BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jaśkiewicz-Kamińska Sylwia (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Odpowiedzialność za ochronę infrastruktury krytycznej - wybrane aspekty
Liability for critical infrastructure protection - selected issues
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 55-66, tab., bibliogr. 10 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Regulacje prawne, Prawo administracyjne, Prawo cywilne, Prawo karne
Law, Legal regulations, Administrative law, Civil law, Criminal Law
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
W artykule zarysowano problematykę ochrony infrastruktury krytycznej na tle wybranych aspektów odpowiedzialności prawnej. Infrastruktura krytyczna stanowi istotny element ciągłości funkcjonowania państwa w wymiarze gospodarczym, społecznym i politycznym. Podstawę odpowiedzialności prawnej za jej ochronę stanowią normy prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Odpowiedzialność ta pozostaje rozproszona pomiędzy podmioty prywatne i publiczne, co stanowi skutek procesów liberalizacji i internacjonalizacji rynków sektorowych (np. tworzenie sieci transeuropejskich). Wyznaczenie jej granic w przypadku pojawienia się lub eskalacji zagrożeń dla funkcjonowania infrastruktury krytycznej na etapie zapobiegania, reagowania i odbudowy może stwarzać problemy natury prawnej. Ochrona infrastruktury krytycznej staje się trudnym do ustalenia mariażem dwóch sfer: imperium i dominium.(abstrakt oryginalny)

The article is focused on critical infrastructure protection in the field of selected liability issues. Critical infrastructure is significant from the country's integrity and continuity point of view at all levels: economic, social and political. The process of sectoral markets liberalisation and the spread of international connections of these markets (e.g. arising of transeuropean networks) have resulted in shared responsibility on critical infrastructure protection. Protection duties have been divided between private (infrastructure operators) and public authorities. It is seemingly clear which one: the former or the latter bears responsibility for the pro-tection of critical infrastructure during and after its disruption. In fact clarification of this area poses a problem at the level of prevention, preparedness, response, and recovery. The critical infrastructure protection becomes a jigsaw puzzle of imperium and dominium relations that results in sophisticated picture of responsibility.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agopszowicz A., Obowiązek zapobieżenia szkodzie. Podstawa i zakres, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978.
  2. Brodecki Z., Compensation for damage to the marine environment of the Baltic Sea area, Gdańsk 1987.
  3. Brodecki Z., The modern law of transboundary harm, Wrocław 1983.
  4. Długosz T., Ochrona infrastruktury krytycznej w sektorach energetyki sieciowej, Warszawa 2015.
  5. Hämmerli B., Renda A., Protecting critical infrastructure in the EU, CEPS Task Force Report, Brussels 2010.
  6. Hoff W., Prawny model regulacji sektorowej, Warszawa 2008.
  7. Jaśkiewicz-Kamińska S., Rola administracji w ochronie infrastruktury krytycznej, [w:] M. Będźmirowski, J. Zawadzki (red.), Holistyczna Ocena Bezpieczeństwa - aspekt współczesny, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 31, Warszawa 2014.
  8. Nawrot J., Usługi publiczne w sektorze łączności elektronicznej, [w:] S. Biernat, S. Dudzik (red.), Przepływ osób i świadczenie usług w Unii Europejskiej. Nowe zjawiska i tendencje, Warszawa 2009.
  9. Radziejowski R., Ochrona Infrastruktury Krytycznej. Teoria i praktyka, Warszawa 2014.
  10. Szydło M., Regulacja sektorów infrastrukturalnych, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.100
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu