BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kochmańska Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi zróżnicowanymi pod względem kulturowym - uwarunkowania i korzyści dla organizacji
An Effective Management of Human Resources Which Are Diversified in Terms of Culture - Conditions and Benefits for the Organization
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 101-110, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Zróżnicowanie kulturowe, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Diversity management, Cultural diversity, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania będzie przede wszystkim scharakteryzowanie wybranych uwarunkowań wpływających na skuteczne wdrażanie polityki zarządzania różnorodnością i pozwalające jednocześnie na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi zróżnicowanymi pod względem kulturowym a także wskazanie korzyści dla organizacji wynikających z powyższych działań. Rozważania te poprzedzi scharakteryzowanie pojęcia zarządzania różnorodnością (również w kontekście różnorodności kulturowej) na podstawie literatury przedmiotu. (fragment tekstu)

Diversity management is becaming a very popular strategy among Polisch enterprises.Nowadays many reseraches are provided in order to present how important is learning and conquering the new experiences in order to implement this conception to organization succesfully. What is more, the management staff is aware the fact that that is a good way not only to stabilize the position of the company on the market but also to gain a huge advantage over competition. The main aim of the article is to present the conditions of an effective management of human resources which are diversified in terms of culture taking into considerations ethical, basing on respecting human rights directing employees, communication in a multicultural environment and motivation. Furthermore, special attention has been paid the Polisch Diversity Charter. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 2. Brett J., Bahfar K., Kern M.C. (2006), Managing Multicultural Teams, Harvard Business Review, (w): Szaban J. (2012), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam i Marszałek, Toruń.
 3. Gudykunst W.B., Kim Y.Y. (2005), Komunikowanie się z obcymi: spojrzenie na komunikację międzykulturową, (w): Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN, Warszawa.
 4. Glosing J., Mintzberg H. (2004), Dlaczego efektywny menedżer musi myśleć na pięć sposobów?, Harvard Business Review, nr 10, (w): Kuc B.R., Żemigała M. (2010), Menadżer nowych czasów: najlepsze metody i narzędzia zarządzania, Helion, Gliwice.
 5. Jankowska-Mihułowicz M. (2011), Kształtowanie organizacji wielokulturowej - strategie behawioralne, "Problemy Zarządzania", t. 9, nr 4.
 6. Kowalczyk A.Z. (2015), Zespoły wielokulturowe - wyzwanie współczesnych organizacji, "Organizacja i Zarządzanie", nr 60.
 7. Kożusznik B. (2007), Zachowania człowieka w organizacji, PWE, Warszawa.
 8. Maj J. (2012), Zarządzanie różnorodnością w przedsiębiorstwie a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, (w): Karczewski L., Kretek H. (red.), Odpowiedzialny biznes i konsumeryzm wyzwaniem XXI wieku, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły w Raciborzu, Racibórz.
 9. Mazur B. (2010), Zarządzanie zróżnicowaniem kulturowym przedsiębiorstw Podlasia, "Współczesne Zarządzanie", nr 1.
 10. Mroziewski M. (2005), Style kierowania i zarządzania. Wybrane koncepcje, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 11. Robbins S.P., De Cenzo D.A. (2002), Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa.
 12. Sobieraj I. (red.) (2012), Kompetencje informacyjno-komunikacyjne i międzykulturowe w gospodarce. Od adaptacji do innowacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 13. Szaban J. (2012), Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wydawnictwo Adam i Marszałek, Toruń.
 14. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością wyzwaniem dla współczesnych organizacji, "Organizacja i Kierowanie", nr 3.
 15. Wziątek-Staśko A. (2012), Diversity management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 16. Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2013), Łączy nas różnorodność. Przewodnik po karcie różnorodności, http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Forum_Odpowiedzialnego_Biznesu_Laczy_nas_roznorodnosc_Przewodnik_po_Karcie_Roznorodnosci_2013.pdf, dostęp: 21 luty 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu