BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowska Agnieszka (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy w kontekście starzenia się zasobów pracy w Polsce
The Impact of Chronic Diseases on the Polish Labour Market Potential in the Context of the Aging of the Labour Forces in Poland
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 137-149, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Starzenie się społeczeństw, Zasoby pracy, Rynek pracy, Choroby, Choroby przewlekłe
Ageing of the population, Labour resources, Labour market, Illness, Chronic diseases
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I15, J14, J24
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem omówionego w artykule badania była ocena wpływu obserwowanej "epidemii" chorób przewlekłych na potencjał polskiego rynku pracy. Przedstawiono wpływ choroby na wielkość utraconej produktywności kapitału ludzkiego w kontekście obserwowanych procesów demograficznych. Zaprezentowano wyniki analizy zróżnicowania parametrów charakteryzujących liczbę utraconych potencjalnych lat zdrowego życia (DALYs) z powodu chorób przewlekłych w zależności od wieku i płci. Na podstawie danych statystycznych Światowej Organizacji Zdrowia dokonano oceny natężenia badanego zjawiska w Polsce na tle średnich wartości obserwowanych wśród krajów Unii Europejskiej oraz w grupie krajów o wysokim poziomie dochodu sklasyfikowanych zgodnie z metodologią Banku Światowego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to evaluate impact of "epidemic" of chronic diseases on the Polish labour market potential. The article presents the impact of the disease on the value of lost productivity of human capital in the context of the observed demographic processes. The analysis shows the differentiation of parameters characterizing the number of lost potential years of healthy life (DALYs) due to chronic diseases according to age and gender. Using statistical data of the World Health Organization indicated the intensity of the examined phenomenon in Poland compared to the average values observed among the countries of the European Union and the group of countries with high levels of income.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anand, P. (2005). Capabilities and Health. Journal of Medical Ethics, 31 (5), 299-303.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS. Dostępne: http://stat.gov.pl/bdl (08.09.2016).
 3. Boulhol, H., Sowa, A., Golinowska, S., Sicari, P. (2012). Improving the Health-Care System in Poland. OECD Economics Department Working Papers, No. 957. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/5k9b7bn5qzvd-en.
 4. Dahlgren, D., Whitehead, M. (2016). European Strategies for Tackling Social Inequalities in Health: Levelling up Part 2. World Health Organization. Regional Office for Europe. Copenhagen.
 5. Eurostat (2016). Dostępne: http://ec.europa.eu/eurostat (20.10.2016).
 6. Haan, P., Myck, M. (2009). Dynamics of Health and Labor Market Risks. Journal of Health Economics, 28 (6), 1116-1125.
 7. Hasselhorn, H.M., Wenke, A. (2015). Understanding Employment Participation of Older Workers: Creating a Kknowledge Base for Future Labour Market Challenges. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
 8. Jakubowska, A., Horváthová, Z. (2016). Economic Growth and Health: A Comparative Study of the Eu Countries. Economics & Sociology, 9 (3), s. 158-168.
 9. Jurek, Ł. (2012). Ekonomia starzejącego się społeczeństwa. Warszawa: Difin.
 10. Liwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem. Warszawa: PARP. Pobrane z: https://www.parp.gov.pl/fi les/74/150/226/10730.pdf.
 11. Nussbaum, M.C. (2000). Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.
 12. OECD (2015). Starzenie się i Polityka Zatrudnienia: Polska 2015. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. DOI: http://dx.doi.org/10.1787/9789264250208-pl.
 13. Preventing Chronic Diseases. A Vital Investment: WHO Global Report (2005). Geneva: World Health Organization. Pobrane z: http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/en.
 14. Rudawska, I. (2012). Obciążenie gospodarki chorobami przewlekłymi - problem nie tylko ochrony zdrowia. Ekonomia. Rynek, Gospodarka, Społeczeństwo, 32, 29-41.
 15. Światowa Organizacja Zdrowia. Pobrane z: http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/index2.html (10.09.2016).
 16. Wysocki M.J., Sakowska I., Car, J. (2005). Miary obciążeń zdrowotno-społecznych - nowe mierniki sytuacji zdrowotnej ludności. Przegląd Epidemiologiczny, 59 (1), 125-134.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu