BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Świadomość ryzyka oraz jego wpływu na tworzenie oraz realizację strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach
Awareness of Risk and Its Impact on the Creation and Implementation of Strategies in Small and Medium-Sized Enterprises
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 387-397, tab., rys., wykr., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia przedsiębiorstwa, Postrzeganie ryzyka
Small business, Corporation strategies, Risk perception
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, L25, L20
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Wyniki wielu badań potwierdzają, z jednej strony, wpływ czynników ryzyka, niezależnie od jego rodzaju, na możliwość budowania przewagi konkurencyjnej. Z drugiej natomiast, wskazuje się na wciąż niski poziom świadomości dotyczącej konieczności jego uwzględniania zarówno na poziomie kreowania, jak i realizacji koncepcji rozwojowych. Celem artykułu jest analiza poziomu świadomości występowania ryzyka przez uwzględnienie go zarówno na etapie tworzenia, jak i implementacji strategii, a także wzajemnych zależności między tymi dwoma obszarami. Dodatkowo uwzględniona została kwestia dysponowania odpowiednimi zasobami, które wykorzystywane są do wsparcia efektywności tych procesów poprzez niwelowanie negatywnego wpływu czynników ryzyka. Badaniom ilościowym zostało poddanych 100 małych i średnich przedsiębiorstw, a uzyskane wyniki wskazały na stosunkowo wysoki poziom badanej świadomości istnienia i wpływu ryzyka oraz istnienie dodatnich zależności między jej obszarami składowymi. (abstrakt oryginalny)

The results of many studies support, on the one hand, the impact of risk factors, regardless of its kind, on the possibility of building the competitive advantage. On the other hand, there is still a low level of awareness of the necessity of considering the risk factor both in the creation and implementation of the concept of development. This article aims to analyse the level of risk awareness by considering it at the stage of strategy creation and implementation, as well as interactions between the two areas. In addition, the second issue was the disposal of adequate resources which are used to support effectiveness of these processes by eliminating the negative impact of risk factors. Quantitative research was conducted and the research sample covered 100 SMEs. The results indicated a relatively high level of awareness and the impact of risk and existence of a positive relationship between its areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acar E., Göc Y. (2011), Prediction of risk perception by owners' psychological traits in small building contractors, "Construction Management and Economics", Vol. 29, No. 8.
 2. Altman, E., Sabato, G., Wilson, N. (2010), The value of non-financial information in small and medium-sized enterprise risk management, "Journal of Credit Risk", Vol. 6, No. 2.
 3. Brustbauer, J. (2014), Enterprise risk management in SMEs: towards a structural model, "International Small Business Journal", Vol. 34(1).
 4. Burgstaller J., Wagner, E. (2015), How do family ownership and founder management affect capital structure decisions and adjustment of SMEs? Evidence from a bank-based economy, "The Journal of Risk Finance", Vol. 16, No. 1.
 5. Chatterjee S., Wiseman R., Fiegenbaum A., Devers C. (2003), Integrating Behavioural and Economic Concepts of Risk into Strategic Management: the Twain Shall Meet, "Long Range Planning", No. 36.
 6. Clarke C., Varma S. (1999), Strategic Risk Management: the New Competitive Edge, "Long Range Planning", Vol. 32, No. 4.
 7. Costa Oliveira H. (2014), The Balanced Scorecard Operating As A Risk Management Tool, "Review of Economic Studies and Research Virgil Madgearu", No. 2.
 8. Cohen J., Krishnamoorthy G., Wright A. (2008), Form versus substance: the implications for auditing practice and research of alternative perspectives on corporate governance, "Auditing", No. 27(2).
 9. Cyert R., March J. (1963), A Behavioral Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
 10. Elahi E. (2013), Risk management: the next source of competitive advantage, "Foresight", Vol. 15, Iss. 2.
 11. Falkner E., Hiebl M. (2015), Risk management in SMEs: a systematic review of available evidence, "The Journal of Risk Finance", Vol. 16, Iss. 2.
 12. Gao S., Sung M. Zhang J. (2013), Risk management capability building in SMEs: a social capital perspective, "International Small Business Journal", Vol. 31, No. 6.
 13. Gilmore A., Carson D., O'Donnell A. (2004), Small business owner-managers and their attitude to risk, "Marketing Intelligence & Planning", Vol. 22, No. 3.
 14. Helfat C., Teece D. (1987), Vertical integration and risk reduction, "Journal of Law Economics and Organizations", No. 3(1).
 15. Kim Y., Vonortas N. (2014), Managing risk in the formative years: evidence from young enterprises in Europe, "Technovation", Vol. 34, No. 8.
 16. Lavia Lopez O., Hiebl, M. (2014), Management accounting in small and medium-sized enterprises: current knowledge and avenues for further research, "Journal of Management Accounting Research", No. 27 (1).
 17. Lefley F. (1997), Approaches to risk and uncertainty in the appraisal of new technology capital projects, "International Journal of Production Economics", No. 53.
 18. Lubatkin M., Schulze W., McNulty J., Yeh T. (2003), But Will it Raise My Share Price? New Thoughts About an Old Question, "Long Range Planning", No. 36.
 19. Marcelino-Sádaba S., Pérez-Ezcurdia A., Echeverría Lazcano A., Villanueva P. (2014), Project risk management methodology for small firms, "International Journal of Project Management", Vol. 32, No. 2.
 20. McNamara G., Bromily P. (1999), Risk and return in organizational decision making, "Academy of Management Journal", No. 42(3).
 21. Miller K., Waller G. (2003), Scenarios, Real Options and Integrated Risk Management, "Long Range Planning", No. 36.
 22. Noy E., Ellis S. (2003), Corporate Risk Strategy: Does it Vary Across Business Activities?, "European Management Journal", Vol. 21, No. 1.
 23. Noy E. (1998), Total strategy: the missing link, "Long Range Planning", No. 31.
 24. Poba-Nzaou P., Raymond L., Fabi B. (2014), Risk of adopting mission-critical OSS applications: an interpretive case study, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 34, No. 4.
 25. Schroeder H. (2014), An art and science approach to strategic risk management, "Strategic Direction", Vol. 30, Iss. 4.
 26. Sukumar A., Edgar D., Grant K. (2011), An investigation of e-business risks in UK SMEs, "World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development", Vol. 7, No. 4.
 27. Sutcliffe K., Zaheer A. (1998), Uncertainty in the transaction environment: an empirical test, "Strategic Management Journal", No. 19.
 28. Watson J., Newby R. (2005), Biological sex, stereotypical sex-roles, and SME owner characteristics, "International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research", Vol. 11, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu