BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz Katarzyna (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Zróżnicowanie działań w zakresie zarządzania wiekiem
Diversification of Activities in the Field of Age Management
Źródło
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 327-338, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie
Słowa kluczowe
Zarządzanie wiekiem, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Ludzie starsi, Demografia
Age management, Small business, Elderly people, Demography
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J11, J14, J24, J26, M12, M14
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy, Szwecja
Germany, Sweden
Abstrakt
Artykuł dotyczy problematyki zarządzania wiekiem (ZW), a w szczególności zróżnicowania jego wdrażania w krajach o odmiennych uwarunkowaniach związanych z sytuacją osób starszych na rynku pracy, to jest w Szwecji, Niemczech i Polsce. W części empirycznej przedstawiono wyniki badań własnych porównując je z wynikami badań przeprowadzonych w ramach Best Agers Lighthouses - Strategic Age Management for SME in The Baltic Sea Region. Pozwoliło to zweryfi kować istnienie różnic w efektach ZW w tych krajach w percepcji badanych pracowników.(abstrakt oryginalny)

Article concerns the problem of age management, particularly the diversity of age management implementation methods in countries of different conditions relating to the situation of the elderly in the labor market, it is in Sweden, Germany and Poland. Own research results was presented on the background of the results carried out under Best Agers Lighthouses - Strategic Age Management for SME in The Baltic Sea Region. This allowed to verify whether there are differences of the effects of age management in perception of surveyed employees from these countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietz, D.M., Walwei, D.U. (2011). Germany - No Country for Old Workers? Zeitschrift Für ArbeitsmarktForschung, 44 (4), 363-376. Pobrane z: http://doi.org/10.1007/s12651-011-0092-4.
 2. Drew, H. (2013). Managing Ageing Workforces: Empirical Evidence from Germany. CESR Review.
 3. Eurostat. (2015). Employment Statistics. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/ index.php/Employment_statistics# (10.10.2016).
 4. Frerichs, F., Lindley, R.M., Aleksandrowicz, P., Baldauf, B., Galloway, S. (2012). Active Ageing in Organisations : A Case Study Approach. International Journal of Man power, 33 (6), 666-684. http://doi.org/10.1108/01437721211261813.
 5. Kołodziejczyk-Olczak, I. (2013). Zarządzanie wiekiem - jak pracodawcy mogą odpowiadać na wyzwania demograficzne? W: Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 82-95). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 6. Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Zarządzanie wiekiem a polityka wspierania starszych. Doświadczenia Polskie na tle innych krajów. Studia Demograficzne, 2 (166), 37-56.
 7. Kołodziejczyk-Olczak, I. (2014). Reactive and Proactive Age Management Strategies in Polish Companies- Research Results. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 9 (933), 137-155.
 8. Litwiński, J., Sztanderska, U. (2010). Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach. Warszawa: PARP.
 9. Stankiewicz, K. (2015). Niezgodność przekonań i działań menedżerów wobec pracowników w wieku 55+. Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, 35 (1), 95-107.
 10. Statistisches Bundesamt (2011). Older People in Germany and the EU. Pobrane z: https://www.de-statis.de/EN/Publications/Specialized/Population/OlderPeopleEU.pdf?_blob= publicationFile (10.10.2016).
 11. Szukalski, P. (2014). Inicjatywy i działania na rzecz podwyższenia aktywności zawodowej osób w wieku 50 + w wybranych krajach Europy Północnej i Zachodniej. W: P. Szukalski (red.), Starzenie się ludności a solidarność międzypokoleniowa (s. 117-132). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Szweda-Lewandowska, Z. (2013). Raport krajowy Szwecja. W: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 120-130). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
 13. Wiktorowicz, J. (2013). Starzenie się ludności Unii Europejskiej jako wyzwanie dla rynku pracy. W: E. Kryńska, P. Szukalski (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy (s. 19-44). Łódź: Uniwersytet Łódzki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7733
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-28
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu