BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lembrych-Furtak Robert (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Marketing Challenges and Opportunities in Multi-Channel Distribution
Wyzwania i możliwości marketingowe dystrybucji multikanałowej
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 151-158, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Marketing, Kanały dystrybucji
Distribution, Marketing, Distribution channels
Uwagi
Klasyfikacja JEL: : M31; M39
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu była analiza wyzwań i możliwości marketingowych w dystrybucji multikanałowej. Na podstawie analizy literatury została przedstawiona m.in. problematyka budowania marki multikanałowej. Omówiono także specyfię zarządzania relacjami z klientami w środowisku multikanałowym. Ponadto zwrócono uwagę na zjawisko stopniowego zanikania różnic między kanałami dystrybucji a kanałami komunikacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to analyse the challenges and opportunities of marketing in the multi-channel distribution. On the basis of the literature, the author tried to present the issue of building the multi-channel brand and specifics of customer relationship management in multi-channel environment. In addition, attention was drawn to the phenomenon of the gradual disappearance of the differences between the channels of distribution and communication channels.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Coelho F.J., Easingwood Ch., Multiple Channel Systems in Services: Pros, Cons and Issues, "The Service Industries Journal", September 2004, Vol. 24, No. 5, http://dx.doi.org/10.1080/0264206042000276810
 2. Dahmen P., Multi-Channel Strategies for Retail Financial Services: A Management-Framework for Designing and Implementing Multi-Channel Strategies, Springer Science & Business Media, Deutscher Universitäts-Verlag / GWV Fachvelage GmbH, Wiesbaden 2004; https://doi.org/10.1007/978-3-322-81828-7
 3. Frazier G.L., Organizing and Managing Channels of Distribution, "Journal of the Academy of Marketing Science", Spring 1999, Vol. 27, No. 2; https://doi.org/10.1177/0092070399272007
 4. Horst P., Dubo R., Don't Let Big Data Bury Your Brand, "Harvard Business Review", November 2015, Vol. 93, Issue 11.
 5. Kanary S., How remarketing can drive results, "Landscape Management", 2015, October 1
 6. Leeflang P.S.H., Verhoef P.C., Dahlström P., Freundt T., Challenges and solutions for marketing in a digital era, "European Management Journal", February 2014, Vol. 32, Issue 1; https://doi.org/10.1016/j.emj.2013.12.001
 7. Lembrych-Furtak R., Strategiczne aspekty zarządzania marką, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia", 2015, vol. 49, nr 1; https://doi.org/10.17951/h.2015.49.1.63
 8. Lipowski M., Kanał komunikacji a kanał dystrybucji - zanikanie różnic i ich konsekwencje, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 254, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2016
 9. Lipowski M., Multikanałowość dystrybucji usług w gospodarce sieciowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016
 10. Melville A., Amazon Go is About Payments, not Grocery, "Forbest", 2017, January 20, https://www.forbes.com/sites/groupthink/2017/01/20/amazon-go-is-about-payments-not-grocery/#509e4af567e4
 11. Multichannel Marketing Strategy. AMA Workshop, American Marketing Association, March 2013, https://www.slideshare.net/NancyWulz/multi-channel-marketing-strategy-i
 12. Neslin S.A., Shankar V., Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions, "Journal of Interactive Marketing", 2009, Vol. 23, Issue 1; https://doi.org/10.1016/j.intmar.2008.10.005
 13. Rowles D., Digital Branding: A Complete Step-By-Step Guide to Strategy, Tactics, and Measurement, Kogan Page, London 2014
 14. Verhoef P.C., Beckers, S.F.M., van Doorn, J., Understand the perils of cocreation, "Harvard Business Review", September 2013, Vol. 91, Issue 9
 15. Verhoef P.C., Kannanb P.K., Inman J.J., From Multi-Channel Retailing to Omni-Channel Retailing. Introduction to the Special Issue on Multi-Channel Retailing, "Journal of Retailing" 2015, Vol. 91, No. 2; https://doi.org/10.1016/j.jretai.2015.02.005
 16. Wiktor J.W., Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013
 17. Wirtualny sklep to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy euro, dlahandlu.pl, 13 grudnia 2012, http://www.dlahandlu.pl/e-commerce/wiadomosci/wirtualny-sklep-to-wydatek-rzedu-kilkudziesieciu-tysiecy-euro,25924.ht
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.151
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu