BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rozkwitalska Małgorzata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Efekt kraju pochodzenia a ocena kompetencji zawodowych obcokrajowców - przegląd narracyjny
Country-of-Origin Effect and Evaluation of a Foreigner's Professional Competence - a Narrative Review
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 125-136, tab., bibliogr. 32 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Kompetencje, Cudzoziemcy, Zatrudnienie cudzoziemców
Competences, Foreigners, Employment of foreigners
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest wykazanie na podstawie narracyjnego przeglądu literatury, że efekt kraju pochodzenia jest widoczny w ocenie kompetencji zawodowych obcokrajowców na rynkach goszczących. Stąd na potrzeby rozważań przyjęto, że efekt COO to specyficzne nastawienie do danego kraju, które tworzy pozytywny lub negatywny stosunek do wywodzących się z niego osób. Natomiast LOF to przeszkody, jakie napotykają obcokrajowcy na danym rynku lokalnym [Harvey i in. 2005]. (fragment tekstu)

Basing on a narrative review of the subject literature the aim of this paper is to demonstrate that the country-of-origin (COO) effect is apparent in the competence evaluation of a foreigner by the locals. The narrative review reveals four main topics in the prior studies, i.e. 1) foreigners in the selection process, 2) perception of foreigners, 3) acceptance of foreigners, and 4) integration of inpatriates/immigrants. The discourse suggests that the COO effect may be apparent when the competence of a foreigner is assessed by the locals. The results prove that foreignness is rather perceived as a liability since a newcomer from other country is seen as an out-group member. Yet socio-economic dominance of a state may positively affect the reception of his/her competence by the locals. Other factors also moderate the relationship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andresen M., Bergdolt F., Margenfeld J. (2013), What distinguishes self-initiated expatriates from assigned expatriates and migrants? A literature-based definition and differentiation of terms (w:) Self-Initiated Expatriation. Individual, Organizational, and National Perspectives, Routledge, New York, London.
 2. Baumeister R.E., Leary M.R. (1997), Writing narrative literature reviews, "Review of General Psychology", t. 1, nr 3.
 3. Carr S.C. i in. (2001), Selecting expatriates in developing areas: "country-of-origin" effects in Tanzania? "International Journal of Intercultural Relations", t. 25, nr 4.
 4. Cerdin J.-L., Selmer J. (2014), Who is a self-initiated expatriate? Towards conceptual clarity of a common notion, "The International Journal of Human Resource Management", t. 25, nr 9.
 5. Coates K., Carr S.C. (2005), Skilled immigrants and selection bias: A theory-based field study from New Zealand, "International Journal of Intercultural Relations", t. 29, nr 5.
 6. Collings D.G., Morley M.J., Gunnigle P. (2008), Composing the top management team in the international subsidiary: Qualitative evidence on international staffing in U.S. MNCs in the Republic of Ireland, "Journal of World Business", t. 43, nr 2.
 7. Czakon W. (2011), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, "Przegląd Organizacji", nr 3.
 8. Czakon W. (2013), Metodyka systematycznego przeglądu literatury, (w:) Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa.
 9. Draman R.H., Edmondson V.C. (2012), Why a new approach is needed to solve to day's, "Review of Management Innovation Creativity", t. 5, nr 14.
 10. Eagly A.H. (2005), Refereeing literature review submission to journals, (w:) Sternberg R.J. (red.), Reviewing Scientific Works in Psychology, American Psychological Association, Washington DC.
 11. Fang T. i in. (2013), Liability-of-foreignness effects on job success of immigrant job seekers, "Journal of World Business", t. 48, nr 1.
 12. Ghazali M. i in. (2008), Products and country of origin effects: The Malaysian consumers' perception, "International Review of Business Research Papers", t. 4, nr 2.
 13. Gondek A., Mazur K. (2013), Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu, (w:) Czakon W. (red.), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna a Wolters Kluwer buisness, Warszawa.
 14. Green B.N., Johnson C.D., Adams A. (2006), Writing narrative literature reviews for peerreviewed journals: secrets of the trade, "Journal of Chiropractic Medicine", t. 5, nr 3.
 15. Harvey M. i in. (2005), Reducing inpatriate managers' "Liability of Foreignness" by addressing stigmatization and stereotype threats, "Journal of World Business", t. 40, nr 3.
 16. Harvey M., Hartnell C., Novicevic M. (2004), The inpatriation of foreign healthcare workers: A potential remedy for the chronic shortage of professional staff, "International Journal of Intercultural Relations", nr 28.
 17. Harvey M., Ralston D., Napier N. (2000), International relocation of inpatriate managers: assessing and facilitating acceptance in the headquarters organization, "International Journal of Intercultural Relations", t. 24, nr 6.
 18. Joardar A., Kostova T., Ravlin E.C. (2007), An experimental study of the acceptance of a foreign newcomer into a workgroup, "Journal of International Management", t. 13, nr 4.
 19. Knippenberg van D. (2012), What makes for a good review article in organizational psychology? "Organizational Psychology Review", t. 2, nr 3.
 20. Lee T.L., Fiske S.T. (2006), Not an outgroup, not yet an ingroup: Immigrants in the Stereotype Content Model, "International Journal of Intercultural Relations", t. 30, nr 6.
 21. Magier-Łakomy E., Rozkwitalska M. (2013), Country-of-origin effect on manager's competence evaluations, "Journal of Intercultural Management", t. 5, nr 4.
 22. Mazur B. (2012), Zarządzanie różnorodnością kulturową, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 23. Mezias J.M. (2002), How to identify liabilities of foreignness and assess their effects on multinational corporations, "Journal of International Management", t. 8, nr 3.
 24. Nolan S. (2012), Global mobility of human capital increasingly important, "Strategic HR Review", t. 11, nr 3.
 25. Przytuła S. (2014), Zarządzanie kadrą ekspatriantów w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 26. Rozkwitalska M., Boguszewicz-Kreft M. (2014), Efekt kraju pochodzenia a funkcjonowanie przedsiębiorstw wielonarodowych - analiza koncepcji, "Marketing i Rynek", 5.
 27. Takeuchi R., Chen J. (2013), The impact of international experiences for expatriates' cross-cultural adjustment: A theoretical review and a critique, "Organizational Psychology Review", t. 3, nr 3.
 28. Varma A., Toh S.M., Budhwar P. (2006), A new perspective on the female expatriate experience: The role of host country national categorization, "Journal of World Business", nr 41.
 29. Veen van K., Sahib P.R., Aangeenbrug E. (2014), Where do international board members come from? Country-level antecedents of international board member selection in European boards, "International Business Review", t. 23, nr 2.
 30. Walsh S.C., Brigham S.M., Wang Y. (2011), Internationally educated female teachers in the neoliberal context: Their labour market and teacher certification experiences in Canada, "Teaching and Teacher Education", t. 27, nr 3.
 31. Wysieńska K. (2010), Eksperyment dotyczący mechanizmów dyskryminacji i możliwych działań interwencyjnych z użyciem techniki "Application-Files-Design" - opis i metodologia badania, Warszawa, http://www.isp.org.pl/uploads/filemanager/ProgramMigracjiiPolitykiRozwojowej/applicationfiledesign-metodologiaiopisbadania.pdf.
 32. Wysieńska K., Wencel K. (2013), Status, tożsamość, dyskryminacja. O (nie)równym traktowaniu imigrantów w Polsce, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu