BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtys Anna (Społeczna Akademia Nauk), Warwas Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kompleksowe zarządzanie dojrzałymi pracownikami w organizacji
Comprehensive Management of Aging Human Resources in Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 33-46, rys., bibliogr. 34 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zasoby ludzkie, Zarządzanie wiekiem
Human resources, Age management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie kompleksowych uwarunkowań i skutków, dla których organizacje powinny rozważyć zintegrowanie praktyk odnoszących się do zarządzania wiekiem w ramach istniejących strategii HR i opracować model, który pomógłby osiągnąć ten cel. Kolejnym krokiem jest przekształcenie kluczowych idei zarządzania wiekiem w konkretne praktyki i strategie praz opracowanie efektywnych narzędzi, które pracodawcy będą mogli wdrożyć w swoich organizacjach. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to introduce a comprehensive age management model to support the organizations facing up the aging human resources. The model has been developed from Porter's idea chain of value of age management which presents activities and tools of human resources management from one hand and the values and solutions implemented into organizations from the other hand. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benjamin K., Wilson S. (2005), Facts and misconceptions about age, health status and employability, Derbyshire: Health and Safety Laboratory.
 2. Boyle P. (2008), Is there a need for a longitudinal study of ageing in Scotland? Spotkanie w St Andrews University, 8 kwietnia 2008 r.
 3. Bratton J., Gold J. (2003), Human Resource Management: Theory and Practice, 3. wydanie, Nowy Jork: Palgrave MacMillan.
 4. Cedefop (2012), Preventing skill obsolescence, dostęp z 27 marca 2013r. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/9070_en.pdf.
 5. Chester E. (2006), Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo Helion, Warszawa.
 6. CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development (2010), Managing an Ageing Workforce, Londyn: British Library.
 7. CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development (2012), Managing a Healthy Ageing Workforce, Londyn: British Library.
 8. Davies E., Jenkins A. (2013), The work-to-retirement transition of academic staff: attitudes and experiences, Employee Relations, tom 35, wydanie 3 (planowane).
 9. Drucker P.F. (2002), The Discipline of Innovation, Harvard Business Review, sierpień 2002 r., tom 80, wydanie 8.
 10. EMCEF (2008) Managing an ageing workforce: developing a strategic and comprehensive approach in the electricity industry, dostęp z 10 kwietnia 2013r. http://www.eurelectric.org/Demographic/2008DemographicChangep9.htm.
 11. ERI - Employment Research Institute (2010) Age Management: A Business Case Leaflet, dostęp z 12 marca 2013 r. http://www.napier.ac.uk/employmentresearchinstitute/projects/Documents/AgeManagement CS 2.pdf.
 12. Eurofound (2007) VVK Lithuania: Redeployment/Recruitment/Exit Policy, dostęp z 5 kwietnia 2013 r. http://www.eurofound.europa.eu/areas/populationandsociety/cases/li006.htm.
 13. Gruszczyńska-Malec G., Rutkowska M., Gojny M. (2013), Uprzedzenia i stereotypy w postrzeganiu pracowników 50+przez inne grupy wiekowe, (w:) Karaszewska H. (red.), Nicolaus Copernicus University Publishing Office, Toruń.
 14. Gajda J., Seroka-Stojka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, no/2014.
 15. Eurostat (2013), Report on demography, dostęp z 4 kwietnia 2013 r. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-26032013-AP/EN/3-26032013-AP-EN.PDF.
 16. Fuertes V., Egdell V., McQuaid R. (2013), Extending working lives: age management in SMEs, Employee Relations, tom 35, wydanie 3 (planowane).
 17. Ford R. (2013), Ageing Baby Boomers Influence New Vehicle Design, dostęp z 2 marca 2013 r.: http://media.ford.com/article_display.cfm?article_id=23730.
 18. Johnson R.W. (2007), Managerial Attitudes Toward Older Workers: A Review of the Evidence, Waszyngton: The Urban Institute.
 19. Klonowska-Szałek A., Pracujflexi.pl, Żegnaj X i Y. Witaj C! Nowe pokolenie zmienia rynek pracy, http://hrstandard.pl/2011/09/21/zegnaj-x-i-y-witaj-c-nowe-pokolenie-zmienia-rynek-pracy/ z dnia 03.06.2016.
 20. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zaangażowanie pracowników w różnym wieku, (w:) Zarządzanie zasobami ludzkimi, no 2.
 21. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wyd. UŁ.
 22. Kołodziejczyk-Olczak I., Sołtys A., Rashidi A., Scott L. (2015), Is Management of Aging Human Resources Worthwilie? Evaluation of an Age Management Model, Journal of Intercultural Management, vol. 7 (1).
 23. Komisja Europejska (2012), One Step Up in later life: learning for active ageing and intergenerational solidarity, Conference Policy Brief 7, Intergenerational Learning in the Workplace, Komisja Europejska.
 24. LIKE - Wykorzystanie innowacyjnych koncepcji zarządzania wiekiem do transferu wiedzy posiadanej przez osoby starsze, LIFELONG LEARNING PROGRAMME GRUNDTVIG Multilateral Projects LIKE - 517619-LLP-1-2011-1-GR-GRUNDTVIG-GMP.
 25. McNair S. (2010), A sense of a future: a study of training and work in later life, Leicester: National Institute of Adult Continuing Education.
 26. Naegele G., Walker A. (2006), A guide to good practice in age management, Dublin, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
 27. Porter M.E. (1985), The Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free Press.
 28. Ropes D. (2011), Intergenerational learning: A research framework. W Working and Ageing: Guidance and counselling for mature learners, Thessaloniki: Cedefop.
 29. Smeaton D., Vegeris S., Sahin-Dikmen M. (2009), Older workers: employment preferences, barriers and solutions, Manchester, Equality and Human Rights Commission Research Report Series, Raport 43.
 30. Sołtys A. (2013), Zarządzanie wiekiem jako nowy priorytet polityki personalnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Sokołowski j. (red.), t. XIV(9).
 31. Sułkowski Ł. (2011), Krytyczna wizja kultury organizacyjnej, (w:) Problemy zarządzania, 9 nr 4(34).
 32. Sułkowski Ł. (2001), Zarządzanie zasobami ludzkimi, SWSPIZ, Łódź.
 33. Sułkowski Ł. (2012), Kulturowe procesy zarządzania, Difin, Warszawa.
 34. Waddell G., Burton A.K. (2006), Is work good for your health and well-being?, Londyn: The Stationery Office.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu