BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szreder Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Nowe źródła informacji i ich wykorzystywanie w podejmowaniu decyzji
New Sources of Information and Their Use in Decision-Making
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 7, s. 5-17, bibliogr. s. 16-17
Słowa kluczowe
Źródła informacji, Podejmowanie decyzji, Niepewność, Ryzyko, Prawdopodobieństwo, Big Data, Badania statystyczne
Information source, Decision making, Uncertainty, Risk, Probability, Big Data, Statistical surveys
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C18
streszcz., summ.
Abstrakt
Analizie poddano zagadnienia związane z możliwościami wykorzystywania tradycyjnych i nowych źródeł informacji (w tym statystycznych) w podejmowaniu decyzji w warunkach niepewności. Zwrócono uwagę na relację między dostępnością informacji o danej sytuacji decyzyjnej a interpretacją i estymacją prawdopodobieństwa, będącego miarą niepewności. Następnie skoncentrowano się na ocenach wiarygodności i jakości informacji uzyskiwanych z badań statystycznych oraz Big Data wykorzystywanych w podejmowaniu decyzji. Oceny te dają dodatkową perspektywę analizy sytuacji decyzyjnych, zwaną wymiarem wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The opportunities of using traditional and new sources of information, including statistical data, in decision-making under uncertainty were analysed. Special attention was paid to the relationship between the availability of information about the particular decision-making situation and the interpretation as well as estimation of probability as a measure of uncertainty. Subsequently, an assessment of information credibility and quality obtained from statistical research and Big Data used in decision-making was highlighted. This kind of evaluation offers additional perspective on the analysis of decision-making situation, called the knowledge dimension. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aven, T. (2009). Risk analysis and risk management. Basic concepts and principles. vol. 2, Hefte 1, s. 57- 73.
 2. Aven, T. (2014). Risk, Surprises and Black Swans: Fundamental Ideas and Concepts in Risk. Nowy Jork: Routledge.
 3. Einav, L., Levin, J.D. (2013). The Data Revolution and Economic Analysis. NBER Working Paper, no. 19035. Pobrane z http://www.nber.org/papers/w19035, dostęp 22.04.2017 r.
 4. Kaplan, S. (1991). Risk Assessment and Risk Management - Basic Concepts and Terminology. W: R.A. Knief, V. Broadhead Briant (red.), Risk Management: Expanding Horizons in Nuclear Power and Other Industries, s. 11-28. Boston: Hemisphere Publishing Corporation.
 5. Kowalczyk, H. (2010). O eksperckich ocenach niepewności w ankietach makroekonomicznych.Bank i Kredyt, nr 41, s. 101-122
 6. Kroik, J., Malara, Z., Malara, M.J., Sobol-Wojciechowska, J. (2013). Ryzyko. Perspektywa jakościowa. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 7. Leibniz, W.G. (1955). Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego. t. 2. Warszawa: PWN.
 8. Mayer-Schönberger, V., Cukier, K. (2014). Rewolucja, która zmienia nasze myślenie, pracę i życie. Warszawa: MT Biznes.
 9. Sokołowska, E. (2014). Alternative Investments in Wealth Management. A comprehensive Study of the Central and East European Market. Springer International Publishing.
 10. Stefanowicz, B., Cierpiał-Wolan, M. (2015). Błędy przetwarzania danych. Wiadomości Statystyczne, nr 9, s. 23-29. Warszawa: GUS i PTS.
 11. Sułek, A. (2011). Obrazy z życia socjologii w Polsce. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 12. Szreder, M. (1994). Informacje a priori w klasycznej i bayesowskiej estymacji modeli regresji. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Szreder, M. (2011). Prawdopodobieństwo subiektywne. Miesięcznik Ubezpieczeniowy, nr 12, s. 42 i 43.
 14. Szreder, M. (2012). Wybór próby badawczej. Marketing i Rynek, nr 11, s. 24-27.
 15. Szreder, M. (2015). Zmiany w strukturze całkowitego błędu badania próbkowego. Wiadomości Statystyczne, nr 1, s. 4-12. Warszawa: GUS i PTS.
 16. Tyszka, T. (2010). Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. von Mises, R. (1957). Probability, Statistics and Truth. Londyn: Allen & Unwin.
 18. Wallgren, A., Wallgren, B. (2007). Register-based Statistics. Administrative Data for Statistical Purposes. Nowy Jork: John Wiley & Sons.
 19. Winkler, R. (1967). The quantification of judgment: Some methodological suggestions. Journal of the American Statistical Association, vol. 62, s. 1105-1120.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu