BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Nieckarz Małgorzata (Społeczna Akademia Nauk), Sobczyk Monika (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Polityka personalna w sprawozdawczości niefinansowej spółek giełdowych
HR Policies in Non-Financial Reporting of Listed Companies
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 173-183, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Spółki giełdowe, Polityka personalna, Sprawozdawczość niefinansowa
Corporate Social Responsibility (CSR), Stock market companies, Personnel policy, Non-financial reporting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M14, M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Wśród zarządzających nieustannie wzrasta świadomość znaczenia dla zarządzania przedsiębiorstwem jego społecznej odpowiedzialności (CSR) z uwagi na szereg korzyści dla jego otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego. Warunkiem jest m.in. polityka personalna ukierunkowana na odpowiedzialność wobec pracowników oraz dostosowanie sprawozdawczości niefinansowej do nowych regulacji UE. Celem artykułu jest zobrazowanie polityki personalnej polskich spółek sektora paliwowego notowanych w indeksie RESPECT na podstawie ich sprawozdawczości niefinansowej. W wyniku badania ustalono, że wszystkie spółki raportują z zastosowaniem opracowanych przez organizację Global Reporting Initiative (GRI) Wytycznych GRI, jednak wskazane tam wskaźniki GRI ujawniane są w sposób ograniczony, dowolny i trudny do porównania.(abstrakt oryginalny)

The managers show constantly growing appreciation of the Corporate Social Responsibility (CSR) in the company management, due to its advantageous impact on the internal and external environment. They introduce HR policy focused on responsibility towards employees and adjust the corporate non-financial reporting to new EU Regulations. The aim of this article is to present the HR policies based on non-financial reporting issued by the Polish oil and gas sector companies, listed on RESPECT Index. The study found that all the companies prepared their business reports in accordance with the GRI Guidelines, developed by the Global Reporting Initiative (GRI). However, GRI indicators were reported in a limited and arbitrary way, which made them diffi cult to compare.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amstrong, M., Taylor, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefi nansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy (L330/1, 15.11.2014).
 3. Fijałkowska, J. (2012). Społeczna odpowiedzialność wyzwaniem dla rachunkowości. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 13 (1), 141-154.
 4. Gadomska-Lila, K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników. Management and Business Administration. Central Europe, 2 (115), 41-52.
 5. GRI (2016). Wytyczne dotyczące zrównoważonego raportowania: Zasady raportowania i wskaźniki.
 6. Grupa LOTOS. (2015). Zintegrowany raport roczny 2014 Grupy LOTOS S.A. - Współpraca Inspiruje Zmiany. Pobrane z: http://raportroczny.lotos.pl/pl/sprawna-i-stabilna-organizacja (31.10.2016).
 7. KPMG (2015). Corporate Responsibility Reporting in the Oil & Gas Sector.
 8. Krajewska-Nieckarz, M. (2013). Rola wartości w zarządzaniu organizacją. Zarządzanie i Finanse, 11 (1, cz. 3) , 213-228.
 9. Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Mazur, B. (2009). Zarządzanie w warunkach różnorodności zasobów ludzkich. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.
 11. Sobczyk, M. (2013). Koncepcja społecznej odpowiedzialności a praktyka polskich przedsiębiorstw. Zarządzanie i Finanse, 11 (1, cz. 3), 349-361.
 12. Sołtys, A. (2016). Koncepcje, modele i metody zarządzania różnorodnością. W: T. Listwan, Ł. Sułkowski (red.), Metody i techniki Zarządzania Zasobami Ludzkimi (s. 151-180). Warszawa: Difin.
 13. www.globalreporting.com.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu