BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi), Brzozowska Marta (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Badanie czynników stymulujących proces transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora MSP
Research of Factors Stimulating the Knowledge Transfer Process from Science Sphere Units into the SMEs
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 151-160, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Transfer wiedzy, Dyfuzja wiedzy
Small business, Knowledge transfer, Knowledge diffussion
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M19
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Łódź Voivodship
Abstrakt
W artykule przedstawiono problematykę transferu wiedzy z jednostek sfery nauki do sektora przedsiębiorstw. W świetle programu Horyzont 2020 głównym celem jest usprawnienie kanałów transferu wiedzy oraz zdefiniowanie oczekiwań uczestników procesu transferu wiedzy. Badania nad wiedzochłonnością sektora MSP oraz transferem wiedzy są w Polsce prowadzone sporadycznie i trudno jest jednoznacznie opisać proces dyfuzji wiedzy w obszarze przedsiębiorstw MSP. Celem referatu jest prezentacja badań nad problematyką transferu wiedzy z ośrodków wiedzy do przedsiębiorstw MSP na przykładzie fi rm MSP z województwa łódzkiego.(abstrakt oryginalny)

In article presented problems of knowledge transfer from science sphere into the SMEs. On base of Horizon 2020 the main goal is improvement the channels of transferring knowledge and defi ne the expectation of participants the knowledge transfer process. The researches on knowledge absorption in SMEs are sporadically and it is diffi cult to describe the process of knowledge diffusion in SMEs. The aim of article is presentation of own researches on problems of transfer of knowledge, and examples of enterprises from Lodz voivodeship.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Argote, L., Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. Organizational Behaviour and Human Decision Processes, 82 (1), 150 -169.
 2. Białoń, L., Janczewska, D. (2007). Wiedzochłonność procesów innowacyjnych. Cz. 1. Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego, 17 (31), 93-97.
 3. Cyran, K. (2015). Bariery współpracy sfery biznesu z jednostkami naukowymi z perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw. Modern Management Review, 22 (3), 23-33.
 4. Janczewska, D. (2010). Podnoszenie konkurencyjności MSP poprzez transfer wiedzy z jednostek sfery nauki do zastosowań praktycznych w regionie. W: J. Wernik, K. Wołosz (red.), Szkoły wyższe w gospodarce regionów. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 5. Janczewska, D. (2013). Logistyczno-marketingowe uwarunkowania transferu wiedzy w sektorze mikroprzedsiębiorstw. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 221-234.
 6. Łapiński, J. (2010). Źródła pochodzenia innowacji. W: A. Wilmańska (red.), Innowacyjność 2010. Warszawa: PARP.
 7. Malaga, K. (2010). O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. Warszawa: ZK PTE. Pobrane z: http://www.pte.pl/pliki/2/12/K. Malaga.pdf (1.09.2016).
 8. Malhotra, Y., (2002), Knowledge Transfer. Pobrane z: www.yogeshmalhotra.com (1.11.2016).
 9. MEECE Knowledge Transfer Strategy 2009. Pobrane z: http://www.meece.eu/kt/docs/KT_Strategy_May10.pdf (10.09.2016).
 10. OECD (1996). Report The Knowledge Based Economy. Paris: OECD.
 11. OSLO Manual. Podręcznik OSLO: Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005). Eurostat. Wyd. 3.
 12. Paulin, D., Suneson, K. (2012). Knowledge Transfer, Knowledge Sharing and Knowledge Barriers - Three Blurry Terms in KM. The Electronic Journal of Knowledge Management, 10 (1), 81-91. Dostępne na: www.ejkm.com.
 13. Senge, P. (2012). Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Warszawa: Wolters Kluwer.
 14. UNCTAD (2014). Transfer of Technology and Knowledge Sharing for Development: Science, Technology and Innovation Issues for Developing Countries. Unctad Current Studies, Technology and Innovation, 8.
 15. Żołnierski, A. (2005). Potencjał innowacyjny polskich małych i średniej wielkości przedsiębiorstw. Warszawa: PARP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu