BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hozer Józef (Uniwersytet Szczeciński), Machała Szymon (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Weryfikacja typowej proporcji między liczbą gospodarstw domowych a liczbą przedsiębiorstw (quantum satis) dla wybranych krajów
Verification of the Typical Ratio between Both the Number of Households and Business Entities (Quantum Satis) for Selected Countries
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 7, s. 18-24, tab., bibliogr. s. 24
Słowa kluczowe
Podmioty gospodarcze, Gospodarstwa domowe, Statystyka
Business entity, Households, Statistics
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C1, C20, R2
streszcz., summ.
Abstrakt
Pomiędzy liczbą gospodarstw domowych (G) i liczbą podmiotów gospodarczych (X) zachodzi proporcja G=aX, gdzie a kształtuje się na poziomie 5,00 w przypadku krajów dobrze rozwiniętych. Celem badania jest weryfikacja powyższej proporcji (zwanej "quantum satis") w krajach o dużej liczbie ludności w latach 2010-2016. Badaniem objęto: Brazylię, Chiny, Indie, Kanadę, Polskę, Rosję i Stany Zjednoczone; dane uzyskano ze stron internetowych urzędów statystycznych oraz OECD. W badaniu wykorzystano formuły funkcji regresji. W 2016 r. taką proporcję osiągnęły gospodarki Rosji i Chin. W gospodarce krajów wysoko rozwiniętych a może być mniejsze niż 5,00, na co wpływają outsourcing, przedsiębiorczość czy liberalizm gospodarczy (do takich państw należą m.in. Stany Zjednoczone i Kanada). (abstrakt oryginalny)

There is a G = aX ratio between the number of households (G) and the number of business entities (X), where a equals 5.00 for well-developed countries. The aim of the study was to verify this proportion (called "quantum satis") for countries with significant number ofpopulation in the period of 2010- -2016. It involved countries such as Brazil, Canada, China, India, Poland, Russia and the USA on the basis of data obtained from the statistical offices websites and the OECD. The formulas of the regression function were used in the research. In 2016 such proportion was reached by Russia and China. For the economies of highly developed countries the value of a may be less than 5,00, which is influenced by processes such as outsourcing, entrepreneurship and economic liberalism (such countries include i.a. the USA and Canada). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dhar, V. (2012). PDGg Agriculture Census Commissioner. Agricultural Census in India.
  2. Helfand, S., Moreira, A., Bresnyan, Jr, E. (2015). Agricultural Productivity and Family Farms in Brazil: Creating Opportunities and Closing Gaps. Paper prepared for the World Bank.
  3. Hozer, J. (2004). Matematyczno-ekonomiczne modele funkcjonowania gospodarki, s. 234. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  4. Hozer, J. (1996). Celowość działań jako ważny element zakłócający w badaniu ekonometrycznym dla danych w postaci szeregów czasowych. Przegląd Statystyczny, R. XLIII (Zeszyt 1-2), s. 77.
  5. Hozer-Koćmiel, M., Hozer, J. (2012). Proporcje liczby podmiotów gospodarczych, gospodarstw rolnych i gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 11, s. 13-21.
  6. Hozer, E., Hozer, J. (1989). Przyczyny i skutki kryzysu gospodarczego w Polsce. Wektory Gospodarki, nr 5, s. 11-16.
  7. Lowder, S.K., Skoet, J., Singh, S. (2014). What do we really know about the numer and distribution of farms and family farms in the world? ESA Working Paper No. 14-02, Background paper for the State of Food and Agriculture.
  8. Zorde, K. (2013). Metafizyczne wątki w ekonomii, s. 118. Warszawa: PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu