BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sitko-Lutek Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), Bednarzewska Kinga (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
Tytuł
Wykorzystanie znajomości stylów uczenia się w zarządzaniu różnorodnością
The Application of Learning Styles Knowledge in Diversity Management
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 149-159, tab., bibliogr. 8 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Uczenie się, Kompetencje, Zasoby ludzkie
Diversity management, Studying, Competences, Human resources
Uwagi
summ.
Abstrakt
Analizując uwarunkowania zarządzania różnorodnością warto ocenić jeden z wymiarów związany z uczeniem się, Znajduje on swoje odzwierciedlenie w stylach uczenia się, czy stylach poznawczych. Diagnoza jednostki w tym zakresie może być bowiem wykorzystywana dla rozwoju nie tylko jednostek, ale i grup. Style uczenia się stały się przedmiotem zainteresowania w latach 60-tych XX w. Obecnie ich rola jest znacząca, ponieważ zostały trafnie zaadoptowane do praktycznego wykorzystania kapitału ludzkiego na podstawie zdiagnozowanych stylów. Problematyka ta dotychczas nie była rozwijana, mimo że koncentrowano się na niej w Wielkiej Brytanii. W literaturze istnieje wiele różnorodnych szkół uczenia się i stylów poznawczych. Na szczególna uwagę zasługuje typologia Allinsona i Hayesa. Przed artykułem postawiono tezę, że samoocenę posiadanych preferencji w zakresie stylów uczenia się determinuje płeć badanych. (fragment tekstu)

The article presents the findings of a literature review and research on the differentiation of human resources. Were identified learning styles as a key factor influencing the human capital especially in the context of demographic change. The aim of the publication is the diagnosis and analysis of learning styles according to two concepts: Allinson and Hayes. Will be present the results of research conducted among more than 397 respondents. The research was conducted within the framework of the grant "The potential competence of employees in terms of diversity management in innovative enterprises" project commissioned by the National Science Centre in Krakow, No. 2013/09/B/HS4/01307. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Allinson C., Hayes J. (2012), The Cognitive Style Index, Technical Manual and User Guide, Wyd. Pearson.
  2. Honey P., Mumford A (1995), The Opportunist Learner. A guide to using Learning Opportunities, Maidenhead.
  3. Honey P., Mumford A. (1995), Using Your Learning Styles, Maidenhead.
  4. Prashing B. (1998), The Power od Diversity, Wyd. David Bateman, Auckland, (w:) Dryden G., Rewolucja w uczeniu, Wyd. Jeanette Vos.
  5. Riding R., Rayner S. (1998), Cognitive styles and learning strategies. Understanding style differences in learning and behavior, Londyn.
  6. Sitko-Lutek A. (1999), Poznaj swój styl. Sposoby uczenia się zagranicznych i polskich menedżerów, "Personel".
  7. Sitko-Lutek A. (2009), Istota i wykorzystanie stylów uczenia się, (w:) Sitko-Lutek A., Skrzypek E., Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
  8. Waszczak S. (2009), Attitudes towards diversity - conditions, attempt typology implications, (w:) Juchnowicz M. (red.) Cultural determinants of human capital management, Wolters Kluwer Polska, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu