BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piontek Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Czynniki kształtujące satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej na przykładzie policji
Factors Affecting Satisfaction Workers Selected Dispositional Group by Police Service
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 269-279, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Badanie satysfakcji, Psychologia zarządzania, Socjologia pracy
Satisfaction research, Psychology of management, Sociology of work
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10, M12
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Policja
Police
Abstrakt
Proces kształtowania się satysfakcji pracowników wskazuje zarówno na rolę, jaką w tym procesie odgrywa organizacja i jej środowisko pracy. Jednocześnie ważne są również czynniki tkwiące w jednostce, różnicujące poziom odczuwanej satysfakcji. Opracowanie ma na celu ukazanie satysfakcji pracowników oraz identyfi kację czynników kształtujących satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej.(abstrakt oryginalny)

The process of formation of employee satisfaction shows both the role played in this process is the organization and work environment. At the same time are also important factors inherent in the unit, differentiating the level of perceived satisfaction. Development aims to identify factors infl uencing employee satisfaction selected dispositional group.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska, S. (2008). Systemy motywowania pracowników. W: H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Fiech, M., Mudyń K. (2011) Pomijanie działań kształtujących poziom zadowolenia zawodowego pracowników jako przejaw dysfunkcji w procesie zarządzania zasobami ludzkim. Problemy Zarządzania, 9 (4/34), 147-161.
 3. Gros, U. (2012). Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Lewicka, D. (2010). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Lindzey, G. Aronson, E. (1985). Handbook of Social Psychology. New York: Random House.
 6. Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. Chicago: Rand McNally College Publishing Company.
 7. Maciejeski, J. (2006). Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 8. Makin, P., Cooper, C., Cox, C. (2000). Organizacje a kontrakt psychologiczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Schultz, D., Schultz, S.E. (2008), Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Springer, A. (2011). Wybrane czynniki kształtujące satysfakcję pracownika. Problemy Zarządzania, 9, (4/34), 162-180.
 11. Vroom, V.H. (1964). Work and Motivation. New York: Wiley.
 12. Wexley, K.N., Youkl G.A. (1984). Organizational Behavior Personnel Psychology. Irwin: Homewood.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-23
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu