BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nieżurawski Lech (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu), Pawłowska Bożena (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Wartość dla klienta wielokanałowego czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa
Customer Value Multichannel as Factor of the Enterprise Development
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 243-256, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Wartość dla klienta, Kanały dystrybucji, Ekorozwój przedsiębiorstwa
Value to customer, Distribution channels, Enterprise eco-development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój przedsiębiorstwa ma ścisły związek z dobrze przemyślaną, efektywną i realistyczną strategią biznesową, którą udało się skutecznie wcielić w życie. Aktualnie przedsiębiorstwa w "dobie internetu" stoją przed wyzwaniem wielokanałowości dystrybucji, jak i wielokanałowości samego klienta. Szczególnie cenną wartością dla klienta stały się większe możliwość zakupu, często z pominięciem sprzedaży tradycyjnej. Można stwierdzić, iż klientom powszechnie korzystającym z komputerów i urządzeń mobilnych przestały wystarczać doświadczenia w sklepach tradycyjnych i coraz częściej preferują zakupy online. Celem artykułu jest próba wskazania wartości dla klienta w tradycyjnym i internetowym kontakcie z przedsiębiorstwem. Wykorzystano sondaż diagnostyczny metodą ankiety bezpośredniej. W badaniu wzięło udział 80 respondentów.(abstrakt oryginalny)

The development of the company has a close relationship with well-thought-out, effective and realistic business strategy, which has been successfully put into practice. Currently, businesses in the "internet age" face the challenge of multichannel distribution and the customer. Especially valuable customer value became bigger opportunity to purchase often without traditional sales. It can be said that customers generally uses computers and mobile devices are no longer suffi cient experience in traditional stores, to an increasing extent prefer shopping online. The aim of the article to identify customer value in the traditional and online contact with the enterprises. The direct survey method is used in the paper as well as comparative analysis method. The research was conducted among eighty respondents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE
 2. Dobiegała-Korona, B., Doligalski, T. (2011). Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Drzazga, M. (2015). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego prowadzących sprzedaż wielokanałową. Studia i Prace WNEiZ, 39 (2), 89-98.
 4. Drzazga, M. (2012). Komunikacja marketingowa przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 5. Kin-Dittmann, I. (2005). Rozwój nowych form prowadzenia e-biznesu. W: L. Olszewski (red.), Rozwój teorii i polityki funkcjonowania gospodarki rynkowej. Wybrane aspekty (s. 163-178). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Kohli, A.K., Jaworski, B.J. (1990). Market Orientation: the Construct, Research Proposition and Managerial Impications. Journal of Marketing, 54 (April), 1-18.
 7. Kumar, V. (2010). Zarządzanie wartością klienta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Lipowski, M. (2011). Zwyczaje dotyczące kupowania w Internecie. W: R. Mącik (red.), Wpływ technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zachowania konsumentów - studium empiryczne (s. 109-110). Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 9. Lipowski, M. (2013). Usability of Mobile Distribution Channel for Financial Services. Studia Ekonomiczne, 150, 170-179.
 10. Mazurek-Łopacińska, K. (2002). Orientacja na klienta w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWE.
 11. Merx, O. (2004). Multichannel Marketing Handbuch. Berlin: Springer Verlag.
 12. Milo, S. (2016). Zakupowa podróż klienta - zachowania rynkowe klientów wielokanałowych. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. nadzw. dr. hab. Lecha Nieżurawskiego. Toruń: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu.
 13. Naver, J., Slater, S. (1990). Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing, 54, 20-35.
 14. Neslin, S.A., Shankar, V. (2009) Key Issues in Multichannel Customer Management: Current Knowledge and Future Directions. Journal of Interactive Marketing, 23.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu