. Okręglicka M., Lemańska-Majdzik A. (2016), Dylematy i wyzwania zarządzania organizacjami w zmiennym otoczeniu, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 17. Puto A. (2011), Czynniki warunkujące rozwój przedsiębiorstwa, (w:) Kościelniak H. (red.), Przedsiębiorczość szanse i wyzwania, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 18. Puto A. (red.) (2013), Determinanty funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 19. Romanowska M. (2010), Zarządzanie strategiczne. Strategie organizacji, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria: Zarządzanie".
 20. Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Strategie przedsiębiorstwa, (w:) Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 21. Zakrzewska-Bielawska A. (2014), Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, (w:) R. Krupski (red.), Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, "Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości", t. 27.
 22. Żurek J. (2007), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorii i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu