BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lubrańska Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kadra kierownicza wobec zarządzania wiekiem
The Managers' Attitudes Towards Age Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 47-60, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Kadra kierownicza, Polityka personalna
Age management, Managerial staff, Personnel policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu podjęto problem oceny obecności praktyk zarządzania wiekiem w polskiej rzeczywistości, uwzględniając wiedzę doświadczenie kadry kierowniczej w tym obszarze. (fragment tekstu)

In the study, the problem of age management as a symptom of managing diversity in contemporary organizations, has been taken up. The key issue was to identify skills of age management among representatives of the managers with regard to particular aspects of age policy. The statistical tools for analyses and drawing conclusions included cross tables and the χ2 test. The examination was made among representatives of varied age groups (early, middle, and late adulthood).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aronowska I. (2014), Efektywna współpraca w zespołach międzypokoleniowych, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11.
 2. Brdulak H. (2014), Zmiany demograficzne - nowe wyzwanie w zarządzaniu. Wybrane aspekty, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11.
 3. Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T. (2005), Starzejące się społeczeństwo a aktywność zawodowa, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 12.
 4. Bugajska J., Makowiec-Dąbrowska T., Wągrowska-Koski E. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwach jako element ochrony zdrowia starszych pracowników, "Medycyna Pracy", nr 61.
 5. Gajda J., Seroka-Stolka O. (2014), Zarządzanie pracownikami różnych pokoleń warunkiem efektywnej działalności organizacji, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 6. Hildt-Ciupińska K., Bugajska J., Łastowiecka-Moras E., Malińska M. (2012), Przykłady dobrych praktyk na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, "Bezpieczeństwo Pracy", nr 3.
 7. Kałuża-Kopias D. (2014), Osoby w niemobilnym wieku produkcyjnym na polskim rynku pracy w perspektywie roku 2030, (w:) Szukalski P. (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa, Wyd. UŁ, Łódź.
 8. Knowles M.S., Holton E.F., Swanson R.A. (2009), Edukacja dorosłych, PWN, Warszawa.
 9. Kołodziejczyk-Olczak I. (2013), Zarządzanie wiekiem w sektorze MSP jako wyzwanie, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 6.
 10. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Wyd. UŁ, Łódź.
 11. Litwiński J., Sztanderska U. (2010), Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, PARP, Warszawa.
 12. Litwiński J. Sztanderska U. (2013), Standardy zarządzania wiekiem w organizacjach, PARP, UW, Warszawa.
 13. Malińska M., Namysł A., Hildt-Ciupińska K. (2012), Promocja zdrowia w miejscu pracy - dobre praktyki (2), "Bezpieczeństwo Pracy", nr 7.
 14. Michalak A., Lamecka D. (2015), Analiza i ocena skrajnych grup wiekowych na rynku pracy w Polsce, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", nr 66.
 15. Moczydłowska J. (2014), Mentoring jako narzędzie zarządzania wiekiem, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11.
 16. Muszyński M. (2008), Strategia polityki aktywnego starzenia się w perspektywie polityki zarządzania wiekiem, (w:) Dubas E., Pyżalski J., Muszyński M., Pavel J.P. (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wyd. UŁ, Łódź.
 17. Nawrat D. (2014), Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy - wybrane strategie i metody, (w:) Muszyński M. (red.), Międzypokoleniowe uczenie się, Wyd. UŁ, Łódź.
 18. Pietrzyk S. (2015), Jak szkolić osoby dojrzałe, "Personel", nr 8.
 19. Polak-Stopińska A. (2013), Adaptacja stanowisk pracy do możliwości i potrzeb pracowników 50+, (w:) Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź.
 20. Pyżalski J. (2008), Mentoring jako specyficzna relacja wspierająca rozwój, (w:) Dubas E., Pyżalski J., Muszyński M., Pavel J.P. (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+. Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wyd. UŁ, Łódź.
 21. Rembiasz M., Górny A. (2015), Ergonomia w zarządzaniu wiekiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", nr 65.
 22. Richert-Kaźmierska A., Stankiewicz K. (2014), Dyskryminacja pracowników w starszym wieku - wybrane zagadnienia, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11.
 23. Rogozińska-Pawełczyk A. (red.) (2014), Pokolenia na rynku pracy, Wyd. UŁ, Łódź.
 24. Romanowicz K. (2015), Kiedy pracownik przechodzi na emeryturę, "Personel", nr 8.
 25. Romanowicz K., Reimus T. (2012), Zarządzanie wiekiem - nie ma się czego bać, "Personel", nr 4.
 26. Rzepecki J. (2010), Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie(1), "Bezpieczeństwo Pracy", nr 6.
 27. Stempień J. (2013), Dezaktywizacja zawodowa i przejście na emeryturę, (w:) Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź.
 28. Szaban J.M. (2013), Praktyki i dobre praktyki zarządzania wiekiem w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 29. Urbaniak B. (2011), Zatrudnienie a instytucje rynku pracy w warunkach starzejących się zasobów pracy - badania dla Polski, Łódź, Wyd. UŁ.
 30. Widerszal-Bazyl M. (2008), Sposoby ograniczania stresu wśród starszych pracowników (2), "Bezpieczeństwo Pracy", nr 7-8.
 31. Woszczyk P. (2013), Zarządzanie wiekiem - ku wzrostowi efektywności organizacji, (w:) Woszczyk P., Czernecka M. (red.), Człowiek to inwestycja. Podręcznik do zarządzania wiekiem w organizacjach, HRP Group, Łódź.
 32. www.stat.gov.pl (Aktywność ekonomiczna ludności Polski, I kwartał 2015,Warszawa, 2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu