BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzeziński Michał (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Potrzeby bezpieczeństwa a prywatny sektor ochrony
Safety Needs and the Private Security Sector
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 21-35, tab., bibliogr. 21 poz.,
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Sektor prywatny, Społeczeństwo
Security, Private sector, Society
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Artykuł dotyczy potrzeb bezpieczeństwa oraz prywatnego sektora ochrony. Jego treść koncentruje się na trzech pytaniach: 1) czym są potrzeby bezpieczeństwa, 2) co wyróżnia potrzeby bezpieczeństwa oraz 3) co wynika ze znajomości potrzeb bezpieczeństwa? Te trzy pytania dotyczą zagadnień, na których opiera się związek między potrzebami bezpieczeństwa a prywatnym sektorem ochrony. Ich treść wskazuje na sposób, w jaki rozumie się potrzeby, zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa, ich funkcjonowanie oraz przykłady. Wskazuje także na cechy potrzeb bezpieczeństwa decydujące o ich odmienności od pozostałych potrzeb. Artykuł kończy się wnioskami, które dotyczą prywatnego sektora ochrony.(abstrakt oryginalny)

The article concerns the safety needs and the private security sector. Its content is focused on three questions: 1) what are safety needs; 2) what distinguishes safety needs; and 3) what results from the knowledge about safety needs? These three questions concern relationship between safety needs and the private security sector. Their content shows the way of understanding needs, particularly safety needs, their functioning and examples. It also indicates the features safety needs that decide their differences from other needs. The article ends conclusions that concern the private security sector.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński M., Stosunek obywateli do bezpieczeństwa, państwa i patriotyzmu z perspektywy społecznego odbioru zagrożeń, [w:] A. Skrabacz (red.), Patriotyzm współczesnych Polaków, Warszawa 2012.
 2. Gozdór G., Prywatyzacja bezpieczeństwa. Rola i miejsce prywatnego sektora ochrony w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego, Lublin 2012.
 3. Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, Warszawa 2004.
 4. Klamut R., Bezpieczeństwo jako pojęcie psychologiczne, "Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne" 2012, 4.
 5. Kukułka J., Bezpieczeństwo a współpraca europejska: współzależności i sprzeczności interesów, "Sprawy Międzynarodowe" 1982, 7.
 6. Kwiatkowski S., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych. Szkice socjotechniczne o mądrości przed szkodą, Pułtusk 2011.
 7. Kwiatkowski S., Kwiatkowska-Drożdż A., O bezpieczeństwie obywateli i zarządzaniu kryzysowym, Tyczyn 2005.
 8. Lowry R., A.H. Maslowa wizja natury ludzkiej: "Nadzwyczajne możliwości, niedocieczone głębie", [w:] A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Poznań 2004.
 9. Madsen K.B., Motywacja, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998.
 10. Maslow A.H., Motywacja i osobowość, Warszawa 2013.
 11. Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, Poznań 2004.
 12. Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańsk 1996.
 13. Potrzeszcz J., Bezpieczeństwo prawne z perspektywy filozofii prawa, Lublin 2013.
 14. Rathus S.A., Psychologia współczesna, Gdańsk 2006.
 15. Reber A.S., Reber E.S., Słownik psychologii, Warszawa 2005.
 16. Siek S., Osobowość: struktura, rozwój, wybrane metody badania, Warszawa 1982.
 17. Sillamy N., Słownik psychologii, Katowice 1994.
 18. Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, t. 1, Gdańsk 2011.
 19. Szewczuk W., Potrzeby, [w:] W. Szewczuk (red.), Encyklopedia psychologii, Warszawa 1998.
 20. Szybalska-Idzik A., Kierunki rozwoju i aktywność gminy Trzebinia na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, [w:] A. Szymaniak (red.), Samorząd a Policja: kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego, Poznań 2007.
 21. Zięba R., O tożsamości nauk o bezpieczeństwie, "Zeszyty Naukowe AON" 2012, 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.98
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu