BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hącia Ewa (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Zarządzanie regionem nadmorskim w aspekcie wpływu turystyki na jego rozwój
The Management of the Coastal Region in Terms of the Impact of Tourism on its Development
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 125-135, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie regionem, Turystyka, Rozwój regionalny
Region's management, Tourism, Regional development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O2, R11, Z3, Z32
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie zagadnienia zarządzania regionem nadmorskim ze szczególnym uwzględnieniem roli turystyki w jego rozwoju na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Skupiono się na analizie zmian wielkości reprezentujących turystykę oraz ich wpływie na rozwój regionu. Zastosowano analityczną metodę wyznaczania trendów oraz modelowanie ekonometryczne. Potwierdzono zasadność rozwijania turystyki biznesowej i uzdrowiskowej w województwie zachodniopomorskim. Działania w tym zakresie powinny zostać uwzględnione w procesie planowania strategicznego w regionie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the issues of the coastal region management, with particular emphasis on the role of tourism in its development on the example of the West Pomeranian Voivodeship. The analysis of variables connected with tourism and the impact on the regional development were focused on. An analytical method for determining trends and econometric modelling were applied. The legitimacy of the development of business and health resort tourism in West Pomeranian Voivodeship was confi rmed. Activities in this field should be taken into account in the process of strategic planning in the region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS. Dostępne: bdl.stat.gov.pl/BDL (sierpień 2016).
 2. Bąk, I., Szczecińska, B. (2015). Ocena atrakcyjności turystycznej województw w Polsce. Folia Pomeranea Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 317 (78), 5-16.
 3. Becla, A., Zielińska, A. (2003). Elementy statystyki i metod ilościowych. Wrocław: Wydawnictwo I-BIS.
 4. Czyżycki, R., Hundert, M., Klóska, R. (2005). Wybrane zagadnienia z ekonometrii. Szczecin: Economicus.
 5. Kot, J. (2004). Zarządzanie i planowanie w jednostkach terytorialnych. W: D. Stawasz (red.), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka (s. 86-101). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Warszawa: BEL Studio.
 7. Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) (2015). Warszawa: Międzyresortowy Zespół ds. Polityki Morskiej RP.
 8. Potoczek, A. (2001). Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego. W: W. Kosiedowski (red.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki (s. 121-161). Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora.
 9. Program rozwoju turystyki do 2020 r. (2015). Warszawa: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 10. Strahl, D., Sobczak, E., Markowska, M., Bal-Domańska, B. (2002). Modelowanie ekonometryczne z Excelem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 11. Strategia rozwoju kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (2012). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 12. Strategia rozwoju województwa zachodniopomorskiego do roku 2020 (2010). Szczecin: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.
 13. Wojciechowski, E. (2003). Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Warszawa: Difin.
 14. Zalewski, A. (2007). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 11-73). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 15. Zeliaś, A., Pawełek, B., Wanat, S. (2003). Prognozowanie ekonometryczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 16. Ziółkowski, M. (2007). Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym (s. 75-132). Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu