BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pec Monika (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Tereszko Wiesław (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Współpraca organizacyjna niezależnych podmiotów w sieci - rozwiązanie dla sprzedaży XXI wieku
Organizational Cooperation of Independent Entities in the Network - a Solution for the Sale of the XXI Century
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 257-267, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Sieci przedsiębiorstw, Struktury sieciowe, Współpraca przedsiębiorstw, Relacje organizacyjne
Enterprise networks, Network structure, Enterprises cooperation, Organizational relationships
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O32
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki. Cechuje go najdłuższa historia rozwoju, sięgająca początków XX wieku. To właśnie rozwój tego sektora jest ściśle powiązany z rozwojem nauk o zarządzaniu. W artykule podjęto analizę rozwoju sektora patrząc na niego z perspektywy współpracy charakterystycznej dla sieci. Przeanalizowano główne czynniki wpływające na rozwój współpracy sieciowej w tym sektorze, zwracając uwagę na rozwój zarówno uczestnika, jak i całego sektora. Celem artykułu jest próba znalezienia najbardziej charakterystycznych elementów wpływających na rozwój sieci w sektorze motoryzacyjnym, celem pokazania możliwości wykorzystania w innych sektorach.(abstrakt oryginalny)

Today's dynamic market is a great challenge for organizations which pursue market leader position. Drive towards success is the most basic concept written into any company's strategy. Achieving the goals, which are put in the strategy of the company, is associated with defi ning tasks and assigning resources, which then allow their completion. Every organization has special, limited resources at their disposal, and when combined, increase the chances of realising the strategy. A network of organizations is the most effective combination which increases the company's potential. The appropriate, well-constructed chain makes an integral part of the value creation network. The network organization comprises a multi-entity structure, which doesn't mean any identity or individuality loss or even deprivation of the severability. A network boosts the chances of getting competitive advantage in a world where cooperation terms are dictated by the client. Entities, which are active network participants, are allowed to retain their unique character and networks multi-structuring only increases their range of opportunities. Creating networks poses a possibility of effectively introducing new values to the market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czakon, W. (2015). Niepewność jako antecedencja nawiązywania współpracy sieciowej. Marketing i Rynek, 9, 89-97.
 2. Grant, R.M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
 3. Horodecki, J. (2014). W fabryce Fiata Polacy produkują Fordy. Forbes. Pobrane z: http://auto. forbes.pl/jak-producenci-samochodow-wspolpracuja-ze-soba,artykuly,186200,1,1.html.
 4. Kozarkiewicz, A. (2014). Modele współpracy międzyorganizacyjnej. W: M. Łada (red.), Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza (s. 13-34). Warszawa: Wolters Kluwer.
 5. Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacyjna w warunkach kryzysu gospodarczego. Management and Business Administration. Central Europe, 4, 34- 45.
 6. Nogalski, B., Niewiadomski, P. (2015). Strategia sieci i przedsiębiorstw w sieci. "Wytworzyć czy kupić" - dylematy rozwoju współczesnych zakładów wytwórczych. Zarządzanie Strategiczne Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci. Prace Naukowe WWSZIP, 32 (2).
 7. Obłój, K. (2014). Strategia organizacji. Warszawa: PWE.
 8. Płoszajski, P., Mierzejewska B. (2007). Polubić chaos! E-mentor, 3 (20).
 9. Sakakibara, M. (2002). Formation of R&D Consortia: Industry and Company Effects. Strategic Management Journal, 23 (11).
 10. Sienkiewicz-Małyjurek, K. (2015). Model współpracy międzyorganizacyjnej. Studium teoretyczne na przykładzie zarządzania bezpieczeństwie publicznym. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, 78 (1928), 407-419.
 11. Urbanowska-Sojkin, E. (2015). Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 39 (4).
 12. UWM (2013). Koopetycja - współczesne formy współpracy. Pobrane z: http://www.uwm. edu.pl/egazeta/koopetycja-wspolczesna-forma-wspolpracy.
 13. Woźniak-Sobczak, B. (2012). Stymulatory i destruktory tworzenia wartości przedsiębiorstw w przestrzeni sieciowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu