BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Józefowicz Barbara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jedynak Eunika (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarządzanie różnorodnością a budowanie zaufania w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy Intel
Managing Diversity and Building Trust in the Company on the Example of Intel
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 75-88, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Budowanie zaufania, Zaufanie organizacyjne
Diversity management, Confidence building, Organizational trust
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja działań, które są podejmowane w celu budowania zaufania organizacyjnego w powiązaniu z ideą zarządzania różnorodnością w firmie Intel. Jako metody badania zastosowano: analizę treści dostępnej literatury, desk research, studium przypadku, a także wykorzystano elementy metody netnografii, w tym analizę treści strony internetowej analizowanej firmy, portalu społecznościowego Intela oraz analizę ofert pracy firmy dostępnych w Internecie. (fragment tekstu)

The aim of the paper is to identify and analyse actions that are taken in order to build organizational trust in connection to the idea of diversity management at Intel company. In order to achieve this goal, the following objectives has been set: (1) to identify activities of diversity management in the context of the organizational trust model, (2) to analyse job offers of Intel company in terms of diversity management assumptions, (3) to consider the association between organizational trust and diversity management actions taken by Intel. The investigation is based on the analysis of literature, desk research, case study, as well as the components of ethnography method, including analysis of the website content, social media channel and online job offers of Intel company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmiel N. (red.) (2003), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk.
 2. Gratton L., Erickson T.J. (2014), O zespołach. 8 sposobów budowania dobrze współpracujących zespołów. 10 idei HBR, ICAN Institute, Warszawa.
 3. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M. (2009), Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Hardin R. (2006), Trust, Polity Press, Cambridge.
 5. Oleksyn T. (2014), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 6. Konfederacja Lewiatan (2014), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Raport II edycji Barometru Różnorodności, Warszawa.
 7. Król H., Ludwiczyński H. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Shockley-Zalabak P.S., Morreale S., Hackman M. (2010),Building the High-Trust Organization: Strategies for Supporting Five Key Dimensions of Trust, Jossey-Bass, San Francisco.
 9. Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, Wydawnictwo Konfederacji Lewiatan, Warszawa.
 10. Wojsładowicz E. (2014), "Zarządzanie różnorodnością - prawo i praktyka. Analiza tematyczna Forum Odpowiedzialnego Biznesu", Vol. 1, Warszawa.
 11. Wziętek-Staśko, A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Difin, Warszawa.
 12. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2013), Łączy nas różnorodność. Przewodnik po Karcie Różnorodności (online), www.odpowiedzialnybiznes.pl, dostęp: 12 stycznia 2016.
 13. Intel (2015), Intel Diversity & Inclusion. Leading and learning - strong progress and more to do (online), www.intel.com, dostęp: 19 lutego 2016.
 14. The Economist (2014), Values-based diversity. The challenges and strengths of Man (online), www.economistinsights.com, dostęp: 15 stycznia 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu