BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koziej Stanisław (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Tytuł
Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych
Strategic Resilience of the Country and the Role of the Nongovernmental Organisations
Źródło
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 82-92, bibliogr. 6 poz.,
Słowa kluczowe
Prawo, Organizacje pozarządowe, Obronność, Państwo
Law, Non-governmental organisation, Defences, State
Uwagi
summ., streszcz.,
Abstrakt
Artykuł traktuje o możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa Polski przez ustanowienie systemu strategicznej odporności kraju na agresję. Omawia takie przedsięwzięcia, jak: działania nieregularne na terytorium zajętym przez przeciwnika; wsparcie wojsk operacyjnych przez obronę terytorialną; przygotowywanie rezerw mobilizacyjnych; operacyjne przygotowanie terytorium kraju i ochrona obiektów infrastruktury krytycznej; bezpieczeństwo obywateli i struktur państwa, w tym powszechna ochrona ludności; powszechna edukacja dla bezpieczeństwa, w tym obronne przygotowanie społeczeństwa. Podkreśla się rolę udziału organizacji po-zarządowych i podmiotów prywatnych w zapewnianiu strategicznej odporności kraju, wskazując na uwarunkowania prawne, finansowe, organizacyjne i historyczne.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the possibility of strengthening Polish security by establi-shing strategic system resilience the country's aggression. Discusses the enterprise such as irregular activities in the territory occupied by enemy; support operational troops by territorial defence; preparation of mobilizing reserves; the operational preparation of the country's territory and protection of the critical infrastructure objects; security of citizens and the State structures, including the common civil protection; universal education for security, including the preparation of the defence of society. The article emphasises the role of the participation of non-governmental organisations and private entities in the provision of strategic resistance country, pointing to the legal, financial, organisational and historical circumstances.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013; http://www.spbn.gov.pl/.
  2. Meeting of the Valdai International Discussion Club, October 22, 2015; http://en.kremlin.ru/events/president/news/50548.
  3. (Mini)słownik BBN. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa; https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy-/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html?search=19841680.
  4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2015, http://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
  5. Wojna hybrydowa i agresja poniżej progu wojny, konferencja w Akademii Obrony Narodowej 16.04.2015 r., https://www.youtube.com/watch?v=C2_-G93LqeU.
  6. Wyszczelski L., Armia Rezerwowa II Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7938
2080-1084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.102
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu