BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janczewska Danuta (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Problematyka zarządzania różnorodnością w realizacji procesów logistycznych
Problems of Diversity Management in Realization of Logistics Processess
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 189-201, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Zarządzanie różnorodnością, Procesy logistyczne
Diversity management, Logistics processes
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie wybranych aspektów zarządzania różnorodnością w realizacji procesów logistycznych oraz wpływu różnorodności na efekty tychże procesów. W artykule dokonano porównania elementów różnorodności przejawiających się podczas realizacji procesów logistycznych, charakterystycznych dla poszczególnych przedsiębiorstw należących do OstCom Holding. (fragment tekstu)

The ability of diversity management is one from main problems in logistics processes. Duty of cooperation of managers from different countries needs interdisciplinary knowledge and abilities. The aim of article is presenting some aspects of diversity management on base international enterprises in confectionery branch. Presented the results of own researches in years 2000-2010, especially influence of diversity management in logistics processes. Changing conditions in environment is one from factors deciding of market success. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Janczewska D. (2004), Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w Polsce - marketingowe metody oceny z perspektywy sektora, Wyd. Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa.
 2. Białoń L., Janczewska D. (2009), Marketing innowacji, (w:) Tożsamość i wizerunek marketingu, Niestrój R. (red.), Wyd. PWE, Warszawa.
 3. Dwiliński L. (2006), Zarys logistyki przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 4. Fazlagić J. (2015), Zarządzanie różnorodnością a zarządzanie wiedzą, E-mentor nr 1 (53), s. 54, www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/53/id/1078, dostęp 1. 02. 2016.
 5. Gattorna J. (2013), Dynamiczne łańcuchy dostaw, Wydawnictwo Eurologistic, Poznań.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2014), Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze regon, 2013 r., Warszawa (www.stat.gov.pl).
 7. Janczewska D. (2007), Dystrybucja wyrobów cukierniczych jako element przewagi konkurencyjnej na rynku słodyczy, "Przegląd Piekarski i Cukierniczy", Nr 8(VIII), Wyd. SIGMA-NOT, Warszawa.
 8. Janczewska D. (2010), Wpływ inwestycji zagranicznych na kształtowanie luki technologicznej w polskich przedsiębiorstwach, (w:) Przedsiębiorczość w warunkach integracji europejskiej, Zioło Z., Rachwał T. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Wydawnictwo Nowa Era, Kraków-Warszawa.
 9. Janczewska D. (2011), Wpływ zarządzania marketingowo-logistycznego na poziom luki technologicznej w przedsiębiorstwach z grupy MSP, (w:) Kolasińska-Morawska K. (red.), "Zarządzanie logistyczne", t. XII, zesz. 9, Wyd. SWSPiZ w Łodzi, Łódź.
 10. Janczewska D. (2013) Identification of logistic process factors stimulating of competitiveness in SMMEs. An example for confectionery branch in Poland, (in:) Development of small and medium-sized enterprises - an international perspective, Contreras Loera M.R., Sułkowski Ł., Marjański A. (red.), SAN Łódź, Universidad of Sinaloa, Mexico.
 11. Janczewska D. (2015), Methods and Marketing Instruments of Logistic Process, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", z. I, t. XVI, SAN Łódź.
 12. Keil M., Amershi B., Holmes S., Jablonski H., Lüthi E., Matoba K., Plett A., von Unruh K. (International Society for Diversity Management - idm) (2007), Poradnik szkoleniowy: zarządzanie różnorodnością, Anti-Discrimination and Diversity Training VT/ 2006/009, International Society for Diversity Management, Komisja Europejska 2007, www.idm-diversity.org, dostęp 2.04.2016.
 13. Kempny D. (2001), Logistyczna obsługa klienta, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku: Jakość, twórczość, kultura, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Rozkwitalska M. (2013), Bariery w zarządzaniu wiedzą w środowisku wielokulturowym, (w:) Rozkwitalska M. (red.), Wielokulturowość, ukierunkowanie na wartości. Społeczna odpowiedzialność, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 16. Rozkwitalska M. (2014), Współpraca z obcokrajowcami - studium przypadku na podstawie firmy Muehlhan Polska, (w:) Magier-Łakomy E. i in., Relacje przedsiębiorstwa z interesariuszami, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk.
 17. Sułkowski Ł. (2012), Wieloznaczność kultury organizacyjnej, (w:) Woroniecki J., Prysiński Ł., Szanse i zagrożenia rozwoju przedsiębiorczości - aspekty rachunkowe, finansowe i organizacyjne, t. XIII, z. 12, Wyd. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.
 18. Sułkowski Ł. (2013), Sense-making w zarządzaniu zmianami w polskich szpitalach, (w:) Umiński S. (2002), Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 19. Walczak W.(2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, E-mentor nr 3 (40) / 2011, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/40/id/840, dostęp 2.03.2016
 20. Wolak-Tuzimek A. (2009), Przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego w gospodarce polskiej, (w:) Frejtag-Mika E. (red.), Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na konkurencyjność polskiej gospodarki, PWE, Warszawa.
 21. Ziębicki B. (2010), Elastyczność jako kryterium efektywności organizacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 234, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu