BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Mateusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Żukowska Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Współczesne problemy rozumienia pojęcia "włamania" na gruncie przepisu art. 279 § 1 kk
Contemporary Problems in Understanding the Notion of "Burglary" under the Article 279 § 1 of the Penal Code
Źródło
Studia Prawnicze i Administracyjne, 2017, nr 19 (1), s. 69-75, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Przestępczość, Przestępczość bankowa, Przestępstwa komputerowe, Prawo karne, Nowe technologie
Crime, Bank crimes, Cybercrime, Criminal Law, High-tech
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę przestępstwa kradzieży z włamaniem, która została przedstawiona w nawiązaniu do nowych sposobów działania sprawców tego występku. Autorzy dokonali oceny prawnokarnej zachowania polegającego na użyciu karty płatniczej, która umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych, co do tej pory pozostawało zagadnieniem spornym w orzecznictwie sądowym. W opracowaniu znajduje się również pogłębiona analiza czynu polegającego na włamaniu do pojazdu wyposażonego w zaawansowany systemem zabezpieczeń oraz przełamaniu zabezpieczeń automatu bankowego. Rozważania zawarte w artykule pozwoliły na udzielenie jednoznacznych odpowiedzi w zakresie właściwej kwalifikacji prawnej czynów popełnianych z użyciem nowych technologii. (abstrakt oryginalny)

The article faces the problem of burglary theft in the context of new technological ways of committing this crime. Authors have discussed the criminal behavior of illegal using a payment card with PayPass system. It ought to be noticed that this area has already been a subject of disputes in court of law. The study also includes an analysis of the act of breaking into a vehicle equipped with advanced security system and breaking into a cash machine. The article answers many questions connected with legal qualification of crimes committed by using new technologies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bodzioch M., Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2005 r., III CK 661/2004, Prawo Bankowe 2007, nr 10.
 2. Borzoł T., Miszkiewicz S., Tokarski M., Winnicki A., Bryk J., Kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty przestępstwa kradzieży z włamaniem do mieszkań, Szczytno 2005.
 3. Čapkun S., A. Francillon, B. Danev, Relay Attacks on Passive Keyless Entry and Start Systems in Modern Cars, System Security Group, maj 2011, s. 14.
 4. Curyło J., Przestępstwo kradzieży z włamaniem, Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny 2011, nr 1-2, s. 81.
 5. Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2010, s. 326.
 6. Kardas P., Oszustwo komputerowe w kodeksie karnym, Przegląd Sądowy 2000, nr 11-12.
 7. Kędziora R., Charakter prawny kart płatniczych w prawie karnym, Prokuratura i Prawo 2011, nr 12.
 8. Kiedrowicz-Wywiał A., Pharming i jego penalizacja, Prokuratura i Prawo 2014, nr 6.
 9. Korczyński R., Koszut R., Oszustwo komputerowe, Prokuratura i Prawo 2002, nr 2.
 10. Lachowski J., Komentarz do art. 279 kk [w:] Kodeks Karny. Komentarz, (red.) V. Konarska-Wrzosek, Lex.
 11. Lis W., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni w ujęciu prawnokarnym - wybrane zagadnienia [w:] Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, t. 6/17, Kielce 2014.
 12. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010, s. 593.
 13. Pływaczewski E., Kradzież z włamaniem - wykładnia pojęcia i zagadnienia polityki karnej [w:] Materiały VI Wrocławskiego Sympozjum Kryminologicznego, Wrocław 1993.
 14. Szwarczyk M. [w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) T. Bojarski, Lex.
 15. Pływaczewski E. [w:] Kodeks karny. Komentarz, (red.) O. Górniok, Lex.
 16. Świda W. [w:] Kodeks karny z komentarzem, (red.) I. Andrejew, W. Świda, W. Wolter, Warszawa 1973, s. 634.
 17. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 grudnia 2006 r., sygn. akt III KK 358/06, OSNKW 2007, nr 2, poz. 17.
 18. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 11 października 2013 r., sygn. akt II AKa 152/13, Lex nr 1388759.
 19. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 października 2005 r, sygn. akt II AKa 269/05, OSA 2007, nr 6, poz. 27.
 20. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt II KK 259/13, Lex nr 1444405.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 1976 r., sygn. akt II KR 322/76, OSNKW 1977, nr 3, poz. 22.
 22. Wyrok Sądu Okręgowego w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2016 roku, sygn. akt VI Ka 136/16, opubl. w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.
 23. Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie z 8 września 2015 r., sygn. akt VIII K 786/14, opubl. w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.
 24. Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 10 marca 2016 r., sygn. akt II K 1409/15, opubl. w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.
 25. Wyrok Sądu Rejonowego w Zakopanem z dnia 7 września 2015 r., sygn. akt II K 267/15, opubl. w Portalu Orzeczeń Sądów Powszechnych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8025
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu