BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krężołek Dominik (University of Economics in Katowice, Poland), Smyczek Sławomir (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Role of Social Values in Determining the Attitudes Toward Consumers' Pathological Behavior on Market - Model-Based Approach
Rola wartości społecznych w kształtowaniu postaw wobec zachowań patologicznych konsumentów - podejście modelowe
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 133-141, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Konsument, Regresja logistyczna
Consumer behaviour, Consumer, Logistic regression
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12; C12; C20
summ., streszcz.
Abstrakt
Postawy wobec zachowań patologicznych konsumentów mogą być kształtowane przez wiele czynników. Do jednych z najważniejszych można zaliczyć wartości społeczne, których występowanie sprzyja (bądź nie) kreowaniu określonych postaw wobec takich zachowań. W pracy podjęto próbę określenia relacji między wartościami społecznymi konsumentów a ich postawami wobec patologii w zachowaniach rynkowych. Wykorzystując podejście modelowe, zaproponowano narzędzie analityczne, które umożliwia określenie konstruktu pozwalającego prognozować prawdopodobieństwo wystąpienia określonych postaw wobec patologii na podstawie wartości społecznych reprezentowanych przez konsumenta. Wykorzystano model regresji logistycznej, który umożliwia jednoznaczne określenie wartości społecznych dyskryminujących konsumentów w kontekście ich postaw wobec zachowań patologicznych. (abstrakt oryginalny)

Attitudes towards pathological behavior of consumers might be created by many factors. One of the most important factors are social values being conducive to create certain attitudes towards consumers' pathological behavior. The paper attempts to define the relationship between social values and consumers' attitude towards pathology in market behavior. Using a model approach we proposed analytical tools that might help to determine theoretical construct which could allow one to forecast probability of pathology acceptance in consumers' behavior based on the social values represented by the consumer. We used logistic regression model which allows one to define social values discriminating consumers in terms of their attitudes towards pathological behavior.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aquino K., Tripp T., Bies, R., How employees respond to interpersonal offense: the effects of blame attribution, offender status, and victim status on revenge and reconciliation in the workplace, "Journal of Applied Psychology", 2001, 86, p. 52 - 59.
  2. Fullerton, R. A., Punj, G., Repercussions of promoting an ideology of consumption: consumer misbehavior, "Journal of Business Research", 2004, 57 (11), p. 1239-1249.
  3. Hoffman, K., Bateson, J., Services marketing: concepts, strategies, & cases, Cengage Learning, 2010.
  4. Huefner, J. C., Hunt, H. K., Consumer retaliation as a response to dissatisfaction, "Journal of Consumer Satisfaction Dissatisfaction and Complaining Behavior", 2000, 13, p. 61-79.
  5. Kuester, S., Homburg, C., Robertson, T., Retaliatory behavior to new product entry, "Journal of Marketing", 1999, 63 (4), p. 90 - 106.
  6. Lovelock, Ch., Wirtz, J., Services marketing: people, technology, strategy. Pearson, 2011.
  7. Reynolds, K. L., Harris, L. C., Dysfunctional customer behaviour severity: An empirical examination, "Journal of Retailing", 2009, 85 (3), p. 321-335.
  8. Schwartz, S.H., Basic values: How they motivate and inhibit prosocial behavior. In: Mikulincer, M, Shaver, P.R., Prosocial motives, emotions, and behaviors: The better angels of nature. Washinton: American Psychological Association, 2010.
  9. Tutz G., Regression for Categorical Data, Cambridge University Press, New York, 2012.
  10. Vitell, S.J., Consumer Ethics Research: Review, Synthesis and Suggestions for the Future, "Journal of Business Ethics", 2003, 43 (1-2), p. 33-47.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.133
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu