BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łapko Aleksandra (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Kategoryzacja portów jachtowych jako możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej
Categorization of Marinas and as a Possibility of Gaining a Competitive Advantage
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 209-219, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Żeglarstwo, Turystyka, Jakość usług turystycznych, Certyfikacja, Przewaga konkurencyjna
Sailing, Tourism, Quality of tourist services, Certification, Competitive advantage
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L80, M42, Z3, Z32, Z33
streszcz., summ.
Abstrakt
Kategoryzacja portów jachtowych staje się na świecie coraz popularniejszym zjawiskiem. Wynika to z faktu, że rosnąca konkurencja wymusza na tych obiektach działania pomagające w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej, wzmacniające pozytywny wizerunek i wspierające sprzedaż. W artykule poddano analizie dwa najpopularniejsze systemy kategoryzacji portów jachtowych o zasięgu międzynarodowym: The Gold Anchor Award Scheme oraz Blue Star Marina Certification System. Porównywano m.in. ich zasięg, obszary funkcjonalne portów oceniane podczas audytów certyfikacyjnych oraz wsparcie informacyjno-promocyjne zapewniane portom posiadającym dany certyfikat.(abstrakt oryginalny)

Categorization of marinas is becoming increasingly popular worldwide phenomenon. This is due to the fact that increasing competition forces marinas to gain a competitive advantage strengthening their positive image and supporting sales. The article analyzes the two most popular categorization systems of marinas on an international scale: The Gold Anchor Award Scheme and Blue Star Marina Certifi cation System. The comparison included i.e. their coverage, functional areas of the marinas evaluated during the certification audits and the promotional support of having both certificates.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hącia, E. (2014). Kształtowanie rozwoju turystyki a strategia i polityka regionalna. Logistyka, 3, 2332-2341.
 2. Heron, R., Juju, W. (2012). The Marina-Sustainable Solutions. Create Space Independent Publishing Platform.
 3. Jodkowska, L., Sidorkiewicz, M. (2009). Wybrane aspekty jakości w usługach turystycznych w Niemczech. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 13, 137-147.
 4. Kachniewska, M. (2002). Zarządzanie jakością usług turystycznych. Warszawa: Difin.
 5. Kamieniecka, J., Ragus, M., Manthey, P. (2014). Rozpoznanie uwarunkowań tworzenia systemu certyfikacji turystyki zrównoważonej w środowisku wiejskim (opracowanie eksperckie). Warszawa: Instytut na Rzecz Ekorozwoju. Pobrane z: http://natura2000.org.pl (25.10.2016).
 6. Kowalska, M. Raport - Informacja Turystyczna. Wiadomości Turystyczne. Pobrane z: http://www.wiadomosciturystyczne.pl (25.10.2016).
 7. Łapko, A. (2015). Turystyka żeglarska. Warszawa: BEL Studio.
 8. Oleksiuk, A. (2009). Marketing usług turystycznych. Warszawa: Difin.
 9. Panasiuk, A. (red.) (2007). Jakość usług turystycznych. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Raciborski J., Sondel J., Sondel K., Zawistowska H. (2001). Prawo turystyczne. Warszawa: Wolters Kluwer.
 11. The Gold Anchor Award Scheme Application Form (2011). The Yacht Harbour Association.
 12. http://www.bluestarmarina.org
 13. http://bursztynowekotwice.pl
 14. http://www.charterworld.com
 15. https://www.imci.org
 16. https://www.marinas.net.au
 17. http://www.rya.org.uk/programmes/active-
 18. http://www.tyha.co.uk
 19. http://www.which-marina.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-18
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu