BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleńczuk-Paszel Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sompolska-Rzechuła Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Przestrzenno-czasowa ocena rynku nieruchomości mieszkaniowych w ujęciu lokalnym
Temporal and Spatial Assessment of The Residential Real Estate Market in Local Terms
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 7, s. 42-60, rys., tab., bibliogr. s. 59-60
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Rynek nieruchomości, Analiza taksonomiczna, Powiat
Real estate housing, Real estate market, Taxonomic analysis, County
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C38, R21, R29, R30
streszcz., summ.
Abstrakt
Nieruchomości mieszkaniowe jako dobro podstawowe zaspokajają potrzeby wyższego rzędu, co przesądza o ich roli w każdej sferze funkcjonowania społeczeństwa i państwa. Celem badania jest porównanie potencjału rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego w latach 2006, 2010 i 2014. Wykorzystano do tego celu metodę liniowego porządkowania obiektów, a w przypadku doboru cech - metodę głównych składowych. Na podstawie pięciu cech diagnostycznych przyjętych w badaniu wykazano, że potencjał rynku nieruchomości mieszkaniowych w powiatach ziemskich województwa zachodniopomorskiego jest silnie zróżnicowany. Odzwierciedlają to rankingi zaprezentowane w artykule. Umiarkowaną zgodność stwierdzono w przypadku lat 2006 i 2010. (abstrakt oryginalny)

Residential real estate as basic goods, satisfy higher needs, which determines their role in every sphere of the society and state functioning. The purpose of the research is to compare a potential of the residential real estate market in the powiats of the West Pomeranian voivodship in years 2006, 2010 and 2014. A linear ordering method was used for this purpose, and the principal component analysis was applied for the characteristics selection. Based on the five diagnostic characteristics adopted in the research, it has been was shown that the potential of the residential real estate market in the powiats of the West Pomeranian voivodship is strongly diversified. It is reflected in the rankings presented in the article. Moderate compliance was found for 2006 and 2010. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki, A. (2009). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, nr 25 (2), Warszawa.
 3. Bryx, M. (2007). Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Warszawa: Poltext.
 4. Foryś, I. (2011). Społeczno-gospodarcze determinanty rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Ujęcie ilościowe. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 5. Gawroński, K., Prus, B. (2005). Lokalny rynek nieruchomości oraz wybrane czynniki kształtujące ceny nieruchomości rolnych i działek budowlanych na przykładzie miasta Niepołomice. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4. Kraków: PAN.
 6. GUS (2014). Gospodarka mieszkaniowa w 2013 r. Warszawa: GUS.
 7. Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr. Przegląd Statystyczny, nr 15 (4), Warszawa.
 8. Hopfer, A., Cellmer, R. (1997). Rynek nieruchomości. Olsztyn: Akademia Rolniczo- Techniczna.
 9. Kucharska-Stasiak, E. (1999). Nieruchomość a rynek. Warszawa: PWN.
 10. Kucharska-Stasiak, E. (2006). Nieruchomość w gospodarce rynkowej. Warszawa: PWN.
 11. Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej. Warszawa: PWN.
 12. Kukuła, K. (2014). Budowa rankingu województw ze względu na wyposażenie techniczne rolnictwa w Polsce. Wiadomości Statystyczne, nr 7. Warszawa: GUS i PTS.
 13. Łaszek, J. (2004). Sektor nieruchomości mieszkaniowych w  Polsce. Stan i perspektywy rozwoju. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 14. Łaszek, J. (2006). Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika jako czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. Warszawa: NBP.
 15. Nykiel, L. (2008). Rynek mieszkaniowy w Polsce. Warszawa: Fundacja na rzecz Kredytu Hipotecznego.
 16. Nykiel, L. (2012). Mieszkania na wynajem jako warunek rozwoju rynku mieszkaniowego. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 20, nr 3.
 17. Oleńczuk-Paszel, A. (2012). Podobieństwo lokalnych rynków nieruchomości jako aspekt analizy w wycenie nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy, nr 2(74).
 18. Ostasiewicz, W. (1998). Statystyczne metody analizy danych. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
 19. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 20. Skorwider-Namiotko, J., Zapotoczna, M. (2013). Ocena potencjału rozwoju lokalnych rynków nieruchomości mieszkaniowych. Studia Ekonomiczne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 21. Trojanek, R. (2012). Zmiany cen na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2008- -2011. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 20, nr 1.
 22. Urząd Statystyczny w Szczecinie (2015). Województwo zachodniopomorskie. Podregiony, powiaty, gminy.
 23. Walesiak, M. (1990). Syntetyczne badania porównawcze w  świetle teorii pomiaru. Przegląd Statystyczny, nr 37 (1-2).
 24. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w  rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego.
 25. Żelazowski, K. (2011). Regionalne zróżnicowanie cen i ich determinant na rynku mieszkaniowym w  Polsce. Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, t. 19, nr 3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu