BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Eger Katarzyna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Polecenie a świadczenie na rzecz osoby trzeciej w umowie darowizny
Instruction or contract for the benefit of third party under donation agreement
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 36-54, tab., bibliogr. 21 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Prawo cywilne
Law, Legal regulations, Civil law
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Artykuł dotyczy możliwości zastosowania w umowie darowizny dwóch konstrukcji prawnych: polecenia (art. 893 k.c.) oraz zobowiązania na rzecz osoby trzeciej (art. 393 k.c.). Autorka analizuje różnice pomiędzy tymi dwiema konstrukcjami prawnymi i rozważa zasady prawidłowej subsumpcji. Przedmiotem rozważań jest także kwestia możliwości skutecznego dochodzenia realizacji polecenia na drodze sądowej.(abstrakt oryginalny)

In the article the author analyses the possibility of using under the donation agre-ement two different legal constructions: instruction (article 893 of Polish Civil Code) and contract for the benefit of third party (article 393 of Polish Civil Code). The author analyses the differences between these two legal constructions and discusses the criteria of correct subsumption. Furthermore the author considers whether the third party is entitled to demand the instruction to be followed in front of the court.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek M., [w:] E. Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.
 2. Gniewek E., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2006.
 3. Grzybowski S., [w:] S. Grzybowski (red.), System Prawa cywilnego, t. III, cz. 2, Wrocław 1976. Karasek-Wojciechowicz I., Roszczenie o wykonanie zobowiązania z umowy zgodnie z jego treścią, Warszawa 2014.
 4. Księżak P., Żądanie wykonania polecenia, PS 2006, Nr 4.
 5. Kubas A., Umowa na rzecz osoby trzeciej, ZNUJ, Warszawa-Kraków 1976, Prace Prawnicze, z. 78.
 6. Longchamps de Berier F., O elastyczności prawa spadkowego: fideikomis uniwersalny w klasycznym prawie rzymskim, Warszawa 2006.
 7. Longchamps de Berier R., Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań z uwzględnieniem ostatecznego tekstu kodeksu. Art. 1-167, Warszawa 1934.
 8. Łętowska E., [w:] E Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.
 9. Machnikowski P., [w:] E Łętowska (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 5. Prawo zobowiązań - część ogólna, Warszawa 2006.
 10. Niedośpiał M., Glosa do wyroku SA w Katowicach z dnia 3 lutego 1995 r., I ACr 656/94, OSA 1997, Nr 10, OSA 1997/10/75.
 11. Ohanowicz A., [w:] A. Ohanowicz, Z. Górski, Zarys prawa zobowiązań, Warszawa 1970.
 12. Oleszko A., Szczególne konstrukcje umowy darowizny, "Palestra" 1976, 10.
 13. Policiński A., Glosa do wyroku SN z dnia 21 marca 1973 r., III CRN 40/73, OSP 1974, Nr 11.
 14. Radwański Z., [w:] Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego, Tom 2, Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2008.
 15. Rejman S., [w:], Z. Resich (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Warszawa 1972.
 16. Rott-Pietrzyk E., Wykładnia oświadczenia woli (studium prawnoporównawcze), SPP 2007, 3.
 17. Rzetecka-Gil A., Kodeks cywilny. Komentarz. Zobowiązania - część ogólna, wydanie tylko elektroniczne LEX/el., 2011.
 18. Safjan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz, Warszawa 2004.
 19. Safjan M., [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz, Warszawa 2004.
 20. Sokołowski K., Darowizna z poleceniem a negotium mixtum cum donatione w praktyce notarialnej, "Rejent" 2011, 4.
 21. Stecki L., Glosa do wyroku SN z dnia 21 marca 1973 r., III CRN 40/73, NP 1975, Nr 10-11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.99
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu