BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rogozińska-Pawełczyk Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach
Diversity Management in Polish Organizations
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 21-31, tab., bibliogr. 12 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Diversity management, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja stanu wdrożenia i rozwiązań w zakresie zarządzania różnorodnością w organizacjach biorących udział w XVI edycji Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz ustalenie korzyści wynikających w tej dziedzinie dla innych instytucji działających w warunkach polskich. (fragment tekstu)

Diversity management is relatively new strategy arouses more and more interest and appreciated in well-managed companies, while still a small extent present in other organizations. Based on the experience of the XVIth Edition of the Human Resources Management Leader Competition, one of the oldest functioning on the Polish market in the field of human resource management, an attempt to identify the main trend of the diversity management in organizations operating in Poland. The objective of the present paper is to assess the degree of implementation of diversity management at organizations participated in HRM Lider Competition. The empirical material contained in this article was gathered through interviews with the management of HR departments surveyed companies, analysis of documents and the results of the quantitative-qualitative competition questionnaire and reports of audits during the competition procedure HRM. The primary method of achieving the objective of this study was the method of deduction, and the individual elements of the survey the competition became the basis for the study. It describes different forms of definitions of diversity management, as well as opinions on benefits it brings It revealed that many companies do not manage diversity in a full strategic way. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bleijenbergh I., Peters P., Poutsma E. (2010), Diveristy management beyond the business case, equality, diversity and inclusion, "An International Journal", t. 29, nr 5.
 2. Branka M., Zielińska H. (2008), Zarządzanie różnorodnością, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, www.ideazmiany.pl (27.01.2016).
 3. Chmiel N. (2003), Psychologia pracy i organizacji, GWP, Gdańsk.
 4. Egan M.L., Bendick M. (2008), Combining multicultural management and diversity into one course on cultural competence, "Academy of Management Learning and Education", t.7, nr 3.
 5. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2013), Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności, Warszawa.
 6. Gerszta M. (2010), Dział personalny - kluczowy sojusznik w realizacji strategii CSR, "Harvard Business Review Poland", nr 85.
 7. Robbins S.P. (2001), Zasady zachowania w organizacji, Zysk i S-ka, Poznań.
 8. Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Konfederacja Lewiatan, Drukarnia W&B, Warszawa.
 9. Urbaniak B., Bohdziewicz P. (2001), Poland Creating Model Human Resource Management, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 1a.
 10. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor", t. 40 nr 3.
 11. Wiktorska-Święcka A. (2013), Płeć kulturowa a współpraca kobiet i mężczyzn w zarządzaniu z perspektywy koncepcji zarządzania różnorodnością, (w:) Kupczyk T. (red.), Kobiety i mężczyźni w zarządzaniu - korzyści, problemy, dobre praktyki, propozycje zmian, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu