BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołczek Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ignacy Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Modelowe ujęcia wdrażania strategii - przegląd wybranych koncepcji
Strategy Implementation Models - an Overview of the Selected Concepts
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 398-409, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie strategiczne, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa
Corporation strategies, Strategic management, Company development strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L1, L2
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem opracowania jest przybliżenie dwóch modelowych ujęć wdrażania strategii oraz zaprezentowanie zarysu koncepcji badań nad procesem wdrażania strategii w polskich przedsiębiorstwach. W artykule posłużono się metodą analizy literatury z zakresu wdrażania strategii na potrzeby przedstawienia i omówienia modeli wdrażania strategii. W wyniku przeprowadzonych analiz powstał zarys koncepcji badań empirycznych dotyczących implementacji strategii w polskich przedsiębiorstwach, który został zaprezentowany w ostatnim punkcie artykułu. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to present and analyse two strategy implementation models and to describe an outline of the research concept on the process of implementing the strategies at Polish enterprises. In the article, there was used the method of analysis of the literature on the strategy implementation. The method of analysis was used for the purpose to present and discuss strategy implementation models. In result of analyses, there was created an outline of the concept of empirical research in the field of strategy implementation at Polish enterprises. The concept of empirical research is presented in the last paragraph of the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Axson D.A, David A. (1999), The Fastest Route to Right Answers, "Strategy & Leadership Journal".
 2. Beer M., Eisenstat R.A. (2000), The Silent Killers of Strategy Implementation and Learning, "Sloan Management Review", Vol. 41, No. 4.
 3. Čatera T., Pučko D. (2010), Factors of effective Strategy implementation: Empirical evidence from Slovenian business practice, "Journal for East European Management Studies", Vol. 15.
 4. Desroches D., Hatch T., Lawson R. (2014), Are 90% of Organizations Still Failing to Execute on Strategy?, "Journal of Corporate Accounting & Finance", Vol. 25, Iss. 3.
 5. Hrebiniak L.G. (2005), Making strategy work. Leading effective execution and change, Pearson Education, Upper Saddle River.
 6. Ignacy J. (2014), Wybrane problemy formułowania i realizacji celów strategicznych przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 366.
 7. Ignacy J. (2015), Znaczenie błędów koncepcyjnych dla wdrożenia strategii, "Marketing i Rynek", nr 9.
 8. Ignacy J., Wołczek P. (2014) Kluczowe problemy zarządzania strategicznego - forma strategii, (w:) Kaleta A. (red.), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa.
 9. Kaplan R.S., Norton D.P. (2005), The Office of Strategy Management, "Harvard Business Review".
 10. Mankins M.C., Steele R. (2006), Turning Great Strategy into Great Performance, "Harvard Business Review".
 11. Neilson G.L., Martin K.L., Powers E. (2008), The Secrets to Successful Strategy Execution, "Harvard Business Review".
 12. Pedersen K.L. (2008), Cracking the code of strategy Execution, Copenhagen Business School.
 13. PMI's Pulse of the Profession (2013), Project Management Institute, Inc., March, https://www.pmi.org/~/media/PDF/Business-Solutions/PMI-Pulse Report-2013Mar4.ashx [dostęp: 18.01.2017].
 14. Wołczek P. (2014), Strategic management in Polish companies - stable or chaotic? (in:) Dworzecki Z., Jarosiński M. (Eds.), Within and beyond boundaries of management, Warsaw School of Economics Press, Warsaw.
 15. Wołczek P. (2012), Wdrażanie strategii jednym z najsłabszych ogniw zarządzania strategicznego, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy", nr 116, SGH, Warszawa.
 16. Wołczek P. (2015), Wdrażanie strategii newralgicznym etapem zarządzania strategicznego, (w:) Moszkowicz K. (red.), Wdrażanie strategii w polskich przedsiębiorstwach. Model, uwarunkowania, implikacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Zook Ch., Allen J. (2001), Profit from the Core - Growth Strategy in an Era of Turbulence, Harvard Business School Press.
 18. http://ipslearning.us/content/strategic-execution-framework [dostęp: 04.01.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu