BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marszałek Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kryteria i dylematy dotyczące wyceny produkcji domowej w Polsce
Criteria and Dilemmas Concerning the Valuation of Domestic Production in Poland
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 7, s. 25-41, tab., bibliogr. s. 39-41
Słowa kluczowe
Praca w domu, Wartość dodana, Produkt krajowy brutto (PKB), Gospodarstwa domowe
Homeworking, Value added, Gross domestic product (GDP), Households
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D13, D12
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wycenę produkcji domowej w postaci rachunku satelitarnego. Przedstawiono monetarną kalkulację dla gospodarstw domowych opracowaną na podstawie badania budżetów czasu ludności w 2013 r. Do ustalenia wartości pracy domowej zastosowano metodę nakładu opartą na iloczynie czasu przeznaczanego na wykonywanie nieodpłatnych prac domowych według funkcji gospodarstwa domowego (zapewnienia i utrzymania mieszkania, zapewnienia wyżywienia, zapewnienia i utrzymania odzieży, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, wolontariatu) oraz stawki wynagrodzenia według zawodów. Celem badania było pokazanie wielkości nierynkowej produkcji domowej, która mimo nieuwzględnienia jej w rachunkach narodowych może dostarczyć informacji, m.in. o poziomie i jakości życia gospodarstw domowych oraz ich wkładzie w gospodarkę. Na podstawie analizy wykazano, że nierynkowa działalność wytwórcza gospodarstw domowych pięciokrotnie przewyższa wartość rynkowej produkcji domowej. Regularne opracowywanie rachunku satelitarnego produkcji domowej może wypełnić lukę w statystyce. (abstrakt oryginalny)

This article discusses the valuation of household production in the form of a Household Satellite Account. Monetary household calculation based on "Time Use Survey 2013" was presented. In order to determine the value of household work, an input method was used, based on the amount of time spent on unpaid home-based household chores (providing and maintaining housing, meals and clothing as well as child and adult care or volunteering) and earning rates by occupation. The aim of the research was to indicate the size of non-market household production, which although not included in national accounts could provide information about i.a. the households level and quality of life as well as their contribution to the economy. On the basis of the analysis, non-market household production is five times higher than the market household production. Regular development of Household Satellite Account can fill the gap in statistics. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczak-Przybycińska, I. (2008). Produkcja gospodarstw domowych jako czynnik dochodotwór-czy. Monografie i  Opracowania, nr 553. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 2. Błaszczak-Przybycińska, I. (2015). Wycena wartości własnej gospodarstw domowych na podstawie badania budżetu czasu. W: Budżet czasu ludności 2013. Część I, s. 131-168. Warszawa: GUS.
 3. Duran, M-A. (2007). The Satellite Account for Unpaid Work in the Community of Madrid. La Suma de Todods. Couuminty de Madrid 36.
 4. Eurostat - European Commission (1999). Proposal for a Satellite Account Household Production. Eurostat Working Papers, no. 9. Luxembourg.
 5. Eurostat - European Commission (2003). Household Production and Consumption. Proposal for a Methodology of Household Satellite Accounts. Theme 3 - Population and Social Conditions. Luxembourg.
 6. Fender, V. (2012). Using an output approach to measuring household production. Newport: Office for National Statistics, http://www.ons.gov.uk/ons/guide-method/method-quality/specific/ /social- and-welfare-methodology/household-satellite-account/household-sate-llite-account-pu-blications.html.
 7. Gilman, Ch. (1898). Women and Economics, USA.
 8. GUS (2005). Budżet czasu ludności 1 VI2003-31 V 2004. Warszawa.
 9. GUS (2012). Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników. Warszawa.
 10. GUS (2015). Budżet czasu ludności 2013. Część I. Warszawa.
 11. Hamunen, E., Varjonen, J., Soinne, K. (2012). Satellite Accounts on Household Production: Eurostat Methodology and Experiences to Apply It. Paper prepared for the 32nd General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth. USA: Boston.
 12. Hawrylyshyn, O. (1976). The Value of Household Services: A Survey of Empirical Estimates, W: The Review of Income and Wealth, s. 101-131.
 13. Hochschild, A., Machung, A. (1989). The Second Shift. New York: Viking.
 14. Holloway, S., Short, S., Tamplin, S. (2002). Household Satellite Account (Experimental) Methodology. Office for National Statistics.
 15. Ironmonger, D. (1989). Household Work: Productive Activities, Women and Income in the Household Economy. Sydney: Allen and Unwin.
 16. Kuznets, S. (1937). Total National Product. W: National Income and Capital Formation, 1919- -1935, s. 8-12. National Bureau of Economic Research.
 17. Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. American Economic Review, vol. 63, no. 3, s. 247-258. American Economic Association.
 18. Landefeld, S., Fraumeni B.M., Vojtech C.M. (2009). Accounting for Nonmarket Production: A Prototype Satellite Account Using the American Time Use Survey, https://www.bea.gov/ /papers/pdf/Landefeld_Nonmarket_Production_ATUS.pdf.
 19. Leontief, W. (1941). The structure of the American Economy. UK: Oxford University Press.
 20. Marshall, A. (1920). Principles of economics: An introductory volume. London: The Macmillan Press.
 21. Marszałek, M. (2015a). Produkcja gospodarstw domowych w 2013 r. W: Budżet czasu ludności 2013. Część I, s. 169-183. Warszawa: GUS.
 22. Marszałek, M. (2015b). Rachunek produkcji domowej w  Polsce w koncepcji systemu statystyki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 23. Pigou, A.C. (1912). Wealth and Welfare. London: The Macmillan Press.
 24. Pigou, A.C. (1932). The Economics of Welfare.
 25. Poissonnier, A., Roy, D. (2013). Household Satellite Account for France in 2010. Methodological issues on the assessment of domestic production. France: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques.
 26. Prado, C., Abando, L.L. (2000). Satellite Account of Household Production for the Basque Country, http://isi.cbs.nl/iamamember/CD2/pdf/846.PDF.
 27. Reid, M. (1934). Economics of Household Production. New York: Wiley.
 28. Schäfer, D. (2004). Unbezhlte Arbeit und Bruttoinlandsprodukt 1992 und 2001: Neuberechnung des Haushasts- Satellitensystems. Wirtschaft und Statistik, 9, s. 960-978.
 29. Stiglitz, J.E. (1994). Whither Socialism? Massachusetts: The MIT Press Cambridge.
 30. Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2009). Report by the Commission in the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
 31. Stiglitz, J.E., Sen, A., Fitoussi, J.P. (2013). Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza. Raport Komisji ds. Pomiaru Wydajności Ekonomicznej i Postępu Społecznego. Warszawa: PTE.
 32. Szep, K. (2003). Összefoglalas helyett - A nemzeti szamlakban nem kimutatott häztartasi ter-melesi szamlaja es a jövöbeli feladatok. W: A häztartäsi termeles erteke a mai Magyarorszagon. Budapest: Hungarian Central Statistical Office.
 33. Varjonen, J., Aalto, K. (2006). Household Production and Consumption in Finland 2001. Household satellite Account. Helsinki: Tilastokeskus Statistikcentralen Statistics Finland & National Consumer Research Centre.
 34. Varjonen, J., Aalto, K. (2013). Households' unpaid production and change 2001-2009. Working Papers, no. 145. Helsinki: National Consumer Research Centre.
 35. Varjonen, J., Hamunen, E. (1999). Proposal for a  Satellite Account of Household Production. Agenda Item 1. Statistics Finland, OECD Meeting of National Accounts Experts, Paris.
 36. Varjonen, J., Rüger, Y. (2008). Value of Household Production in Finland and Germany. Analysis and Recalculation of the Household Satellite Account System in Both Countries. Working Papers, no. 112. Helsinki: National Consumer Research Centre.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu