BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stopczyński Bartłomiej (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Dywersyfikacja zachowań klientów sklepów on-line w zależności od wieku klienta
The Differentiation of Buyers Behavior by Age on E-Commerce Market
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 203-216, rys., bibliogr. 27 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Zachowania klientów, Dywersyfikacja
e-commerce, Customer behaviour, Diversification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza wpływu wieku klientów sklepów online na ich zachowania zakupowe. Realizacja celu da wstępną odpowiedź na pytanie, w jaki sposób poszczególne sklepy on-line powinny dostosować swoje działania marketingowe. W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: wiek ma istotne znaczenie na zachowania zakupowe nabywców. W celu jej weryfikacji przeprowadzone zostaną badania gabinetowe. Źródłem informacji wykorzystanym do realizacji powyższego celu będą dostępne w Internecie raporty z badań zachowań polskich i zagranicznych internautów. Artykuł ma charakter eksploracyjny. Wnioski postawione przez autora mogą być wykorzystane przez praktyków marketingu (analiza wpływu wieku nabywców na ich zachowania), jak i teoretyków marketingu (projektowanie badań własnych). (fragment tekstu)

Diversity has become important model of management. The article describes the opportunities related to the implementation of a diversity management in the case of online retailers. By differencing their activity they meet buyers needs. It is necessary for them to gain competitive advantage. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H. (2009), Zarządzanie różnorodnością jako model biznesowy. Akademicko-Gospodarcze Forum "Kobieta i Biznes", nr 1-4.
 2. Gunter McGrath R (2013), Transient Advantage, "Harvard Business Review", June 2.
 3. Kaplan A.M., Haenlein M. (2011), Two Hearts in Three-quarter Time: How to Waltz the Social Media/Viral Marketing Dance, "Business Horizons", Vol. 54.
 4. Lorange P., Rembiszewski J. (2016), Customer related innovations in the 21st century, "Organizational Dynamics", Vol 45, Issue 2.
 5. Mitręga M. (2013), Marketing mobilny w świetle postaw użytkowników telefonów komórkowych, Handel Wewnętrzny, maj-czerwiec, tom 3.
 6. Osgerby J., Rush D. (2015), An exploratory case study examining undergraduate accounting students' perceptions of using Twitter as a learning support tool, "The International Journal of Management Education", No. 13.
 7. Poloski-Vokic N., Vidovic M. (2015), Managing internal digital publics: What matters is digital age not digital nativity, Public Relations Review, No 41.
 8. Reeves M., Deimler M. (2011), Adaptability: The New Competitive Advantage, "Harvard Business Review", July-August.
 9. Song J., Zaherdi F.M. (2006), Internet Market Strategies: Antecedents and Implications, "Information & Management", No. 43.
 10. Sumita U., Yoshii J. (2010), Enhancement of e-commerce via mobile accesses to the Internet, "Electronic Commerce Research and Applications", No. 9.
 11. Stachowska S. (2012), Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy. "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 12. Sułkowski Ł. (2014), Alternatywne paradygmaty współczesnego marketingu, (w:) Otto J., Sułkowski Ł. (red), Metody zarządzania marketingowego, Diffin, Warszawa.
 13. Szymański G. (2013), Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 14. Verunccio M. (2014), Communicating Corporate Brands Through Social Media: An Exploratory Study, International Journal of Business Communication, Vol. 51(3).
 15. Watson C., McCarthy J., Rowley J. (2013), Consumer attitudes towards mobile marketing in the smart phone era, International Journal of Information Management, No. 33.
 16. Wrzesień W. (2007), Czy pokoleniowość nam się nie przydarzy? Kilka uwag o współczesnej polskiej młodzieży, "Nauka", Nr 3
 17. Wójcik J. (2013), Wpływ technologii ICT na rolę konsumenta w komunikacji marketingowej, "Studia Ekonomiczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach", nr 140.
 18. Zenger T. (2013), What Is the Theory of Your Firm, "Harvard Business Review", June.
 19. Chodak G., Jarosz P., Kunkowski J., Polasik M., Tkaczyk P., Wrzalik P. (2012), Raport e-Handel Polska 2012, Dotcom River, (online), https://dotcomriver.pl/, dostęp: 20.04.2016.
 20. Cisco (2014), 2014 Connected World Technology Final Report, (online), https://newsroom.cisco.com, dostęp: 20.04.2016.
 21. Criteo (2015), State of Mobile Commerce, http://www.criteo.com/ (online), dostęp: 28.01.2016.
 22. Deloitte (2014), Media Consumer 2014. The digital divide, (online), http://www2.deloitte.com/uk/en.html, dostęp 20.04.2016.
 23. IRCenter (2014), Social Media w Polsce 2014, (online), http://www.ircenter.com, dostęp 20.04.2016.
 24. Mikowska M. (2014), Marketing mobilny w Polsce2013-2014, (online), http://jestem.mobi/, dostęp 20.04.2016.
 25. Newman N., Levy D. (2014), Reuters Institute Digital News Report 2014. Tracking The Future Of News, (online), http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/, dostęp 20.04.2016.
 26. Staniszewska P., Gordon M. (2015), E-commerce w Polsce 2015. Gemius dla e-Commerce Polska. Izba Gospodarki Elektronicznej e-Commerce Polska, (online), http://www.infomonitor.pl/, dostęp 20.04.2016.
 27. The World Internet Project (2013), International Report-Fifth Edition, (online), http://www.worldinternetproject.net, dostęp 20.04.2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1733-2486
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu