BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mróz-Gorgoń Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Szymański Grzegorz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Ocena e-sklepów funkcjonujących w branży turystycznej
The Analysis of E-Shops Operating in the Tourism Industry Evaluation
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 231-241, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Sklepy internetowe, Turystyka
e-commerce, Internet shopping, Tourism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój handlu elektronicznego w Polsce wpływa na wszystkie branże, w tym także na turystykę. Globalizacja, starzenie się społeczeństwa oraz rozwój technologii stwarzają nowe możliwości w aspekcie wypoczynku. Coraz więcej biur podróży i innych serwisów internetowych oferuje swoje usługi w cyfrowej przestrzeni handlu internetowego. Klienci tradycyjnych punktów sprzedaży nieznacznie niżej od e-klientów oceniają ogólne zadowolenie z obsługi, szybkości realizacji zamówienia oraz łatwości wyszukiwania informacji. Natomiast istotne różnice występują w ocenie cen ofert turystycznych - klienci wykorzystujący internet uzyskują niższe koszty w porównaniu z poszukującymi ofert w tradycyjnych punktach sprzedaży. Celem niniejszego opracowania jest ocena stopnia zadowolenia klientów ze współczesnych fi rm funkcjonujących w branży turystycznej w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The development of e-commerce in Poland, affects all sectors including the tourism sector. Globalization, an aging population and technological developments create new possibilities in terms of leisure. More and more travel agencies and other websites are offering their services in the digital space commerce. The customers of traditional outlets evaluate overall satisfaction with the service, the speed of the contract and the ease of finding information slightly lower than e-customers. In contrast, there is a signifi cant differences in the evaluation of the prices of tourist offers, where customers using the internet get lower costs compared to their counterparts seeking offers in traditional retail outlets.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartczak, K. (2016). Bariery rozwojowe handlu elektronicznego. Wrocław: Exante.
 2. Buhalis, D. (2003). eTourism. Information Technology for Strategic Tourism Management. New York: Prentice Hall.
 3. Byszewska-Dawidek, M. (2015). Analiza sytuacji biur podróży na rynku polskim. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 3 (45), 119-132.
 4. Gemius (2015). E-commerce w Polsce 2015 Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrane z: https://www.gemius.pl/fi les/reports/E-commerce-w-Polsce-2015.pdf.
 5. GUS (2015). Ludność w wieku 60 - struktura demograficzna i zdrowie. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-w-wieku-60-struktura-demograficzna-i-zdrowie,24,1.html.
 6. Hartman, A., Sifonis, J., Kador, J. (2001). E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Warszawa: K.E. Liber.
 7. Kotler, Ph., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa: PWE.
 8. Kowalczyk-Anioł, J. (2012). Tendencje rozwoju turystyki polskiej młodzieży pokolenia Y. Turyzm, 22 (2), 15-21.
 9. Opiniac (2016). Badanie panelowe ROPO, Preferencje i zachowania konsumentów w środowisku omnichannel. Pobrane z: http://go.opiniac.com/ropo2016m.
 10. Polasik, M., Piotrowski, D. (2016). Payment Innovations in Poland: The Role of Payment Services in the Strategies of Commercial Banks. Ekonomia i Prawo, 15 (1), 73-101.
 11. Pomykalski, A., Blażlak, R. (2014). Współczesne tendencje zarządzania organizacjami poprzez innowacje. Studia Ekonomiczne, 183, cz. 2, 141-150.
 12. Sociomatic (2016). Barometr e-commerce 2016. Pobrane z: www.sociomantic.pl/barometre-commerce-2016.
 13. Szymański, G. (2015). Rozwój internetowych zakupów grupowych. Marketing Przyszłości. Trendy, Strategie, Instrumenty, 39, 181-192.
 14. Szymański, G. (2013). Bariery rozwoju handlu internetowego na obszarach wiejskich w Polsce. Europa Regionum, XVII, 389-403.
 15. Thulani, D., Chitura, T., Langton, R. (2010). Electronic Commerce Benefi ts and Adoption Barriers in Small and Medium Enterprises in Gweru, Zimbabwe. Journal of Internet Banking and Commerce, 15, 1-17.
 16. Tłoczyński, D. (2013). Kierunki rozwoju transportu lotniczego. Studia Ekonomiczne, 143, 381-398.
 17. Wielki, J. (2000). Elektroniczny marketing poprzez Internet. Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-20
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu