BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pluta Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Przeobrażenia we współczesnej pracy
Transformations in Contemporary Work
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 281-291, tab., bibliogr. 23 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Praca, Analiza pracy, Człowiek a praca, Badanie pracy
Labour, Labour analysis, Human and labour, Labour research
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zawarto rozważania na temat zmian zachodzących w pracy. Celem jest identyfikacja przemian w wykonywaniu obowiązków zawodowych przez współczesnych pracowników i ukazanie właściwości pracy. Podstawą dociekań jest refleksja teoretyczna uzupełniona wynikami badań własnych autorki. Dokonana charakterystyka pracy może stanowić punkt wyjścia do opracowywania skutecznych programów eliminujących negatywne skutki zachodzących przeobrażeń w pracy.(abstrakt oryginalny)

The article considers changes in work. Its aim is to identify modifications in professional duties of employees and show the characteristics of work. The foundation for the considerations is a theoretical debate supported by the author's own research. The outlined characteristic may provide a baseline for the development of effective programmes that can eliminate negative effects of changes in work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borkowska, S. (2007). W sprawie tożsamości zzl. W: S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość (s. 239-240). Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. CBOS (2014). Co stanowi o udanym życiu? Komunikat z badań, 167/2014. Warszawa.
 3. Drucker, P.F. (1999). Społeczeństwo prokapitalistyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Furmanek, W. (2014). Humanistyczna pedagogika pracy. Praca człowieka w cywilizacji informacyjnej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 5. Furmanek, W. (2015). Humanistyczna pedagogika pracy. Sytuacje trudne w pracy człowieka. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Fresk, M. (2002). Zmiany charakteru pracy. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.
 7. Gerlach, R. (2014). Przemiany pracy i ich konsekwencje dla relacji praca - życie pozazawodowe. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca - życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki (s. 72-93). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 8. Gleick, J. (2003). Szybciej. Poznań: Zysk i S-ka.
 9. Greenhaus, J.H., Collins, K.M., Show, J.D. (2003). The Relation between Work-family Balance and Quality of Life. Journal of Vacational Behavior, 63 (3), 510-531.
 10. Kędzior, Z. (red.) (2005). Badania rynku - metody, zastosowania. Warszawa: PWE.
 11. Kotler, P., Casilione, J.A. (2009). Chaotics: The Business of Managing and Marketing in the Age of Turbulence. New York: Amacom.
 12. Kuczera, K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. MBA CE, 1, 108-123.
 13. Plewka, C. (2016). Człowiek w całożyciowym rozwoju zawodowym. Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 14. Pluta, A. (2014). Pułapka przyspieszenia - wyzwanie współczesnych przedsiębiorców. W: A. Postuła, B. Glinka, J. Pasieczny (red.), Oblicza przedsiębiorczości (s. 13-29). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 15. Pluta, A. (2016). Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje. Szkoła - Zawód - Praca, 12, 171-182.
 16. Pluta, A., Rudawska, A. (2015). Skutki przyspieszenia funkcjonowania organizacji z perspektywy pracowników. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11 (790), 33-47.
 17. Pluta, A., Rudawska, A. (2016). Holistic Approach to Human Resources and Organizational Acceleration. Journal of Organizational Change Management, 29, 293-309.
 18. Rymaniak, J. (2011). O nowy paradygmat pracy - ponad i poza człowiekiem. Humanizacja Pracy, 1, 23-44.
 19. Sztumski, W. (2015). Humanizing and Dehumanizing Work. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Work - Personal Life. Between Harmony and Disintegration (s. 145-158). Kraków: Impuls.
 20. Sztumski, W. (2014). Krytycznie o pojęciu pracy i równowadze między czasem pracy i czasem wolnym. W: R. Tomaszewska-Lipiec (red.), Relacje praca-życie pozazawodowe. Droga do zrównoważonego rozwoju jednostki (s. 147-160). Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
 21. Toffler, A. (1971). Future Stock. New York: Bantam Book.
 22. Tomaszewska-Lipiec, R. (2016). Równoważenie sfery osobistej i zawodowej jako postulowany element nowoczesnego środowiska pracy. Szkoła - Zawód - Praca, 12, 171-182.
 23. Wilsz, J. (2009). Teoria pracy. Kraków: Impuls.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu